„Hazulról el? Hová?” – száz éve született Mikó András

2022.07.13. 08:12 caruso_

Az öröm és bánat hamarosan véget ér,
ezek engem a sírba nem kísérnek!
Hantomnál nem ont senki könnyet,
csontjaim fölé nem teszek fejfát!

 

01_39.jpgAz egykor Párizs-szerte csodált Violetta Valéry tűnődött eképp halálos ágyán a világ múlandóságán. Lassan két hete, június 30-án volt Mikó András születésének centenáriuma, ám a jeles esemény úgy múlt el a hazai kulturális közéletben, hogy egy operaházi facebook poszton kívül egyetlen emlékező sor sem jelent meg arról az alkotóról-nevelőről, akiről nyugodtan leírható a „korszakos” jelző. Hová tűnt hát a kulturális újságírói gondosság, a mesterüknek oly sokat köszönhető tanítványok hűsége, a közönség szeretete, és a Farkasréten 1998-ban megfogadott „sosem felejtünk”!?

Mikó András majd három évtizeden keresztül volt a magyar operajátszás egyik legnagyobb ura, főrendező és zeneakadémiai tanár, aki talán sohasem akart igazgató, azaz felelős első ember lenni, mégis végtelenül bántotta, hogy senkiben sem merül fel a neve az igazgatócserék alkalmából. Kényelmes álláspont. Arról, hogy ki lehetett valójában Mikó András, a sors fintoraként  éppen az őt 1987-ben nyugdíjazó Petrovics Emil írt a legszemléletesebben, a főrendező nekrológjában: „Volt egyszer egy ember, aki parancsolt, énekelt, világított, festett, utasított, mosolygott, játszott, szeretett, haragudott, tanított, rohant, ült egy helyben, mondott sokat, mondott keveset, átvilágította a házat, a művet, a zenét, a helyzetet; nyugalma nyugtalanságtól volt terhes, a vészhelyzetekben pedig bölcs nyugalommal tudta, mi a teendő. Legtitkosabb vágya az volt, hogy tudásának megfelelően egyszerre legyen karmester, karigazgató, korrepetitor, énekes, világosító, ügyelő, rendező, súgó, zeneszerző, szövegíró, kiadó, fordító... De miután erre csak a Jóisten lehetett volna képes, meg kellett elégednie azzal, hogy Főrendező... Boldogan élte életét, sok-sok örömöt szerezvén azoknak, akik az operát, az operajátszást tekintik a világ legfontosabb és legszebb dolgának..."

02_33.jpgSzékely Mihály és Mikó András egy 1962-es Borisz Godunov-próbán - Forrás: Operaház Emléktár

Petrovics Emil soraiban talán egyedül a „boldogan élte életét” kitétel kérdéses. Mikó – bár kortársaival ellentétben pozíciójánál fogva meglehetősen sűrűn jutott interjú-lehetőségekhez – privát életéről és pályakezdéséről gondosan hallgatott. 1922-es születése szavatolta, hogy ifjú évei ne a béke jegyében teljenek. Zenei és grafikai tanulmányokat folytatott – nyilván magánúton, hiszen a numerus clausus mást aligha tett lehetővé számára. Később maga is többször és szívesen idézte azt az állítólagos pletykát, miszerint 1946-ban Fischer Annie unokaöccseként került Tóth Aladár operaházába. (A másik pletykát, miszerint Barna Andrásné, a színház egykori párttitkára, majd Művelődési Minisztérium zenei főosztályának vezetője állt volna mögötte közös mauthauseni „táborozásuk” emlékére, sosem említette.)

Mikót elődjeihez, Alszeghy Kálmánhoz, Szemere Árpádhoz, Rékai Andráshoz, Oláh Gusztávhoz vagy Nádasdy Kálmánhoz hasonlóan az Opera maga nevelte ki, mégpedig villámgyorsan: alig három év alatt lett ügyelőből segédrendező, majd rendező. 1948 márciusában már stúdiósoknak állítja színpadra a Così fan tuttét, egy évvel később a Gördülő Operában a Rigolettót, 1949 decemberében pedig nagy színpadon mutatkozhat be a János vitézzel, a Városi Színház első operaházi produkciójában. A mindössze 27 éves Mikó András beérkezik. Rendre jó kritikákat kap, egyedül Lózsy János mar bele olykor a Szabad Népben.

05_27.jpgPróba közben - Forrás: Operaház Emléktár

Ekkor indul tanári karrierje is, a Zeneakadémián (mindenféle diploma nélkül) színpadi játékgyakorlatot oktat egészen 1992-ig. Több mint négy évtizeden keresztül nevelte fel gondos előrelátással anyaszínháza számára az énekes generációkat. Szinte felsorolhatatlan, ki mindenki volt ez idő alatt Mikó András növendéke. Megszívlelendő munkamódszeréről így nyilatkozott: „…elvi ellensége vagyok az aprólékosan koreografált játéknak, inkább arra törekszem, hogy az énekeseket fölszabadítsam, vagyis szabadabb önkifejezésre serkentsem őket. Kétségtelen, hogy a több-kevesebb improvizálási szabadság miatt olykor manírok csúsznak az énekesek szerepformálásába, de számomra ez még inkább elviselhető, mintha felhúzott automata módján játszanának. (…) Már a főiskolán is tanítom az improvizálást, amely csak akkor létjogosult, ha tudatos szándék fűti. Vagyis az énekes játék közben ne gondoljon arra, hogy miképp mozgatja a kezét, s mit is mondtak neki erről a próbákon, hanem úgy érezte, hogy mindaz, amit a rendező beletáplált, neki magának jutott eszébe.”

04_29.jpgMikó színpadi gondolkodása három pilléren nyugodott: az operaházi lehetőségek és a színházi működés pontos ismerete, az erős vizuális látásmód és a művészekben való gondolkodás. Hatvanadik születésnapján így köszöntötte a főrendezőt főrendezői hatalmának megnyirbálója, Mihály András: „És ha ma, (…) azt próbálom megfogalmazni, kedves Mikó András barátom, mi is volt rendezői víziód lényege hosszú operaházi éveid folyamán, csak így fogalmazhatok: énekes központú operajátszás, olyan zenés színház, melynek központjában egyértelműen a nagy énekesegyéniség áll. Milyen szerencse, hogy működéseddel az Operaház színpadát a Zeneművészeti Főiskola opera-tanszakával összekötve, kedvedre kereshetted a jövő nagyjait, meglelve, támogatva és tanítva őket!” Az utódnevelés kulcskérdés minden színház életében, éppen ezért érdekes, hogy míg a kommunizmus évtizedeiben a Zenakadémia ontotta a nem egyszer valóban világszínvonalú énekeseket, addig 1956 és 1988 között egyáltalán nem indult zenés rendező szak Magyarországon. Egy ezt firtató jogos újságírói kérdésre Mikó kitérő választ adott: „Évente mindössze négy darabot mutatunk be, vagy újítunk föl, így hát az Operaházban dolgozó rendezőknek maguknak is kevés feladat jut. Épp ezért vendégrendezőket is ritkábban hívunk meg, mint ahogy szeretnénk.

03_31.jpgNyugat lánya-próba (1966) Ilosfalvy Róberttel és Házy Erzsébettel - Forrás: Operaház Emléktár

Mikó András rendezői karrierje egyszerre indult a mindig háttérben maradó úriember Kenessei Ferenccel és az 1960-ban fiatalon elhunyt Stephányi Györggyel. Nyilvánvalóban mindhárman a két korszakos zseni, Oláh Gusztáv és Nádasdy Kálmán árnyékában és védőszárnyai alatt nőttek fel. Mikó elsősorban a színház gyakorlati oldalát sajátította el: kiválóan olvasta a partitúrát, remek játékmester volt és pontosan ismerte a rendelkezésre álló (szűkös) lehetőségeket – a lámpaparktól a díszletek beépítési idejéig. Amint lehetett, utazott is, szenvedéllyel látogatta a külföldi előadásokat, még ha riportjaiból úgy is tűnik, azokból meglehetősen kelet-európai nézőpontú tapasztalatokat szűrt le.

Nem lehet véletlen, hogy első, valóban önálló arculattal rendelkező színrevitele az 1958-as Orfeusz két évvel Oláh halála és közvetlenül Nádasdy rendezői visszavonulása előtt készült. Másfél évtizedes sikerszéria veszi kezdetét a Gluck-operával, melynek legfontosabb állomásai: Albert Herring (1960), Manon Lescaut (1961), Pélleas és Mélisande (1963), Wozzeck (1964), Vérnász (1964), Falstaff (1966), Mahagonny (1967), Poppea megkoronázása (1968), Don Carlos (1969), Porgy és Bess (1970), Lulu (1973), A lombardok (1974). A pályafutásából hátralévő másfél évtizedben a színház büdzséje és Mikó eszköztára mintha fokozatosan szegényedett volna el. Munkáinak nagy része továbbra is profi és praktikus, ám a korábbiak hatását már nem éri el. A mélypont az 1982-es, „vetített hátteres” Trubadúr, mely felett a vezető napilapok igyekeztek szemet hunyni, de olyan kritikus is akadt, aki egyszerűen nem írta le a rendező nevét…

07_2.JPGEgy jeles Bohémélet-előadás után: Begányi Ferenc, Csengery Adrienne, Sólyom-Nagy Sándor, Lamberto Gardelli, Mikó András, Kincses Veronika, Kelen Péter és Póka Balázs - Fotó: Mezey Béla, forrás: Operaház Emléktár

Mikó András operaházi munkásságát nem kevesebb mint 68 önálló rendezés fémjelzi, miközben a nyarakat is végig dolgozza a Margitszigeten és Szegeden, emellett – miután ekkoriban ritkaságként több nyelven beszélt – külföldi (zömében nyugat-európai!) munkáinak száma is meghaladja a két tucatot. Mikó még valóban az Operában (és a Zeneakadémián) élt, éjjel-nappal felbukkant az épületben, Ferihegyről első útja az akkori Népköztársaság útjára vezetetett. „A magyar operajátszás szerelmese voltam és vagyok, erre az ügyre tettem fel az életemet.” – nyilatkozta egyszer kissé patetikusan. Ő volt az első főrendező, aki felismerte, mennyire fontos (és mennyire tiszta erkölcsi haszon) a kortárs hazai operák felkarolása. Életművéből arra volt a legbüszkébb, hogy 13 kortárs magyar opera születésénél bábáskodott, de efelett 19 további preklasszikus, illetve kortárs opera magyarországi bemutatóját állította színpadra.

06_22.jpgPorgy és Bess-próba (1970) Mikó András Andor Éva és Varga András között - Forrás: Operaház Emléktár

Karrierje során természetesen az összes állami kitüntetést és díjat időben megkapta. Nyugdíjazásakor már régen sértett ember. Utóda a Zeneakadémián is a „nagy rivális” Békés András lesz. Ekkor döbben rá, hogy hatalmától megfosztva mennyire egyedül maradt: „…fájdalmasan érint, hogy barátságok helyett csupán jó kapcsolataim vannak. Igazi, testi-lelki barátom nincs. Aki legközelebb áll hozzám, az a feleségem, ő a barátom is egyben.
Az újságírói kérdésre („Mit adott önnek a színház, hisz élete nagy részét itt töltötte?”) furcsa válasz érkezik: „Én inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy én mit adtam. Úgy érzem, sokat adtam és szeretnék még adni. Sosem a mit kapok oldaláról néztem a dolgot. A magam számára mindig lehetetlennek tartottam, hogy máshová menjek. Hazulról el, hová?” Úgy érzi – tévesen –, hogy valódi hatalma sohasem volt, csak az igazgatói tanácsadói testület tagjaként küldték előre a csatákba, mások helyett vállalva a harcokat. Nehezen néz szembe alkotásai mulandóságával, bár önmaga is így fogalmazott: „Aligha hiszem, hogy egy-egy előadás színpada, légköre, a bemutató után öt évnél tovább érezteti az eredeti elképzelés tüzét, hatását.” Rendezései mégis évtizedekig repertoáron maradtak, legutóbb – közel 40 év után – az 1983-as Parsifalja került le a műsorrendről. A közönség különös kegyetlenségének tűnik, hogy míg Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv – hites tanúk által már nem látott munkái – ma is felmerülnek olykor hivatkozási alapként, addig Mikó Andrásról elvétve sem esik szó...

Szólj hozzá!

Címkék: évforduló Operaház Mikó András

A bejegyzés trackback címe:

https://caruso.blog.hu/api/trackback/id/tr1517881703

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Címkék

#metoo (2) 1956 (6) Aalto Theater Essen (1) Ábrahám Pál (3) Adler Adelina (1) Adolphe Adam (3) Adrian Eröd (3) Agnes Baltsa (1) Agneta Eichenholz (2) Agrippina (1) Aida (7) Ailyn Perez (1) ajánló (7) Alban Berg (3) Alcina (1) Alekszander Borodin (1) Alessandro De Marchi (1) Alessandro Scarlatti (1) Alexander Vinogradov (1) Alfred Sramek (1) Alice Herz-Sommer (1) Almási Sári (1) Alszeghy Kálmán (3) Amahl és az éjszakai látogatók (1) Ambrogio Maestri (1) Ambroise Thomas (3) Amilcare Ponchielli (1) Amit akartok (Was ihr wollt) (1) Andreas Bauer Kanabas (5) Andreas Homoki (1) Andreas Schager (2) Andreas Scholl (1) Andrea Breth (1) Andrea Chénier (2) André Schuen (2) Angela Denoke (2) Angelica nővér (3) Angerer Margit (1) Anita Rachvelishvili (1) Anja Harteros (1) Anja Kampe (2) Anna Larsson (2) Anna Netrebko (1) Anna Sophie von Otter (2) Anne Roselle (2) Antoine Mariotte (1) Antonín Dvorák (3) Antonio Carlos Gomes (1) Antonio Pappano (1) Antonio Smareglia (1) Anyegin (2) Arabella (1) Arena di Verona (6) Ariadné Naxosz szigetén (1) Aribert Reimann (1) Arrigo Boito (2) Artaserse (1) Arturo Chacón-Cruz (2) Arturo Toscanini (1) Asmik Grigorian (1) Attila (2) autógramm (1) Az álarcosbál (2) AZ Antikrisztus bukása (1) Az arab éjszaka (1) Az árnyék nélküli asszony (2) Az idegen (L Étranger) (1) Az idegen nő (La stragniera) (1) Az istenek alkonya (1) Az öreg hölgy látogatása (1) Az Orléans-i szűz (1) A bajadér (2) A béke napja (1) A bolygó hollandi (7) A bűvös vadász (4) A csalogány (1) A csavar fordul egyet (4) A csodálatos mandarin (1) A diótörő (4) A fából faragott királyfi (2) A félresikerült menyasszonycsere (1) A három narancs szerelmese (1) A hattyúk tava (3) A holtak házából (1) A játékos (1) A kaméliás hölgy (1) A kegyencnő (1) A kékszakállú herceg vára (4) A köpeny (3) A loudoni ördögök (1) A nagy Gatsby (1) A nürnbergi mesterdalnokok (2) A Nyugat lánya (2) A próféta (1) A puritánok (1) A Rajna kincse (5) A sevillai borbély (3) A szerelmeslevél (1) A távoli hang (1) A trubadúr (2) A varázsfuvola (3) A varázslónő (1) A walkür (3) A windsori víg nők (1) A zsidónő (2) Bajazzók (2) Balassa Sándor (1) balett (51) Bál a Savoyban (3) Bánffy Katalin (1) Bánffy Miklós (5) Bánk bán (1) Bánó András (1) Barabás Marianna (4) báró Orczy Bódog (1) báró Podmaniczky Frigyes (1) Barrie Kosky (8) Bársony Dóra (2) Bartók Béla (7) Bartók Péter (2) Bayerische Staatsoper (13) Bayerische Theaterakademie München (10) Bayreuth (7) Bécsi Újévi Koncert (1) Bedrich Smetana (1) Bejun Mehta (1) Békés András (2) bélyeg (2) Benjamin Britten (13) Berczelly István (1) Berkes János (1) Bernd Alois Zimmermann (3) Bertrand de Billy (2) beszámoló (218) Billy Budd (1) Birgit Nilsson (1) Bohémélet (2) Borisz Godunov (1) Boris Christoff (1) Boross Csilla (1) Borsa Miklós (1) Bo Skovhus (4) Brandon Jovanovich (2) Bregenzer Festspiele (1) Bretz Gábor (3) Brigitte Fassbaender (1) Bubik Árpád (1) Buzás Viktor (1) Calixto Bieito (2) Camilla Nylund (3) Camille Saint-Saëns (2) Camille Saint Saens (2) Capriccio (1) Carlo Bergonzi (1) Carl Heinrich Graun (1) Carl Maria von Weber (5) Carmen (2) Casa Verdi (3) cd (15) Cecilia Bartoli (3) Celeng Mária (2) Chabert ezredes (1) Charles Castronovo (1) Charles Gounod (4) Chrisopher Maltman (1) Christian Jost (2) Christian Thielemann (3) Christof Loy (2) Christopher Ventris (2) Christoph Eschenbach (2) Christoph Pohl (4) Christoph Willibald Gluck (3) Claude Debussy (3) Claudia Mahnke (1) Claudio Monteverdi (1) Claus Guth (2) Conchita Wurst (1) Cosi fan tutte (3) Csinády Dóra (1) Csipkerózsika (2) Daniel Barenboim (1) Daniel Behle (1) Daniel Oren (1) Danton halála (1) Daphné (1) David Alden (2) David T. Little (1) debreceni Csokonai Színház (1) Der Schatzgräber (1) Deutsche Oper am Rein Düsseldorf (4) Deutsche Oper Berlin (9) Diana Damrau (1) Diana fája (L arbore di Diana) (1) Didone abbandonata (1) Dido és Aeneas (1) Die andere Frau (A másik nő) (1) Die ensten Menschen (1) Dinorah (1) Diótörő és Egérkirály (8) Dmitrij Sosztakovics (5) Dmitri Hvorostovsky (4) Dmitry Korchak (1) Dog Days (1) Dohnányi Ernő (4) Domenico Scarlatti (1) Döme Zoltán (1) Donald Runnicles (1) Don Giovanni (1) Don Quijote (4) Doris Soffel (2) Dózsa György (1) Dózsa Imre (1) dr. Tóth Aladár (1) E. T. A. Hoffmann (8) Edita Gruberova (2) Edith Haller (2) Eduard von Winterstein Theater Annaberg Buchholz (1) Edvard Grieg (1) Edward Clug (1) Egisto Tango (3) Ékkövek (Juwels) (1) Eladott menyasszony (1) Elbphilharmonie (1) Elektra (3) elfeledett magyar énekesek (27) Elina Garanca (2) Elza van den Heever (1) Enea Scala (1) énekverseny (1) Engelbert Humperdinck (3) Enrico Caruso (10) Eötvös Péter (1) építészet (6) Erdélyi Hajnal (1) Erkel Ferenc (11) Erkel Színház (6) Ermanno Wolf-Ferrari (1) Ernani (2) Ernst Krenek (2) Erwin Schrott (1) Erwin Schulhoff (1) Eugen dAlbert (1) Evelino Pidò (1) Evelyn Herlitzius (3) évforduló (53) Fabio Luisi (2) Falstaff (3) Farsangi lakodalom (1) Faust (3) Fehér András (1) Feld Kálmán (1) Félkegyelmű (1) Feltámadás (1) Ferdinand Fellner (3) Ferrucio Furlanetto (5) Festspielhaus St. Pölten (1) Fidelio (1) Fierrabras (1) Figaro házassága (2) film (7) Fischer Ádám (1) Fjodor Saljapin (2) Flight (1) Florentine Klepper (2) Fodor Géza (2) Fosca (1) fotó (2) Frair Alessandro (1) Francesco Lanzillotta (1) Francesco Meli (2) Francis Poulenc (1) Franco Zeffirelli (1) Frank Martin (1) Franz Grundheber (1) Franz Schreker (2) Franz Schubert (4) Fráter Gedeon (1) Fricsay Ferenc (1) Friedmann Mór (1) Fülöp Attila (2) Gábory Magda (1) Gabriele Schnaut (1) Gaetano Donizetti (6) Gafni Miklós (1) Gál György Sándor (1) Gáncs Edit (1) Gárdonyi Géza (1) Gartnerplatztheater (3) Georges Bizet (1) George Balanchine (1) George Petean (2) George Philipp Telemann (1) Georg Friedrich Handel (8) Georg Zeppenfeld (3) Gera István (1) Gere Lola (1) Gerhard Siegler (2) Giacomo Meyerbeer (5) Giacomo Puccini (21) Gianni Schicchi (4) Gian Carlo Menotti (1) Gioacchino Rossini (8) Gioconda (1) Giorgio Battistelli (1) Giovanna Casolla (1) Giovanni Paisiello (1) Giselle (3) Giuseppe Giacomini (1) Giuseppe Verdi (41) Goldmark Károly (7) Gombos Éva (1) Göre Gábor (1) Gottfried von Einem (2) Götz von Berlichingen (1) Grace Bumbry (2) gróf Esterházy Ferenc (1) gróf Esterházy Miklós József (1) Gulyás Dénes (1) Gun-Brit Barkmin (2) Gustavo Dudamel (1) Gustav Mahler (4) Gyenge Anna (2) Győri Balett (1) Győri Nemzeti Színház (1) Gyurkovics Mária (1) Hágai Katalin (1) Halál Velencében (1) Halka (1) Hamari Júlia (1) Hamlet (3) Hankiss Ilona (1) Hans Heiling (1) Hans Pfitzner (1) Hans Werner Henze (1) Három nővér (1) Háry János (4) Hector Berlioz (1) Heinrich Marschner (1) Helen Traubel (1) Henry Purcell (1) Hermann Helner (3) Hermann Waltershausen (1) Himnusz (1) Hoffmann meséi (5) Horthy Miklós (1) Horvát Nemzeti Színház Zágráb (6) Hovanscsina (1) Hubay Jenő (3) Hugenották (3) Hunyadi László (4) Húzd rá Jonny! (1) I. világháború (5) Iain MacNeil (3) Ian Bostridge (2) Ian Koziara (2) idézet (46) Idomeneo (1) ifj. Alexandre Dumas (1) ifj. Nagy Zoltán (1) Ifjú szerelmesek elégiája (1) Igor herceg (1) Igor Stravinsky (9) II. világháború (1) Il primo omicidio (1) Il Teorema di Pasolini (1) Immo Karaman (5) Ingo Metzmacher (2) Innsbrucker Festwochen der Alten Musik (2) interjú (3) Intolleranza (1) Iphigénia Tauriszban (2) István király (1) I pazzi per progetto (1) Jacques Fromental Halévy (1) Jacques Offenbach (7) Jane Archibald (1) János vitéz (1) Járay József (1) Jaromír Weinberger (1) Jean-Christophe Malliot (3) Jennifer Holloway (1) Jennifer Wilson (2) Jenufa (1) Jiri Bubenicek (2) Johann Adolf Hasse (3) John Lundgren (2) John Osborn (2) John Relyea (2) Jolanta (1) Jonas Kaufmann (3) Jonathan Dove (1) José Carreras (1) Joyce DiDonato (3) Juan Diego Florez (3) Jules Massenet (4) Juliane Banse (1) Julius Caesar (2) Kacsoh Pongrác (1) Kálmán Imre (2) Kálmán Péter (4) kántor (1) Karel Burian (2) Karenina Anna (1) Karine Deshayes (1) Karl Eilaszberg (1) Karol Szymanowski (1) Kárpáth Rezső (1) Karsten Januschke (2) Kasper Holten (2) Kathleen Ferrier (1) Katonák (Die Soldaten) (3) Katya Kabanova (1) Kelen Péter (1) Kelen Tibor (2) Keleti Éva (1) Kenéz Ernő (1) Kenneth MacMillan (1) Kent Nagano (3) képeslap (1) képregény (1) képzőművészet (2) Kerényi Mikós Dávid (8) Kertesi Ingrid (1) Kertész Iván (1) kiállítás (2) Királyi gyermekek (3) Királyi Operaház Stockholm (3) Kirill Petrenko (2) Kirill Serebrennikov (2) Kishegyi Árpád (1) Kisvárosi Lady Macbeth (1) Klaus Florian Vogt (1) Kodály Zoltán (4) Kolonits Klára (1) Komische Oper Berlin (12) könyv (24) Kossuth Kiadó (2) Kovács János (1) Kovalik Balázs (29) Kováts Nóra (1) Kövesdy Pál (1) Kozmér Alexandra (1) Krénusz József (1) Krzystof Pendereczki (1) Kukely Júlia (1) Kukuska Tatjana (1) Kurt Weill (2) Laczkfi (1) Laczó István (1) Lamberto Gardelli (1) Lammermoori Lucia (2) Lángok (Plameny) (1) Laurisin Lajos (1) Lauri Vasar (2) Lawrence Brownlee (3) Lazarus (1) Lear (1) Lea Desandre (1) lego (1) Lehár Ferenc (1) Lendvai Ervin (1) Leningrád szimfónia (1) Leonard Bernstein (1) Leos Janacek (5) Leo Hussain (3) Leo Mujić (3) Leo Nucci (3) Leo Slezák (2) Les Ballets de Monte Carlo (3) Le Bal (1) Le vin herbé (1) Lohengrin (5) Louis Langrée (1) Luca Pisaroni (2) Lucca (1) Luciano Pavarotti (2) Lucia Popp (1) Ludwig Karpath (1) Ludwig van Beethoven (1) Luigi Cherubini (1) Luigi Dallapiccola (1) Luigi Nono (1) Luisa Mandelli (2) Lulu (1) Macbeth (4) Madonna ékszere (1) Magdalena Kožená (1) magyar operák (21) Mahagonny (2) Makropulos-ügy (2) Manfred Trojahn (1) Manon (1) Marc Minkowski (1) Maria Bergtsson (4) Maria Callas (3) Mariella Devia (2) Markgräfliches Opernhaus Bayreuth (1) Markus Marquardt (3) Martha Mödl (1) Márton Dávid (2) Massányi Viktor (1) Mats Ek (1) Medea (1) Mefistofele (2) Melissa Hamilton (3) Melis György (6) Mese Szaltán cárról (1) Metropolis (1) Metropolitan Opera New York (8) Mezey Béla (1) Michael Hofstetter (8) Michael Nagy (3) Michael Obst (1) Michael Schade (3) Michele Pertusi (1) Mieczysław Weinberg (1) Mikó András (1) Miskolci Nemzeti Színház (1) Misura Zsuzsa (1) Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (2) Mojka Erdmann (1) Moshe Leiser (3) Müller Katica (1) Mundruczó Kornél (1) Nabucco (3) Nadar (1) Nádasdy Kálmán (2) Nadja Michael (1) Nagy Ferenc (1) Nagy Zoltán (4) Narciso (1) Narodni Divadlo Praha (5) Natalie Dessay (4) Neil Shicoff (3) nekrológ (24) Neményi Lili (1) Nemzeti Színház (2) Népszínház-Vígopera (1) népzene (1) Nikolaus Lehnhoff (1) Nina Stemme (3) Nino Machiadze (1) Nopcsa Elek (1) Norma (2) Nyári Zoltán (1) Nyikolaj Rimszkij-Korszakov (2) Oberammgau (1) Oberon (1) Oberto (1) Oksana Lyniv (1) Oláh Gusztáv (2) Olasz nő Algírban (1) Olivier Py (1) OMIKE (1) opera (30) Opéra-Comique (1) Operaház (126) operaházak (4) operaházi kronológia (41) operakultúra (4) opera abc (23) Opera Ballet Vlaanderen (2) Opéra national de Paris (8) operett (4) Opern Köln (2) Oper Frankfurt (10) Oper Graz (6) Oper Leipzig (4) Oper Wuppertal (1) Orendt Gyula (1) Orfeusz (3) Orfeusz az alvilágban (1) Orr (1) Ory grófja (2) Oscar Strasnoy (1) Otello (5) Otto Klemperer (1) Otto Nicolai (1) Ottrubay Melinda (1) Páka Jolán (1) Palcsó Sándor (2) Palestrina (1) Palló Imre (1) Paola Capriolo (1) Parasztbecsület (2) Parsifal (7) Patrice Caurier (3) Patrizia Ciofi (1) Paul Potts (1) Pavol Breslik (1) Pécsi Balett (1) Pécsi Nemzeti Színház (1) Peer Gynt (2) Pelléas és Mélisande (1) Pelle Erzsébet (1) Perotti Gyula (2) Peskó Zoltán (1) Pesti Német Színház (1) Peter Grimes (6) Peter Konwitschny (4) Petrovics Emil (1) Philippe Jaroussky (2) Pier Giorgio Morandi (2) Pietro Mascagni (2) Pietro Spagnoli (2) Pikk dáma (2) Pilinszky Zsigmond (2) Pillangókisasszony (1) Piotr Beczala (2) Pjotr Iljics Csajkovszkij (14) Plácido Domingo (6) Pogány László (1) Poldini Ede (1) Pol Plancon (1) popkultúra (1) Poppea megkoronázása (1) Rab István (1) Radnai Miklós (1) Radnay György (1) Ramon Vinay (1) recept (1) Renata Tebaldi (3) Renée Fleming (1) René Jacobs (2) René Pape (3) Ricarda Merbeth (2) Riccardo Muti (1) Richard Strauss (18) Richard Wagner (39) Rigoletto (2) Ripp van Winkle (1) Roberto Alagna (1) Roberto Aronica (1) Roberto Frontali (1) Roger király (1) Roland Geyer (3) Romeo Castellucci (1) Rómeó és Júlia (1) Rőser Orsolya (1) Rösler Endre (1) Rote Laterne (1) Rothauser Teréz (1) Roxana Contantinescu (2) Rózsa S. Lajos (2) Rudi Stephan (1) Rudolf Nureyev (2) Ruggero Leoncavallo (4) Ruszalka (3) Sába királynője (4) Sabine Devieilhe (1) Salome (1) Salomé (1) Salzburgi Ünnepi Játékok (5) Sámson és Delila (2) Samuel Marino (1) Samuel Ramey (1) Sámy Zoltán (1) Sara Jakubiak (2) Schiff Etel (1) Schilling Árpád (1) Sebastian Weigle (2) Sebeők Sári (3) Seidl Antal (2) Semiramide (1) Semperoper Drezda (21) Seregi László (1) Sergio Failoni (3) Silla (1) Simándy József (3) Simon Boccanegra (6) Simon István (9) Simon Keenlyside (1) Slávka Zámečníková (1) Slovenské Narodné Divadlo Bratislava (3) SNG Opera in balet Ljubljana (1) Solaris (1) Solti György (1) Sólyom-Nagy Máté (1) Sólyom-Nagy Sándor (1) Sonya Yoncheva (2) St. Margarithen (1) Staatsballet Berlin (1) Staatsoper Bécs (41) Staatsoper Berlin (5) Staatsoper Hamburg (3) Staatsoper Hannover (6) Staatstheater Braunschweig (4) Staatstheater Nürnberg (2) Stadttheater Giessen (6) Stanislaw Moniuszko (1) Stefan Herheim (1) Stéphane Degout (1) Styriarte (1) Sudlik Mária (1) Susanna Mälkki (2) Susan Boyle (1) Svanda a dudás (1) Sylvie Guillem (1) Szadko (1) Szamosi Elza (1) Szarvas Janina (2) Szegedi Nemzeti Színház (1) Szegedi Szabadtéri Játékok (4) Székely fonó (1) Székely Mihály (2) Széll Kálmán (1) Szende Ferenc (1) Szerelmi bájital (2) Szergej Prokofjev (4) Szigeti László (1) Sziget vazullusa (1) szilveszter (2) színház (1) Szokolay Sándor (1) Szőnyi Olga (1) Tamássy Éva (1) Tanja Ariane Baumgartner (2) Tannhäuser (4) Tatárjárás (1) Tata Várszínház (2) Tatjana Gürbaca (1) Teatro alla Scala Milano (6) Teatro Carlo Felice Genova (1) Teatro Comunale Bologna (1) Teatro dellOpera Roma (1) Teatro La Fenice Velence (4) Teatro Regio di Parma (1) Tell Vilmos (1) temető (7) Theater an der Wien (19) Theater Bielefeld (1) Theater Chemnitz (2) Theater Erfurt (1) Theater Freiburg (2) Théâtre Royal de la Monnaie (3) The Rakes Progress (3) Thomas Guggeis (1) Thomas Hampson (2) Tirana (9) Tiroler Festspiele Erl (2) tíz kép (30) Tobias Kratzer (2) Tomasz Konieczny (1) Torre del Lago (1) Torsten Fischer (1) Torsten Rasch (1) Tosca (2) Tóth Dénes (1) Traviata (4) Triptichon (2) Trisztán és Izolda (6) Trójaiak (1) Turandot (4) Tüzes angyal (1) Udvardy Tibor (1) ügynök (1) Új Színház (1) Ulf Schirmer (3) Ulisse (1) utazás (3) Valer Barna Sabadus (5) Varga András (1) Vásáry André (1) Vasily Barkhatov (3) Vérnász (1) vers (1) VIII. Henrik (1) Viktor Ullmann (2) Vincent d Indy (1) Vincenzo Bellini (4) Vittorio Prato (1) Vladimir Jurowski (1) Vladimir Malakhov (1) Volksoper Bécs (1) Werner Egk (1) William Forsythe (1) Willi Boskovsky (1) Wolfgang Amadeus Mozart (11) Wolfgang Koch (2) Wozzeck (2) Xerxes (2) Zádor Dezső (1) Závodszky Zoltán (1) Željko Lučić (1) Zubin Mehta (1) Címkefelhő
süti beállítások módosítása