Anna, a feltámadásra váró

2014.02.04. 12:19 caruso_

HubayJeno.jpgNéhány hónapja, amikor a Háry János kapcsán az 1920-as évek magyar operaterméséről írtam, megemlítettem Hubay Jenő 1923-ban bemutatott Karenina Annáját is, mint egy olyan művet, melyet esetleg érdemes lehet kiemelni a feledés homályából. Sok, első látásra is menthetetlen opera közül kiemelkedik a Tolsztoj regénye nyomán írt három felvonásos zenedráma: a téma hálás, szerzője korának megbízható muzsikusa. A Puccinival egy évben született Hubay (1858 – 1937) olasz társához hasonlóan viszonylag későn kezdett operakomponálásba, első művét, a Merlin témára komponált Alienort 1891-ben mutatta be a Magyar Királyi Operaház. „Mentségére legyen mondva”, hogy előtte valóban nagy ívű nemzetközi hegedűművész karriert futott be. Az Alienor meglehetősen nagyot bukott, mindössze hat előadást ért meg. Nem így az 1894-ben színre került egyfelvonásos, a Cremonai hegedűs, mely itthon egészen a II. világháborúig műsoron maradt és külföldön is több helyen bemutatták. Következő színpadi kísérleteinek – Falu rossza, 1896; Moharózsa, 1903; Lavotta szerelme, 1906 – sem sikerült tíznél több előadást megérni. Mi az oka, hogy a folyamatosa kudarcok ellenére a szerző ontotta magából a zeneműveket, és azokat az Operaház sorra be is mutatta? A Mekk mesterre emlékeztető Hubay akkora ember volt a korabeli Magyarországon, amekkorára mai hasonlatunk egyszerűen nincs is. Világsztárként tért haza Brüsszelből, hegedű mesteriskolájába mindenhonnan özönlöttek a növendékek, Cebrian grófnővel kötött házassága révén bejáratos volt a legfelsőbb körökben, zenedélutánjai az arisztokrácia kedvelt társadalmi eseményei voltak, a Zeneakadémia igazgatása mellett az összes létező kitüntetést is elnyerte. Hogyan is utasíthatta volna el a főúri intendatúra alatt nyögő Királyi Operaház az újabb Hubay-opusokat?

Karenina Anna_003.jpgA velencei kép, 1928

A Magyar Színház 1910-ben mutatta be Lev Tolsztoj Anna Karenináját. A színpadi változatot Edmond Guiraud készítette. A hatalmas regényt a francia író kilenc képbe sűrítette, ebből Góth Sándor pesti változata ötöt tartott meg. A kiváló színész-rendező a darabot éppen Hubayék szlatinai nyári birtokán fordította. A komponista is kedvet kapott az orosz drámához, a nagysikerű színpadi premier után, – melyben a címszerepet Góthné Kertész Ella, Hubay unokahúga játszotta – librettó is készült a Kareninából. 1915-ben nyújtották be a vázlatokat az Operaház akkor intendánsának, Bánffy Miklósnak, akinek nagyon megtetszett a darab. Az I. világháború alatt a téma aktualitását vesztette, de Hubay elkezdte hangszerelni a már elkészült zongorakivonatot. A versek írására – vesztére – Gábor Andort kérte fel. A költő részt vett az Őszirózsás Forradalomban és a Tanácsköztársaságban, ezért 1919 után emigrációba kényszerült. Így Egisto Tango hiába rokonszenvezett a Kareninával, a bemutatót egyelőre el kellett halasztani. Amikor a színház végre elfogadta a művet, Bécsben nyomdász sztrájk tört ki, így az Universal Kiadó késlekedett a mű kotta anyagával. Az ősbemutató végül 1923 áprilisára volt kitűzve, de a premier előtt néhány nappal Hubay szegényesnek találta a díszletet és összeveszett az darabot vezénylő Máder Rezső igazgatóval. Mára kideríthetetlen, hogy pontosan mi történhetett, de az elégedetlen szerző javítás címen hazavitte a mű egyetlen partitúráját, mire Máder egyszerűen feljelentette Hubayt a rendőrségen, mint tolvajt. El lehet képzelni szegény Andréka Károly főkapitány-helyettest, aki kénytelen volt este az őrsre kísérni a Magyar Zeneélet Királyát. Hubay másnap már Klebelsberg miniszternél járt, s nem sokkal később Horthy is fogadta őt. A sajtó tobzódott a naponta frissülő hírekben. Ezúttal a szintén érinthetetlen Máder, aki a rossznyelvek szerint egy Habsburg főherceg balkézről származó csemetéje volt, húzta a rövidebbet. Az opera premierjét ilyen körülmények között bizonytalan időre ismét elhalasztották.

Karenina Anna_002.jpgA lóverseny, 1928

Végül 1923. november 10-én mutatták be az Operaházban Hubay Jenő hatodik operáját. A premiert a lehető legnagyobb gonddal készítették el. Gábor Andor „az emigráció leglármásabb csahosa” verseit állítólag a fiatal Graff Kálmán soraira cserélték le. Graff néhány évvel később Nádasdy néven lett legenda. A beavatkozásra egyetlen nyom, hogy az Universal zongorakivonatain Gábor nevét gondosan leragasztották. Az előadást Mihály Ferenc rendezte, a díszleteket Kéméndy Jenő és az ifjú Oláh Gusztáv tervezték, a jelmezek bizonyos Caffiné kezét dicsérték. Az előadást Bernhard Tittel vezényelte, Annát Medek Anna, Karenint Venczell Béla, Vronszkijt Székelyhidy Ferenc, Levint Szentmihályi Tibor, Kittyt Halász Gitta énekelte. Az egészen változatos kritikák lefedik a teljes akkori közgondolkodást. (Akkoriban még az operajátszás a közgondolkodás részét képezte.) A szövegkönyvet egyértelműen dicsérik. Góth Sándor három felvonásra, négy képre osztotta a művet: pétervári szalon; lóverseny, ahol Vronszkij balesetet szenved, és Anna döntést hoz, miszerint elhagyja a férjét; velencei pihenés, ahonnan Vronszkijt megpróbálják hazacsábítani; és az utolsó kép, amikor Anna szembe néz szerelme hűtlenségével és dácsájuk mellett a vonat elé veti magát. A zenével már nem volt elégedett egyöntetűen a sajtó. Természetesen akadnak, akik meghajolnak a „magyar Massenet” géniusza előtt, de többen fanyalognak. A legkiválóbb írás Tóth Aladár tollából származik. Úgy tartották, a zárt számok nélküli mamut zenekarra komponált operában kevés az eredetiség, szlávos hatást emlegettek és Puccini utóérzetet, sőt a lóverseny alatt Wagnerre asszociáltak.  Az előadást Máder tanította be, de a német Tittel vezényelte, többen az is szóvá tették, hogy hogyan vezényelhet egyáltalán egy magyar ősbemutatót külföldi karmester. Mihályi rendezésével sem voltak elégedettek, azt rótták fel neki, hogy minden fontos akció a színpadon kívül történik „Mihályi már eleget vesztett lóversenyen, tudhatná, milyen az.” – írták. Hogy a lóversenyt, vagy a balesetet, hogyan is gondolták színpadra tenni, az sajnos nem derül ki a kritikákból. Ellenben a szereposztás osztatlan sikert aratott, elsősorban Medek Anna a címszerepben, akit nem csak énekesnőként, hanem nagy drámai színésznőként is ünnepeltek. Sajnos pont az ő betegsége nehezített az opera műsoron tartását, 1925-ben Walter Rózsi vette át tőle a szerepet három előadás erejéig, ekkor mutatkozott be Závodszky Zoltán Levinként. A mű 1925-ig tizenöt előadást ért meg.

Karenina Anna.jpgOláh Gusztáv bálterem vázlata

Székelyhidy Ferenc_Karenina Anna_001.jpg Három évvel később, 1928. március 8-án frissíti fel az Operaház az Anna Kareninát. A korábbi produkcióból okulva Márkus László értő kézzel rendezte át a darabot, Oláh Gusztáv pedig új díszleteket készített, melyből az első felvonás bálterme a mai napig látható: egyszerűsített változata a színház hangversenyterem díszlete. A szereposztás élén ismét az egyévi betegeskedésből visszatért Medek Anna állt, a többiek Venczell, Székelyhidy, Závodszky és Halász Gitta is a régiek. A produkciót a távozó Tittel helyett Fleischer Antal vette át. Jemnitz Sándor szerint az opera aktualitását veszette. „Legjobb lett volna, ha már Puccini előtt került volna a porondra.” . Szerinte Medek nem volt a legjobb formájában és Székelyhidyhez már „mégsem illenek a katonaszerepek.” Ennek ellenére a produkció 1932-ig műsoron maradt, a tizenhárom előadásból az utolsókban Báthy Anna énekelte a címszerepet.

Az Operabarátok Egyesülete szervezésében a legnagyobb gonddal készültek Hubay hetvenötödik születésnapjának kissé megkésett ünneplésére. Az 1934. március 3-i felújítás másnapján az újságok hosszú hasábokon keresztül sorolják a meghívott nobilitásokat. Utólag nézve valóságos haláltáncnak tűnik az ünnepség, ahol megjelent Horthy mellett József főherceg, a teljes minisztertanács és az összes Pesten állomásozó nagykövet is. Egy évtizeddel később semmi sem marad a korabeli nagyságokból, van aki Estorilba kerül, van aki Mauthausenbe. Az előadást az elfoglalt Márkus mellett a szerző, Góth Sándor rendezi, a régi díszletekhez új kosztümök készülnek, a korábbi biedermeier jelmezeket az 1880-as évek belire cserélik. Az est sztárja a Bécsből hazatérő Németh Mária volt, akit Kertész Ella készített fel a szerepre. A sajtó világsztárként ünnepli a kiváló magyar szopránt, akinek kedvéért érdemes volt leporolni a darabot. Partnerei a szintén vendég Pilinszky Zsigmond (Vronszkij), Székely Mihály (Karenin), Rösler Endre (Levin) és Réthy Eszter (Kitty) voltak, az előadásokat ismét Fleischer Antal vezényelte. A fényes estét négy tovább követte azonos szereposztással, a Karenina Anna utoljára 1934. december 7-én szerepelt az Operaház műsorrendjén. Ez volt az opera 33. előadása.

Karenina Anna_001.jpgA bál, 1934.

Hubay operáját több német színház is bemutatta, így Baden-Baden, Nürnberg, Bohum és Duisburg (az újságokban következetesen Luisburg) is. Sőt, 1936. február 9-én az a megtiszteltetés érte az agg Hubay mestert, hogy Kareninája színre került Bécsben is, így Goldmark Károly és Poldini Ede után harmadik magyar zeneszerzőként meghajolhatott a Hofoper színpadán.  A mű nyolc előadást ért meg Bécsben, azóta nem szólalt meg. Felmerül a kérdés, hogy miért tűnt el Hubay életműve a II. világháború után. Az 1960-ig Amerikában élő, szintén a megdőlt rendszer kedvence Dohnányival ellentétben Hubay 1937-ben elhunyt. Az idős szerző utolsó évtizedeiben már önmaga legendája volt csak, szerzeményeit elsősorban tiszteletből játszották. Halála után ez a kényszer megszűnt, művei, néhány hegedűdarabon kívül egyszerűen kikoptak a köztudatból.  Hubayt nem tették indexre az ötvenes években, maga az idő és a változó közízlés feledkezett meg róla. A Karenina Annából Cserna Ildikó, Mukk József társaságában zongorakísérettel néhány éve elénekelt három részletet. A teljes operát, a ritkaságokat szívesen leporoló braunschweigi színház fogja bemutatni 2014. február 15-én. 

Fotók: Operaház Emléktár

Szólj hozzá!

Címkék: Operaház magyar operák Staatstheater Braunschweig Hubay Jenő Karenina Anna

A bejegyzés trackback címe:

https://caruso.blog.hu/api/trackback/id/tr565798337

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Címkék

#metoo (2) 1956 (6) Aalto Theater Essen (1) Ábrahám Pál (2) Adolphe Adam (3) Adrian Eröd (2) Agnes Baltsa (1) Agneta Eichenholz (2) Agrippina (1) Aida (7) Ailyn Perez (1) ajánló (7) Alban Berg (2) Alekszander Borodin (1) Alessandro Scarlatti (1) Alfred Sramek (1) Alice Herz-Sommer (1) Alszeghy Kálmán (3) Amahl és az éjszakai látogatók (1) Ambrogio Maestri (1) Ambroise Thomas (1) Amilcare Ponchielli (1) Amit akartok (Was ihr wollt) (1) Andreas Schager (2) Andreas Scholl (1) Andrea Chénier (2) André Schuen (2) Angela Denoke (2) Angelica nővér (1) Angerer Margit (1) Anja Kampe (2) Anna Larsson (2) Anna Netrebko (1) Anna Sophie von Otter (2) Anne Roselle (2) Antoine Mariotte (1) Antonín Dvorák (2) Antonio Carlos Gomes (1) Antonio Smareglia (1) Anyegin (1) Arabella (1) Arena di Verona (6) Ariadné Naxosz szigetén (1) Aribert Reimann (1) Arrigo Boito (2) Artaserse (1) Arturo Chacón-Cruz (2) Arturo Toscanini (1) Attila (2) autógramm (1) Az álarcosbál (2) Az arab éjszaka (1) Az árnyék nélküli asszony (2) Az idegen (L Étranger) (1) Az idegen nő (La stragniera) (1) Az istenek alkonya (1) Az öreg hölgy látogatása (1) A bajadér (2) A béke napja (1) A bolygó hollandi (7) A bűvös vadász (4) A csalogány (1) A csavar fordul egyet (3) A csodálatos mandarin (1) A diótörő (3) A fából faragott királyfi (2) A félresikerült menyasszonycsere (1) A hattyúk tava (1) A holtak házából (1) A játékos (1) A kaméliás hölgy (1) A kegyencnő (1) A kékszakállú herceg vára (4) A köpeny (1) A loudoni ördögök (1) A nagy Gatsby (1) A nürnbergi mesterdalnokok (2) A Nyugat lánya (2) A próféta (1) A puritánok (1) A Rajna kincse (4) A sevillai borbély (3) A szerelmeslevél (1) A távoli hang (1) A trubadúr (2) A varázsfuvola (3) A walkür (3) A zsidónő (2) Bajazzók (2) Balassa Sándor (1) balett (43) Bál a Savoyban (2) Bánffy Katalin (1) Bánffy Miklós (5) Bánk bán (1) Bánó András (1) Barabás Marianna (3) báró Orczy Bódog (1) báró Podmaniczky Frigyes (1) Barrie Kosky (5) Bársony Dóra (2) Bartók Béla (7) Bartók Péter (2) Bayerische Staatsoper (9) Bayerische Theaterakademie München (8) Bayreuth (7) Bécsi Újévi Koncert (1) Bedrich Smetana (1) Békés András (2) bélyeg (2) Benjamin Britten (10) Berczelly István (1) Berkes János (1) Bernd Alois Zimmermann (3) Bertrand de Billy (1) beszámoló (159) Billy Budd (1) Bohémélet (2) Borisz Godunov (1) Boris Christoff (1) Boross Csilla (1) Borsa Miklós (1) Bo Skovhus (4) Brandon Jovanovich (2) Bregenzer Festspiele (1) Bretz Gábor (3) Bubik Árpád (1) Buzás Viktor (1) Camilla Nylund (3) Camille Saint Saens (2) Carlo Bergonzi (1) Carl Maria von Weber (5) Carmen (2) Casa Verdi (3) cd (14) Cecilia Bartoli (3) Celeng Mária (1) Chabert ezredes (1) Charles Gounod (4) Christian Jost (1) Christian Thielemann (3) Christof Loy (2) Christopher Ventris (2) Christoph Eschenbach (2) Christoph Pohl (3) Christoph Willibald Gluck (3) Claude Debussy (3) Claudio Monteverdi (1) Conchita Wurst (1) Cosi fan tutte (3) Csinády Dóra (1) Csipkerózsika (2) Daniel Barenboim (1) Daniel Behle (1) Daniel Oren (1) Danton halála (1) Daphné (1) David Alden (2) debreceni Csokonai Színház (1) Deutsche Oper am Rein Düsseldorf (3) Deutsche Oper Berlin (6) Diana fája (L arbore di Diana) (1) Didone abbandonata (1) Dido és Aeneas (1) Dinorah (1) Diótörő és Egérkirály (8) Dmitrij Sosztakovics (4) Dmitri Hvorostovsky (4) Dmitry Korchak (1) Dohnányi Ernő (4) Domenico Scarlatti (1) Döme Zoltán (1) Donald Runnicles (1) Don Giovanni (1) Don Quijote (3) Dózsa György (1) dr. Tóth Aladár (1) E. T. A. Hoffmann (8) Edita Gruberova (1) Edith Haller (2) Eduard von Winterstein Theater Annaberg Buchholz (1) Edvard Grieg (1) Edward Clug (1) Egisto Tango (3) Ékkövek (Juwels) (1) Eladott menyasszony (1) Elektra (2) elfeledett magyar énekesek (21) Elina Garanca (2) énekverseny (1) Engelbert Humperdinck (2) Enrico Caruso (10) Eötvös Péter (1) építészet (6) Erdélyi Hajnal (1) Erkel Ferenc (9) Erkel Színház (5) Ermanno Wolf-Ferrari (1) Ernani (2) Eugen dAlbert (1) Evelyn Herlitzius (3) évforduló (46) Fabio Luisi (2) Falstaff (3) Farsangi lakodalom (1) Faust (3) Fehér András (1) Feld Kálmán (1) Feltámadás (1) Ferdinand Fellner (3) Ferrucio Furlanetto (5) Festspielhaus St. Pölten (1) Fierrabras (1) Figaro házassága (1) film (5) Fischer Ádám (1) Fjodor Saljapin (2) Flight (1) Florentine Klepper (2) Fodor Géza (2) Fosca (1) fotó (2) Frair Alessandro (1) Francesco Meli (2) Franco Zeffirelli (1) Franz Grundheber (1) Franz Schreker (1) Franz Schubert (3) Fráter Gedeon (1) Fricsay Ferenc (1) Friedmann Mór (1) Fülöp Attila (2) Gábory Magda (1) Gabriele Schnaut (1) Gaetano Donizetti (6) Gafni Miklós (1) Gál György Sándor (1) Gáncs Edit (1) Gárdonyi Géza (1) Gartnerplatztheater (2) Georges Bizet (1) George Balanchine (1) George Philipp Telemann (1) Georg Friedrich Handel (6) Georg Zeppenfeld (2) Gere Lola (1) Gerhard Siegler (2) Giacomo Meyerbeer (4) Giacomo Puccini (18) Gianni Schicchi (2) Gian Carlo Menotti (1) Gioacchino Rossini (8) Gioconda (1) Giovanna Casolla (1) Giovanni Paisiello (1) Giselle (3) Giuseppe Verdi (40) Goldmark Károly (7) Gombos Éva (1) Göre Gábor (1) Gottfried von Einem (2) Götz von Berlichingen (1) Grace Bumbry (2) gróf Esterházy Ferenc (1) gróf Esterházy Miklós József (1) Gulyás Dénes (1) Gun-Brit Barkmin (2) Gustav Mahler (4) Gyenge Anna (2) Győri Balett (1) Győri Nemzeti Színház (1) Gyurkovics Mária (1) Hágai Katalin (1) Halál Velencében (1) Halka (1) Hamari Júlia (1) Hamlet (1) Hans Heiling (1) Hans Pfitzner (1) Hans Werner Henze (1) Három nővér (1) Háry János (4) Hector Berlioz (1) Heinrich Marschner (1) Helen Traubel (1) Henry Purcell (1) Hermann Helner (3) Hermann Waltershausen (1) Hoffmann meséi (3) Horthy Miklós (1) Horvát Nemzeti Színház Zágráb (6) Hovanscsina (1) Hubay Jenő (3) Hugenották (2) Hunyadi László (4) I. világháború (5) Ian Bostridge (1) idézet (43) Idomeneo (1) ifj. Alexandre Dumas (1) ifj. Nagy Zoltán (1) Ifjú szerelmesek elégiája (1) Igor herceg (1) Igor Stravinsky (9) II. világháború (1) Il primo omicidio (1) Ingo Metzmacher (2) Innsbrucker Festwochen der Alten Musik (1) interjú (3) Iphigénia Tauriszban (2) István király (1) I pazzi per progetto (1) Jacques Fromental Halévy (1) Jacques Offenbach (5) Jane Archibald (1) János vitéz (1) Járay József (1) Jean-Christophe Malliot (2) Jennifer Wilson (2) Jenufa (1) Jiri Bubenicek (2) Johann Adolf Hasse (3) John Lundgren (2) John Osborn (2) John Relyea (2) Jolanta (1) Jonas Kaufmann (2) Jonathan Dove (1) José Carreras (1) Joyce DiDonato (3) Juan Diego Florez (3) Jules Massenet (4) Juliane Banse (1) Julius Caesar (2) Kacsoh Pongrác (1) Kálmán Imre (2) Kálmán Péter (3) kántor (1) Karel Burian (1) Karenina Anna (1) Karl Eilaszberg (1) Karol Szymanowski (1) Kárpáth Rezső (1) Kasper Holten (2) Kathleen Ferrier (1) Katonák (Die Soldaten) (3) Kelen Péter (1) Kelen Tibor (2) Keleti Éva (1) Kenéz Ernő (1) Kenneth MacMillan (1) képeslap (1) képregény (1) képzőművészet (1) Kerényi Mikós Dávid (8) Kertesi Ingrid (1) Kertész Iván (1) kiállítás (2) Királyi gyermekek (2) Királyi Operaház Stockholm (3) Kisvárosi Lady Macbeth (1) Kodály Zoltán (4) Kolonits Klára (1) Komische Oper Berlin (6) könyv (21) Kossuth Kiadó (2) Kovács János (1) Kovalik Balázs (24) Kováts Nóra (1) Kövesdy Pál (1) Kozmér Alexandra (1) Krénusz József (1) Krzystof Pendereczki (1) Kukely Júlia (1) Kukuska Tatjana (1) Kurt Weill (1) Laczkfi (1) Laczó István (1) Lamberto Gardelli (1) Lammermoori Lucia (2) Laurisin Lajos (1) Lauri Vasar (2) Lawrence Brownlee (3) Lazarus (1) Lear (1) lego (1) Lehár Ferenc (1) Lendvai Ervin (1) Leningrád szimfónia (1) Leonard Bernstein (1) Leos Janacek (4) Leo Mujić (3) Leo Nucci (3) Leo Slezák (2) Les Ballets de Monte Carlo (2) Le Bal (1) Lohengrin (5) Lucca (1) Luciano Pavarotti (2) Lucia Popp (1) Ludwig Karpath (1) Luisa Mandelli (2) Lulu (1) Macbeth (4) Madonna ékszere (1) magyar operák (21) Mahagonny (1) Makropulos-ügy (2) Manfred Trojahn (1) Manon (1) Maria Bergtsson (3) Maria Callas (2) Mariella Devia (2) Markgräfliches Opernhaus Bayreuth (1) Markus Marquardt (2) Martha Mödl (1) Massányi Viktor (1) Mats Ek (1) Mefistofele (2) Melissa Hamilton (2) Melis György (5) Metropolis (1) Metropolitan Opera New York (7) Mezey Béla (1) Michael Hofstetter (8) Michael Obst (1) Michael Schade (2) Michele Pertusi (1) Miskolci Nemzeti Színház (1) Misura Zsuzsa (1) Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (2) Moshe Leiser (3) Müller Katica (1) Nabucco (3) Nadar (1) Nádasdy Kálmán (2) Nadja Michael (1) Nagy Ferenc (1) Narciso (1) Narodni Divadlo Praha (2) Natalie Dessay (4) Neil Shicoff (3) nekrológ (21) Neményi Lili (1) Nemzeti Színház (2) Népszínház-Vígopera (1) népzene (1) Nina Stemme (3) Nino Machiadze (1) Nopcsa Elek (1) Norma (2) Nyári Zoltán (1) Nyikolaj Rimszkij-Korszakov (1) Oberammgau (1) Oberon (1) Oberto (1) Oláh Gusztáv (2) Olasz nő Algírban (1) OMIKE (1) opera (29) Operaház (109) operaházak (4) operaházi kronológia (40) operakultúra (4) opera abc (23) Opéra national de Paris (6) operett (4) Opern Köln (2) Oper Frankfurt (5) Oper Graz (6) Oper Leipzig (3) Orendt Gyula (1) Orfeusz (3) Orfeusz az alvilágban (1) Ory grófja (2) Oscar Strasnoy (1) Otello (5) Otto Klemperer (1) Ottrubay Melinda (1) Páka Jolán (1) Palcsó Sándor (1) Palestrina (1) Palló Imre (1) Paola Capriolo (1) Parasztbecsület (2) Parsifal (7) Patrice Caurier (3) Patrizia Ciofi (1) Paul Potts (1) Pécsi Balett (1) Pécsi Nemzeti Színház (1) Peer Gynt (2) Pelléas és Mélisande (1) Pelle Erzsébet (1) Perotti Gyula (2) Peskó Zoltán (1) Pesti Német Színház (1) Peter Grimes (4) Peter Konwitschny (4) Petrovics Emil (1) Philippe Jaroussky (2) Pietro Mascagni (2) Pietro Spagnoli (2) Pikk dáma (2) Pilinszky Zsigmond (2) Pillangókisasszony (1) Piotr Beczala (1) Pjotr Iljics Csajkovszkij (9) Plácido Domingo (4) Poldini Ede (1) Pol Plancon (1) popkultúra (1) Poppea megkoronázása (1) Rab István (1) Radnai Miklós (1) Radnay György (1) Ramon Vinay (1) recept (1) Renata Tebaldi (3) Renée Fleming (1) René Jacobs (2) René Pape (3) Ricarda Merbeth (2) Riccardo Muti (1) Richard Strauss (15) Richard Wagner (35) Rigoletto (2) Ripp van Winkle (1) Roberto Alagna (1) Roberto Aronica (1) Roberto Frontali (1) Roger király (1) Roland Geyer (3) Romeo Castellucci (1) Rómeó és Júlia (1) Rőser Orsolya (1) Rösler Endre (1) Rothauser Teréz (1) Roxana Contantinescu (2) Rózsa S. Lajos (2) Rudolf Nureyev (2) Ruggero Leoncavallo (4) Ruszalka (2) Sába királynője (4) Salome (1) Salomé (1) Salzburgi Ünnepi Játékok (4) Sámson és Delila (1) Samuel Ramey (1) Sámy Zoltán (1) Schiff Etel (1) Schilling Árpád (1) Sebeők Sári (3) Seidl Antal (2) Semiramide (1) Semperoper Drezda (18) Seregi László (1) Sergio Failoni (3) Simándy József (3) Simon Boccanegra (5) Simon István (8) Simon Keenlyside (1) Slovenské Narodné Divadlo Bratislava (3) SNG Opera in balet Ljubljana (1) Solaris (1) Solti György (1) St. Margarithen (1) Staatsballet Berlin (1) Staatsoper Bécs (41) Staatsoper Berlin (2) Staatsoper Hannover (4) Staatstheater Braunschweig (3) Staatstheater Nürnberg (1) Stadttheater Giessen (6) Stanislaw Moniuszko (1) Styriarte (1) Sudlik Mária (1) Susanna Mälkki (2) Susan Boyle (1) Sylvie Guillem (1) Szadko (1) Szamosi Elza (1) Szarvas Janina (2) Szegedi Nemzeti Színház (1) Szegedi Szabadtéri Játékok (4) Székely fonó (1) Székely Mihály (1) Széll Kálmán (1) Szerelmi bájital (2) Szergej Prokofjev (3) Szigeti László (1) Sziget vazullusa (1) szilveszter (2) színház (1) Szokolay Sándor (1) Szőnyi Olga (1) Tamássy Éva (1) Tannhäuser (3) Tatárjárás (1) Tata Várszínház (2) Teatro alla Scala Milano (6) Teatro Carlo Felice Genova (1) Teatro Comunale Bologna (1) Teatro dellOpera Roma (1) Teatro La Fenice Velence (2) Tell Vilmos (1) temető (6) Theater an der Wien (17) Theater Bielefeld (1) Theater Chemnitz (1) Theater Freiburg (1) The Rakes Progress (3) Thomas Hampson (2) Tirana (9) tíz kép (29) Tomasz Konieczny (1) Torre del Lago (1) Torsten Fischer (1) Tosca (2) Tóth Dénes (1) Traviata (4) Trisztán és Izolda (5) Trójaiak (1) Turandot (4) Tüzes angyal (1) Udvardy Tibor (1) ügynök (1) Új Színház (1) Ulf Schirmer (3) utazás (3) Valer Barna Sabadus (4) Vásáry André (1) Vérnász (1) vers (1) Vincent d Indy (1) Vincenzo Bellini (4) Vladimir Malakhov (1) Volksoper Bécs (1) Werner Egk (1) William Forsythe (1) Willi Boskovsky (1) Wolfgang Amadeus Mozart (10) Wolfgang Koch (2) Wozzeck (1) Xerxes (1) Zádor Dezső (1) Závodszky Zoltán (1) Zubin Mehta (1) Címkefelhő