Richard Strauss az Operában III.

2012.03.16. 09:30 caruso_

Posztumusz

A II. világháborút követő néhány évben nemcsak az országban, hanem az Operaházban is megváltoztak a dolgok. Az addigi lenyűgözően sokszínű repertoár jelentős része eltűnt, 1949-től kiadták a jelszót: „Remekműveket a dolgozó népnek!”. A vesztes háború után, a németekre, hajdani szövetségeseinkre ellenségként tekintettünk. A korábban számottevő mértékben jelenlévő germán kultúrát visszaszorították, amennyire tehették, elhallgatták és csak a legszükségesebbeket prezentálták a nagyérdeműnek. Mozartot öt remekművét természetesen játszották, de Wagner tiltólistára került, a megkezdett Ring ciklusnak csak a felét mutatták be. A bayreuthi mester műveit a Trisztán és Izolda 1959-es felújításáig évi néhány Tannhäuser, Lohengrin, Walkür és Nürnbergi mesterdalnokok előadás jelentette.

1949-ben élte nyolcvanhatodik évében elhunyt Richard Strauss, a náci Németország ünnepelt, ám teljesen be nem kebelezett emblematikus művésze. A kortársból, a műveit gondozó szerzőből és karmesterből múlt lett. Amennyire a századfordulótól a negyvenes évekig természetes volt, hogy a Magyar Királyi Operaház repertoárja aktívan követi - sőt olykor meg is előzi - a nemzetközi trendet, erről a továbbiakban szó sem lehetett. Strauss tizenöt operájából hetet bemutattak Pesten, sőt, a Tűzínség is elő volt készítve az 1910-es években. Ezek közül 1945 után egyedül A rózsalovag maradt repertoáron, hogy a csodálatos együttes: Osváth Júlia, Birkás Lilian, Sándor Judit, Székely Mihály és Gyurkovics Mária évi néhány előadásban muzsikáljon egy nagyot Ferencsik János pálcája alatt.

Ugyan közvetlenül a háború után előkészítettek egy Salome felújítást Orosz Júliának, de ez különböző okokból akkor nem valósult meg. Egészen 1958 őszéig kellett várni, hogy Strauss legnépszerűbb zenedrámája ismét megszólaljon az Operaházban. Az előadást Nádasdy Kálmán rendezte, Fülöp Zoltán 1940-es díszlete tovább egyszerűsödött (Új Bayreuth után vagyunk néhány évvel). A Lukács Miklós által vezénylet előadás akkora siker lett, hogy a felújítás évében huszonegyszer került színre. Az Operaház szakítva a kettős szereposztás gyakorlatával a címszerepet egyetlen énekesnőre, Birkás Lilianra bízta; Heródest Udvardy Tibor és Király Sándor, Heródiást Delly Rózsi, Dósa Mária majd Gombos Éva, Jochanaant Jámbor László és Melis György, Narraboth-ot Pálos Imre és Kenéz Ernő énekelte. Később Déry Gabriella állt be Saloménak, de több külföldi művésznő is megmutatta bájait a szerepben, köztük a legendás Margaret Tynes, vagy a huszonéves Anja Silja.

Salome, 1958

Majd egy évtizednyi szünet után az Operaház egyre bővülő repertoárjára újabb Strauss remekmű került vissza: az Ariadné Naxosz szigetén Makai Péter egységes rendezői-tervezői koncepciójában. Az 1967-es premiert Ferencsik János vezényelte, aki az egyetlen magyar karmester volt, aki szinte szabadon járhatott az ötvenes évekbe is például Bécsbe, ahol mindkét Strauss műveit dirigálta. Az előadás elsősorban a kor vezető koloratúrszopránjának, Ágai Karolának hozott újabb parádés szerepet. A két Ariadné Déry Gabriella és Moldován Stefánia, a Bacchusok Tarnay Gyula és Szigeti László, a Komponisták Házy Erzsébet és Szőnyi Olga voltak, Zerbinettát énekelte még Erdész Zsuzsa és a Németországból hazalátogató Jasper Bella. Az opera nem aratott igazi sikert, mindössze két évadon keresztül játszották, összesen hússzor.

1971-ben érkezett el A rózsalovag felújítás ideje. A legnépszerűbb Strauss vígoperát ekkor már évek óta nélkülözte a pesti közönség. Ahogy ez azokban az években szokás volt, a régi rendezéssel együtt a szereposztást is teljesen lecserélték, csak Ferencsik János maradt meg az egykori nagy együttesből. Mikó András rendezése és Makai Péter levegős-szecessziós látványvilága több évtizeden át maradt színen. A rózsalovagot – ahogyan az Ariadné sem – nem sikerült két tökéletes szereposztásban prezentálni, például Székely Mihály legendás Ochsát nem tudta a pályakezdő Begányi Ferenc és Várhelyi Endre felülmúlni. A tábornagyné jó szerepe lett Déry Gabriellának és különösen Sudlik Máriának. Házy Erzsébet szoprán létére próbálkozott Octavian szerepével, de a korabeli kritika szerint már erősen jelentkeztek a vokális problémái, váltója Szőnyi Olga volt. Két ifjú szoprán Andor Éva és Kalmár Magda énekelték Sophie-t, Radnai György és Sebestyén Sándor Faninalt. A produkcióba olyan vendégek is felléptek, mint Evelyn Lear, Ludmilla Dvorakova (Tábornagyné), vagy Rudolf Mazzola és Karl Ridderbusch (Ochs).

A rózsalovag, 1971

1972 májusában új betanulásban került színre a Salome. Az előadást Borbély Gyula vezényelte, a főszereplők Palcsó Sándor (Heródes), Kasza Katalin (Heródiás), Házy Erzsébet (címszerep), Sólyom Nagy Sándor (Jochanaan) és B. Nagy János (Narraboth) voltak. Az Apród kicsi szerepét Sass Sylvia énekelte. Az előadás 1975-ig maradt az Operaház játékrendjén, fellépett benne Anja Silja, Leonie Rysanek és Fritz Uhl is.

Lőrincz Györgynek, az Operaház kiemelkedő tehetségű balettigazgatójának köszönheti a magyar kultúr- és balettélet, hogy megszerezte hazánknak – az első országnak a vasfüggönyön túl – Maurice Bejárt-nak, a 20. század második felének nagy táncújítójának néhány darabját. A Nyugat Szele söpörhetett végig az Operaház nézőterén, amikor 1973 decemberében bemutatták a francia koreográfus három mesterművét: A tűzmadarat, a Webern zenére készült Opus 5-öt és a Le sacre du printems-t. A Bejárt-est 1975 januárjában újabb darabbal bővült, a Richard Strauss életművét lezáró szépséges Négy utolsó énekre készített balettel, Ez lenne a halál? címmel. „A halál küszöbén egy férfi viszontlát négy asszonyt, akiket annak idején szeretett. Az egyik csak futó találkozás volt, de mégis ennek a nőnek a képe kíséri el őt a halálba” – foglalja össze művét az alkotó. A művészt Dózsa Imre, az asszonyokat Kékesi Mária és Szőnyi Nóra, Csarnóy Katalin és Musitz Ágnes majd Pongor Ildikó, Pártay Lilla és Szumrák Vera, valamint Metzger Márta és Szabó Judit táncolta. A balett olyan sikeres volt, hogy egészen 1983-ig repertoáron maradt, összegen hatvanöt előadást ért meg; 1981-ben egy új szereposztás (Szakály György, Molnár Márta, Bán Teodóra és Szabadi Edit) is bemutatkozott.

Ha létezik a háború utáni pesti operajátszásnak fontos Richard Strauss produkciója, akkor az minden bizonnyal Békés András 1976-os Elektra rendezése, Forray Gábor legendássá vált „méhkaptár” díszletével. Meglepő módon a sokkal nehezebb Elektra könnyebben talált megfelelő főszereplőkre, mint néhány évvel korábban az Ariadné vagy A rózsalovag. Erdélyi Miklós élete egyik legnagyszerűbb karmesteri munkája volt a premier, a második szereposztást Borbély Gyula vezényelte. Klytaemnestát Komlóssy Erzsébet, Jablonkay Éva majd Szirmay Márta énekelték, a címszerepet Kasza Katalin és Ercse Margit, Chrysothemist Kovács Eszter és Horváth Eszter, Orestést Sólyom Nagy Sándor és Berczelly István.

Elektra, 1976

A Pécsi Balettől felkerült fiatal Fodor Antal lett az Operaház másik „házi koreográfusa”, Seregi László mellett. Fodor pályája kezdeti szakaszában egyfelvonásos baletteket alkotott. 1977. január 8-án Ravel Bolerója mellett került színre a Richard Strauss egyik legnépszerűbb szimfonikus költeményére komponált Don Juan. A balettben a főhős halála előtt visszaemlékezik élete asszonyaira. A cselekmény némileg rímel Bejárt Pesten is bemutatott Strauss koreográfiájára, de a korabeli kritikát tanulsága szerint nem volt egészen összhangban a zenével. A tizenöt előadást megért mű főszerepeit Dózsa Imre és Keveházi Gábor (Don Juan), Forgách József és Sterbinszky László (Halál), Csarnóy Katalin és Menyhárt Jacquline (Anna), Szumrák Vera, Szőnyi Nóra és Kollár Eszter (Elvira), Metzger Márta, Dvorszky Erzsébet és Szabadi Edit (Zerlina) táncolták.

1977 októberében a drezdai Semperoper társulata vendégszerepelt Budapesten. Négy operát hoztak magukkal: A Fideliót Harry Kupfer rendezésében, a Pesten a világháború óta mellőzött Bűvös vadászt Udo Zimmermann kortárs művét a Schuhu és a repülő hercegnőt, valamint Drezda egykori házi-szerzőjének Richard Straussnak egy hazánkban ismeretlen művét, A hallgatag asszonyt, szintén Kupfer rendezésében. A vígopera nagy sikere elsősorban a  Sir Morosust éneklő népszerű  Theo Adamnak volt köszönhető.

Az Operaház 1980-as bezárásával a színház hatalmas, sőt olykor túlméretezettnek is mondott repertoárja jelentősen lecsökkent. Strauss egyik színpadi műve sem került át az Erkel Színházba. Az 1984-es újranyitást követően több régi, de sok éve pihenő dalművet poroltak le, köztük 1985 decemberében A rózsalovagot is. Mikó András rendezése változatlan formában, de friss szereposztásban került színre. Az előadásokat Kórodi András és tanítványa, Kovács János vezényelték, majd Erdélyi Miklós is. Sudlik Mária megtartotta régi szerepét, mellette Csavlek Etelka állt be Tábornagynénak. Ekkor mutatkozott be Gregor József Ochsként, mellette később Tóth János és Szüle Tamás léptek fel a szerepben. Octavian kezdetben Takács Klára és Komlósi Ildikó, később Bokor Jutta és Ulbrich Andrea énekelték. Faninal Bordás György és Martin János, Sophie Pászthy Júlia és Farkas Katalin, majd Kertesi Ingrid és Péter Anikó volt.

A rendszerváltás kulturális előszeleként is értékelhetjük, hogy az Operaház balettegyüttese története során először 1989-ben a bécsi Staatsoperben vendégszerepelhetett Seregi László Rómeó és Júlia koreográfiájával. Cserébe az osztrákok leghíresebb előadásukat, az Otto Schenk által színpadra állított, ma is futó Rózsalovagukat hozták, Lucia Popp, Kurt Rydl és Trudelise Schmidt főszereplésével.

Alig néhány nappal a vendégjáték után 1989. április 29-én került bemutatásra Szikora János rendezésében, Csikós Attila pompás díszleteiben, Kovács János vezényletével a Salome. A produkció a mai napig repertoáron van. A premieren a főszerepeket Rozsos István, Mészöly Katalin, Sass Sylvia, Kálmándi Mihály és Hormai József énekelték. A következő évedben két művésznő is bemutatkozott a címszerepben: Kukely Júlia és a karrierje talán legkiemelkedőbb alakítását nyújtó Zempléni Mária. Az utóbbi években Rálik Szilvia énekli Salomét. Heródesként bemutatkozott még Hormai József, Kecskés Sándor és Gulyás Dénes, Heródiásként: Kasza Katalin, Sudlik Mária, Déry Gabriella, Takács Tamara, Pánczél Éva és Wiedemann Bernadett, Jochanaanként Gurbán János és Perencz Béla. Többek között olyan vendégművészek léptek fel a produkcióban, mint Anna-Maria Rouge, Eliane Coelho, Anja Silja és Fritz Uhl.

Hosszú éveken keresztül a Salome és A rózsalovag képviselte a Strauss repertoárt. Néhány évi kihagyás után a vígoperát 1997 márciusában ismét felfrissítették. A régi szereposztás mellett bemutatkoztak még: Kukely Júlia és Karan Armstrong (Tábornagyné), Gémes Katalin (Octavian), Ötvös Csaba és Sárkány Kázmér (Faninal) szerepében.

Igen sokáig Strauss újdonság nélkül marad az Operaház közönsége, mígnem a 2007-ben hatalomra került művészeti vetetés (Fischer Ádám és Kovalik Balázs) zászlójukra nem tűzik egy sorozat elindítását a nagy német zeneszerző operáiból. Elsőként az Elektra kerül bemutatásra Kovalik rendezésében, Antal Csaba díszleteiben, Kovács János és Oberfrank Péter vezénylete mellett. Az első szereposztás két olyan világsztárt – Agnes Baltsát és Nadine Secundét – sikerült megnyerni, akik jelenléte a nemzetközi sajtó számára is érdekessé tették a budapesti előadást. A nemzetközileg jegyzett művészek mellett a hazai énekesek sem vallottak szégyent, Rálik Szilvia (Elektra), Kovács Annamária és Balatoni Éva (Klytaemnestra), Bátori Éva és Bazsinka Zsuzsanna (Chrisothemis), valamint Perencz Béla és Szvétek László (Orestes) főszereplésével izgalmas, sok vitára okot adó, jelentős produkció született.

Elektra, 2007

A sorozat következő premierje A rózsalovag felújítás volt, 2010 márciusában. Az előadást a Lett Nemzeti Opera igazgatója Andrejs Zagars állította színpadra, eltérve a Hofmannstahl által megálmodott korszaktól, a mű keletkezésének időpontjára, a világháború előestéjének szecessziós Bécsébe helyezve azt. A zenekart ismét Kovács János vezénylete, ezúttal Dénes Istvánnak felváltva, A tábornagynét Bátori Éva, Sümegi Eszter és Szabóki Tünde, Ochs bárót Lars Woldt, Gábor Géza és Szvétek László, Octaviant Meláth Andrea és Mester Viktória, Faninalt Kálmán Péter és Gurbán János, Sophie-t Rácz Rita, Hajnóczy Júlia és Kertesi Ingrid énekelte.

Néhány napja, március 11-én múlt százkét éve, hogy Richard Strauss Elektrája felcsendült a budapesti Operaházban. Az elmúlt évszázadban szinte nem volt olyan évad, hogy valamelyik műve legalább néhány előadás erejéig színpadra ne került volna. Kezdetben megbotránkozással vegyes érdeklődéssel figyelt szerző műveit, majd némi unalommal állapították meg, hogy már nem elég modern, végül halála után már csak az életmű kanonizált ékköveti tárták a Nagyérdemű elé. Strauss operái ma ismét reneszánszukat élik, műveit sorra újítják fel német nyelvterületen kívül is. Hogy újra felfedezett operái Pesten is repertoáron maradnak-e, az a jövő zenéje. 

Az előadásképek forrása: MÁO Archivum

Richard Strauss művei az Operaházban:

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: operaházi kronológia Operaház Richard Strauss

A bejegyzés trackback címe:

https://caruso.blog.hu/api/trackback/id/tr104319595

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Címkék

#metoo (2) 1956 (6) Aalto Theater Essen (1) Ábrahám Pál (2) Adolphe Adam (3) Adrian Eröd (2) Agnes Baltsa (1) Agneta Eichenholz (2) Agrippina (1) Aida (7) Ailyn Perez (1) ajánló (7) Alban Berg (2) Alekszander Borodin (1) Alessandro Scarlatti (1) Alfred Sramek (1) Alice Herz-Sommer (1) Alszeghy Kálmán (3) Amahl és az éjszakai látogatók (1) Ambrogio Maestri (1) Ambroise Thomas (1) Amilcare Ponchielli (1) Amit akartok (Was ihr wollt) (1) Andreas Schager (2) Andreas Scholl (1) Andrea Chénier (2) André Schuen (2) Angela Denoke (2) Angelica nővér (1) Angerer Margit (1) Anja Kampe (2) Anna Larsson (2) Anna Netrebko (1) Anna Sophie von Otter (2) Anne Roselle (2) Antoine Mariotte (1) Antonín Dvorák (2) Antonio Carlos Gomes (1) Antonio Smareglia (1) Anyegin (1) Arabella (1) Arena di Verona (6) Ariadné Naxosz szigetén (1) Aribert Reimann (1) Arrigo Boito (2) Artaserse (1) Arturo Chacón-Cruz (2) Arturo Toscanini (1) Attila (2) autógramm (1) Az álarcosbál (2) Az arab éjszaka (1) Az árnyék nélküli asszony (2) Az idegen (L Étranger) (1) Az idegen nő (La stragniera) (1) Az istenek alkonya (1) Az öreg hölgy látogatása (1) A bajadér (2) A béke napja (1) A bolygó hollandi (7) A bűvös vadász (4) A csalogány (1) A csavar fordul egyet (3) A csodálatos mandarin (1) A diótörő (3) A fából faragott királyfi (2) A félresikerült menyasszonycsere (1) A hattyúk tava (1) A holtak házából (1) A játékos (1) A kaméliás hölgy (1) A kegyencnő (1) A kékszakállú herceg vára (4) A köpeny (1) A loudoni ördögök (1) A nagy Gatsby (1) A nürnbergi mesterdalnokok (2) A Nyugat lánya (2) A próféta (1) A puritánok (1) A Rajna kincse (4) A sevillai borbély (3) A szerelmeslevél (1) A távoli hang (1) A trubadúr (2) A varázsfuvola (3) A walkür (3) A zsidónő (2) Bajazzók (2) Balassa Sándor (1) balett (43) Bál a Savoyban (2) Bánffy Katalin (1) Bánffy Miklós (5) Bánk bán (1) Bánó András (1) Barabás Marianna (3) báró Orczy Bódog (1) báró Podmaniczky Frigyes (1) Barrie Kosky (5) Bársony Dóra (2) Bartók Béla (7) Bartók Péter (2) Bayerische Staatsoper (9) Bayerische Theaterakademie München (8) Bayreuth (7) Bécsi Újévi Koncert (1) Bedrich Smetana (1) Békés András (2) bélyeg (2) Benjamin Britten (10) Berczelly István (1) Berkes János (1) Bernd Alois Zimmermann (3) Bertrand de Billy (1) beszámoló (159) Billy Budd (1) Bohémélet (2) Borisz Godunov (1) Boris Christoff (1) Boross Csilla (1) Borsa Miklós (1) Bo Skovhus (4) Brandon Jovanovich (2) Bregenzer Festspiele (1) Bretz Gábor (3) Bubik Árpád (1) Buzás Viktor (1) Camilla Nylund (3) Camille Saint Saens (2) Carlo Bergonzi (1) Carl Maria von Weber (5) Carmen (2) Casa Verdi (3) cd (14) Cecilia Bartoli (3) Celeng Mária (1) Chabert ezredes (1) Charles Gounod (4) Christian Jost (1) Christian Thielemann (3) Christof Loy (2) Christopher Ventris (2) Christoph Eschenbach (2) Christoph Pohl (3) Christoph Willibald Gluck (3) Claude Debussy (3) Claudio Monteverdi (1) Conchita Wurst (1) Cosi fan tutte (3) Csinády Dóra (1) Csipkerózsika (2) Daniel Barenboim (1) Daniel Behle (1) Daniel Oren (1) Danton halála (1) Daphné (1) David Alden (2) debreceni Csokonai Színház (1) Deutsche Oper am Rein Düsseldorf (3) Deutsche Oper Berlin (6) Diana fája (L arbore di Diana) (1) Didone abbandonata (1) Dido és Aeneas (1) Dinorah (1) Diótörő és Egérkirály (8) Dmitrij Sosztakovics (4) Dmitri Hvorostovsky (4) Dmitry Korchak (1) Dohnányi Ernő (4) Domenico Scarlatti (1) Döme Zoltán (1) Donald Runnicles (1) Don Giovanni (1) Don Quijote (3) Dózsa György (1) dr. Tóth Aladár (1) E. T. A. Hoffmann (8) Edita Gruberova (1) Edith Haller (2) Eduard von Winterstein Theater Annaberg Buchholz (1) Edvard Grieg (1) Edward Clug (1) Egisto Tango (3) Ékkövek (Juwels) (1) Eladott menyasszony (1) Elektra (2) elfeledett magyar énekesek (21) Elina Garanca (2) énekverseny (1) Engelbert Humperdinck (2) Enrico Caruso (10) Eötvös Péter (1) építészet (6) Erdélyi Hajnal (1) Erkel Ferenc (9) Erkel Színház (5) Ermanno Wolf-Ferrari (1) Ernani (2) Eugen dAlbert (1) Evelyn Herlitzius (3) évforduló (46) Fabio Luisi (2) Falstaff (3) Farsangi lakodalom (1) Faust (3) Fehér András (1) Feld Kálmán (1) Feltámadás (1) Ferdinand Fellner (3) Ferrucio Furlanetto (5) Festspielhaus St. Pölten (1) Fierrabras (1) Figaro házassága (1) film (5) Fischer Ádám (1) Fjodor Saljapin (2) Flight (1) Florentine Klepper (2) Fodor Géza (2) Fosca (1) fotó (2) Frair Alessandro (1) Francesco Meli (2) Franco Zeffirelli (1) Franz Grundheber (1) Franz Schreker (1) Franz Schubert (3) Fráter Gedeon (1) Fricsay Ferenc (1) Friedmann Mór (1) Fülöp Attila (2) Gábory Magda (1) Gabriele Schnaut (1) Gaetano Donizetti (6) Gafni Miklós (1) Gál György Sándor (1) Gáncs Edit (1) Gárdonyi Géza (1) Gartnerplatztheater (2) Georges Bizet (1) George Balanchine (1) George Philipp Telemann (1) Georg Friedrich Handel (6) Georg Zeppenfeld (2) Gere Lola (1) Gerhard Siegler (2) Giacomo Meyerbeer (4) Giacomo Puccini (18) Gianni Schicchi (2) Gian Carlo Menotti (1) Gioacchino Rossini (8) Gioconda (1) Giovanna Casolla (1) Giovanni Paisiello (1) Giselle (3) Giuseppe Verdi (40) Goldmark Károly (7) Gombos Éva (1) Göre Gábor (1) Gottfried von Einem (2) Götz von Berlichingen (1) Grace Bumbry (2) gróf Esterházy Ferenc (1) gróf Esterházy Miklós József (1) Gulyás Dénes (1) Gun-Brit Barkmin (2) Gustav Mahler (4) Gyenge Anna (2) Győri Balett (1) Győri Nemzeti Színház (1) Gyurkovics Mária (1) Hágai Katalin (1) Halál Velencében (1) Halka (1) Hamari Júlia (1) Hamlet (1) Hans Heiling (1) Hans Pfitzner (1) Hans Werner Henze (1) Három nővér (1) Háry János (4) Hector Berlioz (1) Heinrich Marschner (1) Helen Traubel (1) Henry Purcell (1) Hermann Helner (3) Hermann Waltershausen (1) Hoffmann meséi (3) Horthy Miklós (1) Horvát Nemzeti Színház Zágráb (6) Hovanscsina (1) Hubay Jenő (3) Hugenották (2) Hunyadi László (4) I. világháború (5) Ian Bostridge (1) idézet (43) Idomeneo (1) ifj. Alexandre Dumas (1) ifj. Nagy Zoltán (1) Ifjú szerelmesek elégiája (1) Igor herceg (1) Igor Stravinsky (9) II. világháború (1) Il primo omicidio (1) Ingo Metzmacher (2) Innsbrucker Festwochen der Alten Musik (1) interjú (3) Iphigénia Tauriszban (2) István király (1) I pazzi per progetto (1) Jacques Fromental Halévy (1) Jacques Offenbach (5) Jane Archibald (1) János vitéz (1) Járay József (1) Jean-Christophe Malliot (2) Jennifer Wilson (2) Jenufa (1) Jiri Bubenicek (2) Johann Adolf Hasse (3) John Lundgren (2) John Osborn (2) John Relyea (2) Jolanta (1) Jonas Kaufmann (2) Jonathan Dove (1) José Carreras (1) Joyce DiDonato (3) Juan Diego Florez (3) Jules Massenet (4) Juliane Banse (1) Julius Caesar (2) Kacsoh Pongrác (1) Kálmán Imre (2) Kálmán Péter (3) kántor (1) Karel Burian (1) Karenina Anna (1) Karl Eilaszberg (1) Karol Szymanowski (1) Kárpáth Rezső (1) Kasper Holten (2) Kathleen Ferrier (1) Katonák (Die Soldaten) (3) Kelen Péter (1) Kelen Tibor (2) Keleti Éva (1) Kenéz Ernő (1) Kenneth MacMillan (1) képeslap (1) képregény (1) képzőművészet (1) Kerényi Mikós Dávid (8) Kertesi Ingrid (1) Kertész Iván (1) kiállítás (2) Királyi gyermekek (2) Királyi Operaház Stockholm (3) Kisvárosi Lady Macbeth (1) Kodály Zoltán (4) Kolonits Klára (1) Komische Oper Berlin (6) könyv (21) Kossuth Kiadó (2) Kovács János (1) Kovalik Balázs (24) Kováts Nóra (1) Kövesdy Pál (1) Kozmér Alexandra (1) Krénusz József (1) Krzystof Pendereczki (1) Kukely Júlia (1) Kukuska Tatjana (1) Kurt Weill (1) Laczkfi (1) Laczó István (1) Lamberto Gardelli (1) Lammermoori Lucia (2) Laurisin Lajos (1) Lauri Vasar (2) Lawrence Brownlee (3) Lazarus (1) Lear (1) lego (1) Lehár Ferenc (1) Lendvai Ervin (1) Leningrád szimfónia (1) Leonard Bernstein (1) Leos Janacek (4) Leo Mujić (3) Leo Nucci (3) Leo Slezák (2) Les Ballets de Monte Carlo (2) Le Bal (1) Lohengrin (5) Lucca (1) Luciano Pavarotti (2) Lucia Popp (1) Ludwig Karpath (1) Luisa Mandelli (2) Lulu (1) Macbeth (4) Madonna ékszere (1) magyar operák (21) Mahagonny (1) Makropulos-ügy (2) Manfred Trojahn (1) Manon (1) Maria Bergtsson (3) Maria Callas (2) Mariella Devia (2) Markgräfliches Opernhaus Bayreuth (1) Markus Marquardt (2) Martha Mödl (1) Massányi Viktor (1) Mats Ek (1) Mefistofele (2) Melissa Hamilton (2) Melis György (5) Metropolis (1) Metropolitan Opera New York (7) Mezey Béla (1) Michael Hofstetter (8) Michael Obst (1) Michael Schade (2) Michele Pertusi (1) Miskolci Nemzeti Színház (1) Misura Zsuzsa (1) Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (2) Moshe Leiser (3) Müller Katica (1) Nabucco (3) Nadar (1) Nádasdy Kálmán (2) Nadja Michael (1) Nagy Ferenc (1) Narciso (1) Narodni Divadlo Praha (2) Natalie Dessay (4) Neil Shicoff (3) nekrológ (21) Neményi Lili (1) Nemzeti Színház (2) Népszínház-Vígopera (1) népzene (1) Nina Stemme (3) Nino Machiadze (1) Nopcsa Elek (1) Norma (2) Nyári Zoltán (1) Nyikolaj Rimszkij-Korszakov (1) Oberammgau (1) Oberon (1) Oberto (1) Oláh Gusztáv (2) Olasz nő Algírban (1) OMIKE (1) opera (29) Operaház (109) operaházak (4) operaházi kronológia (40) operakultúra (4) opera abc (23) Opéra national de Paris (6) operett (4) Opern Köln (2) Oper Frankfurt (5) Oper Graz (6) Oper Leipzig (3) Orendt Gyula (1) Orfeusz (3) Orfeusz az alvilágban (1) Ory grófja (2) Oscar Strasnoy (1) Otello (5) Otto Klemperer (1) Ottrubay Melinda (1) Páka Jolán (1) Palcsó Sándor (1) Palestrina (1) Palló Imre (1) Paola Capriolo (1) Parasztbecsület (2) Parsifal (7) Patrice Caurier (3) Patrizia Ciofi (1) Paul Potts (1) Pécsi Balett (1) Pécsi Nemzeti Színház (1) Peer Gynt (2) Pelléas és Mélisande (1) Pelle Erzsébet (1) Perotti Gyula (2) Peskó Zoltán (1) Pesti Német Színház (1) Peter Grimes (4) Peter Konwitschny (4) Petrovics Emil (1) Philippe Jaroussky (2) Pietro Mascagni (2) Pietro Spagnoli (2) Pikk dáma (2) Pilinszky Zsigmond (2) Pillangókisasszony (1) Piotr Beczala (1) Pjotr Iljics Csajkovszkij (9) Plácido Domingo (4) Poldini Ede (1) Pol Plancon (1) popkultúra (1) Poppea megkoronázása (1) Rab István (1) Radnai Miklós (1) Radnay György (1) Ramon Vinay (1) recept (1) Renata Tebaldi (3) Renée Fleming (1) René Jacobs (2) René Pape (3) Ricarda Merbeth (2) Riccardo Muti (1) Richard Strauss (15) Richard Wagner (35) Rigoletto (2) Ripp van Winkle (1) Roberto Alagna (1) Roberto Aronica (1) Roberto Frontali (1) Roger király (1) Roland Geyer (3) Romeo Castellucci (1) Rómeó és Júlia (1) Rőser Orsolya (1) Rösler Endre (1) Rothauser Teréz (1) Roxana Contantinescu (2) Rózsa S. Lajos (2) Rudolf Nureyev (2) Ruggero Leoncavallo (4) Ruszalka (2) Sába királynője (4) Salome (1) Salomé (1) Salzburgi Ünnepi Játékok (4) Sámson és Delila (1) Samuel Ramey (1) Sámy Zoltán (1) Schiff Etel (1) Schilling Árpád (1) Sebeők Sári (3) Seidl Antal (2) Semiramide (1) Semperoper Drezda (18) Seregi László (1) Sergio Failoni (3) Simándy József (3) Simon Boccanegra (5) Simon István (8) Simon Keenlyside (1) Slovenské Narodné Divadlo Bratislava (3) SNG Opera in balet Ljubljana (1) Solaris (1) Solti György (1) St. Margarithen (1) Staatsballet Berlin (1) Staatsoper Bécs (41) Staatsoper Berlin (2) Staatsoper Hannover (4) Staatstheater Braunschweig (3) Staatstheater Nürnberg (1) Stadttheater Giessen (6) Stanislaw Moniuszko (1) Styriarte (1) Sudlik Mária (1) Susanna Mälkki (2) Susan Boyle (1) Sylvie Guillem (1) Szadko (1) Szamosi Elza (1) Szarvas Janina (2) Szegedi Nemzeti Színház (1) Szegedi Szabadtéri Játékok (4) Székely fonó (1) Székely Mihály (1) Széll Kálmán (1) Szerelmi bájital (2) Szergej Prokofjev (3) Szigeti László (1) Sziget vazullusa (1) szilveszter (2) színház (1) Szokolay Sándor (1) Szőnyi Olga (1) Tamássy Éva (1) Tannhäuser (3) Tatárjárás (1) Tata Várszínház (2) Teatro alla Scala Milano (6) Teatro Carlo Felice Genova (1) Teatro Comunale Bologna (1) Teatro dellOpera Roma (1) Teatro La Fenice Velence (2) Tell Vilmos (1) temető (6) Theater an der Wien (17) Theater Bielefeld (1) Theater Chemnitz (1) Theater Freiburg (1) The Rakes Progress (3) Thomas Hampson (2) Tirana (9) tíz kép (29) Tomasz Konieczny (1) Torre del Lago (1) Torsten Fischer (1) Tosca (2) Tóth Dénes (1) Traviata (4) Trisztán és Izolda (5) Trójaiak (1) Turandot (4) Tüzes angyal (1) Udvardy Tibor (1) ügynök (1) Új Színház (1) Ulf Schirmer (3) utazás (3) Valer Barna Sabadus (4) Vásáry André (1) Vérnász (1) vers (1) Vincent d Indy (1) Vincenzo Bellini (4) Vladimir Malakhov (1) Volksoper Bécs (1) Werner Egk (1) William Forsythe (1) Willi Boskovsky (1) Wolfgang Amadeus Mozart (10) Wolfgang Koch (2) Wozzeck (1) Xerxes (1) Zádor Dezső (1) Závodszky Zoltán (1) Zubin Mehta (1) Címkefelhő