Gluck az Operaházban

2014.06.20. 09:57 caruso_

Május királynője 1936_Réthy Eszter_Rigó Magda_001.jpgGluck Kristóf lovag korántsem tartozik hazánkban a legnépszerűbb zeneszerzők közé. A komponista életében Bécstől keletre finoman szólva sem borult még virágba az opera műfaja. Halála után is majdnem száz évnek kellett eltelnie, hogy az első Gluck darab Pesten színre kerüljön. Közel ötven – mára jórészt elfeledett – színpadi műve közül pedig csak öt szólalt meg eddig az Operaházban. Végignézve műveinek operaházi előadás-történetét a legmeglepőbb talán éppen az, hogy mindezek ellenére majdnem háromszáz estén játszották operáit.

Még a régi Nemzeti Színházban, 1881-ben került színre, az Ezeregy éjszaka hangulatát idéző Rászedett kádi. A vígopera nem egészen Gluck műve, halála után Johann Nepomuk Fuchs más művekkel is kiegészítette. Egyszerű cselekményének középpontjában a Kádi áll, aki új feleséget szemelt ki magának, de megleckéztetik. A Nemzeti színházi bemutatón a Kádit Tallián János, Fatimét, az elhagyott feleséget Maleczkyné, Zelmirát, a kiszemelt lányt Nádayné Widmár Katalin, Nuraddint Pauli Richárd, Omárt Németh János, a csúf Omegát Kordin Mariska énekelte. A vígopera nem lehetett sikeres, mindössze két előadást ért meg. Viszont az Operaház már a megnyitás évében műsorra tűzte, a Coppéliával egy estén. A szereposztás nagy részben megegyezett a korábbival: Kádi: Tallián János, Fatime: Rotter Gizella, majd Maleczkyné, Zelmira: Komáromi Mariska, majd Ábrányiné Wein Margit, Nuraddin: Pauli Richárd, később Dalnoki Béni, Omár: Kiss Dezső, Omega: Kordin Mariska, majd Doppler Ilka, Aga: Szekeres Lajos, később Zolnai Lóránd. Az előadást a Várszínházba is felvitték olykor. 1897-ben pedig pályakezdő művészeket próbáltak ki a főszerepekben: Szendrői Lajost, Rotter Gizellát, Payer Margitot, Kertész Ödönt, Hegedűs Ferencet és Berts Mimit. Majd két évtizedes szünet után 1917. május 12-én újították fel a vígoperát. Ez este nem ezért vonult be a magyar zenetörténetbe, hanem a második felvonásként játszott balett ősbemutató miatt. Ekkor vonult be Bartók az Operaházba A fából faragott királyfi komponistájaként. A Gluck művet Bródy István rendezte és Kerner István vezényelte, a főszerepeket Venczell Béla, Maleczky Bianka, Hajdú Ilona, Szügyi Kálmán, Dalnoky Viktor, Bársony Dóra és Kertész Ödön énekelték. „…változtak az idők, de a kis Gluck-opera bírja daccal, még mindig akad olyan hallgatója, akit végig le tud kötni, különösen a – zenéjével.” – írta az egyik korabeli kritika. Egészen meglepő módon közvetlenül a II. világháború után, 1945 júliusában még két előadás erejéig előkerült a Rászedett kádi. Az előadást Ferencsik János dirigálta, Rékai András rendezte, a díszleteket Fülöp Zoltán, a jelmezeket Márk Tivadar tervezte. Igazi sztárparádé lehetett az előadás Székely Mihály, Osváth Júlia, Orosz Júlia, Járay József és Nagypál László, Maleczky Oszkár, Horányi Karola és Tiszay Magda, valamint Fekete Pál szerepelt benne. A rászedett kádit 1945. október 4-én adták utoljára, ez volt a mű tizenkilencedik operaházi előadása.

orfeusz004.jpgOrfeusz - 1957 

A Nemzeti Színházban még egy Gluck-kísérletnek lehetettek tanúi az érdeklődők három estén keresztül. A mai napig főműnek tartott Orfeusz premierje 1883. március 8-án volt, Káldi Gyula rendezte, s Erkel Sándor vezényelte. Orfeuszt Vittorina Bartolucci, Eurüdikét Beermann Stefánie, Eroszt Kordin Mariska énekelte. Az Operaházba csak húsz évvel később, 1904 januárjában Szikla Adolf Törpe gránátos című balettjével egy estén került színre. Gluckot műveinek előadását mindig hosszas megarázó cikkek kísérik, a napilapok hasábjain próbálják a komponistát kontextusba helyezni. Ekkoriban a szerzőt az „első reformátorként aposztrofálják, s mint ilyet közvetlenül Wagner elődjének tekintik. Az operaházi bemutatót Vidor Dezső rendezte, Guerra Miklós koreografálta, Kerner István vezényelte, díszleteit Kéméndy Jenő tervezte. Orfeuszt az olasz Maria Scomparini magyarul énekelte, Eurüdiké Kaczér Margit, Erosz Szoyer Ilonka volt. Tanulságos az alábbi sor, mely a mai napig meghatározza a mű és a közönség viszonyát: „Zajos hatása nem lehetett ennek a véges-végig komoly, ünnepélyes, monotón, majdnem templomi hangulatot keltő zenedrámának, de a közönség mély érdeklődéssel kísérte az előadás menetét, különösen az a rész, mely a mű korszakos zenetörténeti fontosságát méltányolni tudja.” Az Orfeusz évi néhány előadás erejéig repertoáron maradt. A címszerepben Fodorné Aranka mellett több vendégművész is bemutatkozott, így a francia Mme. Charles Cahier, az ír Lunn Kirkby, Kohlberg Róza, és K. Durigo Ilona. Eurüdikét énekelte még Dömötör Ilona és Medek Anna, Eroszt Payer Margit. 1914-ben a Maria Otto Trampczynska, Hajdú Ilona, Kosáry Emma trióval újították fel az előadást, 1917-től – Bródy István, majd Mihályi Ferenc rendezésében Basilides Mária triumfált a címszerepben Sámson Mária majd Kruyswyk Annie Erosza mellett. 1929-ben két szereposztásban – Basilides Mária / Budánovits Mária, Sándor Erzsi / Tihanyi Vilma, Halász Gitta / Diósy Edith – újították fel az operát Rékai András rendezésében, Oláh Gusztáv jelzett díszleteiben, Fleischer Antal betanításában. Az előadás érdekességét az adta, hogy Galafrés Elza, Dohnányi Ernő aktuális felesége új koreográfiát készített a műhez. A táncok valószínűleg nem illeszkedhettek szorosan a cselekményhez – legalábbis a kritika meglehetősen értetlenül fogadta őket, ahogy az alvilágban felbukkanó hatkarú indiai istenséget is… A magyarországi Gluck-játszás legfontosabb dátuma 1957. október 13. Ekkor újították fel az Orfeuszt Ferencsik János vezényletével, a Mikó András, Fülöp Zoltán, Márk Tivadar és Eck Imre színre állító csapattal, Tiszay Magdával, Osváth Júliával és Házy Erzsébettel. A premieren csodálkoztak rá először igazán Gluck művére, s ez az előadás indította meg az Operaházban a Mozart előtti operák reneszánszát. Az előadás húsz év alatt százhatvanszor került színre. Vezényelte Erdélyi Miklós, Borbély Gyula és Lukács Ervin, Orfeuszt énekelte Tamássy Éva, Komlóssy Erzsébet, Szabó Anita, Szirmay Márta és Takács Klára, Eurüdikét Sándor Judit, Szecsődy Irén, László Margit, Andor Éva és Pászthy Júlia, Ámort Koltay Valéria, Hankiss Ilona és Ötvös Csilla. A címszerepben vendégként fellépett William Pearson fekete kontratenor, Elena Cernei Maria Maddalena és Hamari Júlia. 1979. január 30-ig kétszázszor játszották az Orfeuszt az Operaházban.

Május királynője 1936_001.jpgMájus királynője - 1936

Bánffy Miklós és Hevesi Sándor klasszikus ciklust készített elő 1913-ban. A két Mozart újrafelfedezés – Szöktetés a szerájból, A varázsfuvola – után egy estén mutatták be Beethoven Prometheus című balettjét és Gluck Május királynője című kisoperáját. A Rászedett kádihoz hasonlóan ebben a darabban is erősen érződik Johann Nepomuk Fuchs keze. A Május királynője nem több egy klasszikus dalciklusnál, melyből mindössze négy dal bizonyíthatóan Gluck szerzeménye. Az előadás gondos előkészítését jelzi, hogy Kosztolányi Dezsővel fordíttatták a librettót, az előadást Hevesi Sándor rendezte és Kerner István vezényelte. Philinte: Marschalkó Rózsi, majd Havas Gyöngyike és Máté Rózsi, Helena: B. Kosáry Emma, Serák Mária és Halász Gitta, Lisette: Hajdú Ilona, Rikárd: Hegedűs Ferenc és Dalnoky Viktor, Monsoupir márki: Kertész Ödön, Székelyhidy Ferenc és Gábor József voltak. Az előadás folyamatosan repertoáron maradt, 1915 után Bródy István rendezésében, Szikla Adolf vezényletével. 1927-ben Ferenczi Frigyes fiatalokból álló szereposztást állított be Marschalkó Rózsi mellett Nagy Margit, Tóth Erzsi, Komáromy Pál és Szügyi Kálmán mutatkoztak be a Fleischer Antal vezényelte előadásban. A kritika ekkor egyértelműen tákolmánynak nevezi a művet, nem tartja autentikus Glucknak. Sokkal nagyobb sikere volt az este másik részének, Dohnányi Pierrette fátyola című pantomimjének, melynek címszerepét Bajor Gizi játszotta. Következőleg 1936-ban Horthy Miklós névnapján bukkan fel a rokokó pásztorjáték. Az új díszletekért Oláh Gusztávod dicsérik, a rendezés Rékai András munkája volt.  A Berg Ottó által vezényel előadásban Rigó Magda, Réthy Eszter, majd Tamás Ilona, Dobay Lívia, Koréh Endre és Laurisin Lajos énekeltek. Utoljára két előadás erejéig 1942 januárjában bukkan fel a Május királynője az Operaház repertoárján, megfiatalított szereposztásban (Dósa Mária, Ráskay Gizella, Szabó Ilonka, Komáromy Pál). Noha a kritika sohasem pártolta a mű repertoáron tartását, mégis megért ötven előadást.

Iphigenia Auliszban 1937_001.jpgIphigenia Auliszban - 1937

Gluck születésének százötvenedik évfordulója volt 1937-ben az apropója, hogy végre színre kerüljön a nagy reformátor egyik legfontosabb műve, az Iphigenia Aulisban. Persze nem az eredeti változata, hanem a kor szokásainak megfelelően Richard Wagner átdolgozása. Az előadást Fleischer Antal később Kenessey Jenő vezényelte, Rékai András rendezte, a díszleteket és a jelmezeket Fülöp Zoltán tervezte, a koreográfus Harangozó Gyula volt. A szereposztás: Agamemnon: Hámory Imre, Klytamnestra: Basilides Mária, majd Tutsek Piroska,  Iphigenia: Báthy Anna, Artemis: Jeney Klára, majd Kováts Jolán, Achilles: Rösler Endre, Kalchas: Kálmán Oszkár, később Fodor János, Arkas: Lendvai Andor és Katona Lajos, Görög nő: Dósa Mária, Harcos: Vermes Jenő és Reményi Sándor. A balett-betéteket Bordy Bella, Ottrubay Melinda és Sallay Zoltán táncolták. Az auliszi Iphigenia 1944 októberéig tíz előadást ért meg.

Iphigenia Taurisban 1957_Réti_Bende_002.jpgA világháború utáni Orfeusz reneszánszon kívül két apró kísérlet történt az Operaházban Gluck műveinek színpadra állítására. 1957 júniusában került sor arra az utóhatás nélküli stúdióestre a nézőtéri büfében, ahol az tauriszi Iphigenia II. felvonása mellett Menotti Telefonját és Pergolesi Úrhatnám szolgálóját bemutatták. Mindhárom művet Huszár Klára rendezte, a díszleteket Blanár György, a jelmezeket Szeitz Gizella tervezte, a koreográfiát Géczy Éva készítette, az előadást Varga Pál vezényelte, a Gluck részlet szerepeit Lorencz Kornélia, Réti József, Bende Zsolt és Hegyi Adorján énekelték. 1976-ban neves francia táncművészek, Ghislaine Thesmar és Michael Denard vendégszerepeltek az Operaházban. Többek között Balanchine Orfeusz pas de deux-jét is eltáncolták Sándor János vezényletével. 

Fotó: Operaház Emléktár

Szólj hozzá!

Címkék: operaházi kronológia Orfeusz Iphigénia Tauriszban Christoph Willibald Gluck

A bejegyzés trackback címe:

https://caruso.blog.hu/api/trackback/id/tr536387433

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Címkék

#metoo (2) 1956 (6) Aalto Theater Essen (1) Ábrahám Pál (2) Adolphe Adam (3) Adrian Eröd (2) Agnes Baltsa (1) Agneta Eichenholz (2) Agrippina (1) Aida (7) Ailyn Perez (1) ajánló (7) Alban Berg (2) Alekszander Borodin (1) Alessandro Scarlatti (1) Alfred Sramek (1) Alice Herz-Sommer (1) Alszeghy Kálmán (3) Amahl és az éjszakai látogatók (1) Ambrogio Maestri (1) Ambroise Thomas (1) Amilcare Ponchielli (1) Amit akartok (Was ihr wollt) (1) Andreas Schager (2) Andreas Scholl (1) Andrea Chénier (2) André Schuen (2) Angela Denoke (2) Angelica nővér (1) Angerer Margit (1) Anja Kampe (2) Anna Larsson (2) Anna Netrebko (1) Anna Sophie von Otter (2) Anne Roselle (2) Antoine Mariotte (1) Antonín Dvorák (2) Antonio Carlos Gomes (1) Antonio Smareglia (1) Anyegin (1) Arabella (1) Arena di Verona (6) Ariadné Naxosz szigetén (1) Aribert Reimann (1) Arrigo Boito (2) Artaserse (1) Arturo Chacón-Cruz (2) Arturo Toscanini (1) Attila (2) autógramm (1) Az álarcosbál (2) Az arab éjszaka (1) Az árnyék nélküli asszony (2) Az idegen (L Étranger) (1) Az idegen nő (La stragniera) (1) Az istenek alkonya (1) Az öreg hölgy látogatása (1) A bajadér (2) A béke napja (1) A bolygó hollandi (7) A bűvös vadász (4) A csalogány (1) A csavar fordul egyet (3) A csodálatos mandarin (1) A diótörő (3) A fából faragott királyfi (2) A félresikerült menyasszonycsere (1) A hattyúk tava (1) A holtak házából (1) A játékos (1) A kaméliás hölgy (1) A kegyencnő (1) A kékszakállú herceg vára (4) A köpeny (1) A loudoni ördögök (1) A nagy Gatsby (1) A nürnbergi mesterdalnokok (2) A Nyugat lánya (2) A próféta (1) A puritánok (1) A Rajna kincse (4) A sevillai borbély (3) A szerelmeslevél (1) A távoli hang (1) A trubadúr (2) A varázsfuvola (3) A walkür (3) A zsidónő (2) Bajazzók (2) Balassa Sándor (1) balett (43) Bál a Savoyban (2) Bánffy Katalin (1) Bánffy Miklós (5) Bánk bán (1) Bánó András (1) Barabás Marianna (3) báró Orczy Bódog (1) báró Podmaniczky Frigyes (1) Barrie Kosky (5) Bársony Dóra (2) Bartók Béla (7) Bartók Péter (2) Bayerische Staatsoper (9) Bayerische Theaterakademie München (8) Bayreuth (7) Bécsi Újévi Koncert (1) Bedrich Smetana (1) Békés András (2) bélyeg (2) Benjamin Britten (10) Berczelly István (1) Berkes János (1) Bernd Alois Zimmermann (3) Bertrand de Billy (1) beszámoló (159) Billy Budd (1) Bohémélet (2) Borisz Godunov (1) Boris Christoff (1) Boross Csilla (1) Borsa Miklós (1) Bo Skovhus (4) Brandon Jovanovich (2) Bregenzer Festspiele (1) Bretz Gábor (3) Bubik Árpád (1) Buzás Viktor (1) Camilla Nylund (3) Camille Saint Saens (2) Carlo Bergonzi (1) Carl Maria von Weber (5) Carmen (2) Casa Verdi (3) cd (14) Cecilia Bartoli (3) Celeng Mária (1) Chabert ezredes (1) Charles Gounod (4) Christian Jost (1) Christian Thielemann (3) Christof Loy (2) Christopher Ventris (2) Christoph Eschenbach (2) Christoph Pohl (3) Christoph Willibald Gluck (3) Claude Debussy (3) Claudio Monteverdi (1) Conchita Wurst (1) Cosi fan tutte (3) Csinády Dóra (1) Csipkerózsika (2) Daniel Barenboim (1) Daniel Behle (1) Daniel Oren (1) Danton halála (1) Daphné (1) David Alden (2) debreceni Csokonai Színház (1) Deutsche Oper am Rein Düsseldorf (3) Deutsche Oper Berlin (6) Diana fája (L arbore di Diana) (1) Didone abbandonata (1) Dido és Aeneas (1) Dinorah (1) Diótörő és Egérkirály (8) Dmitrij Sosztakovics (4) Dmitri Hvorostovsky (4) Dmitry Korchak (1) Dohnányi Ernő (4) Domenico Scarlatti (1) Döme Zoltán (1) Donald Runnicles (1) Don Giovanni (1) Don Quijote (3) Dózsa György (1) dr. Tóth Aladár (1) E. T. A. Hoffmann (8) Edita Gruberova (1) Edith Haller (2) Eduard von Winterstein Theater Annaberg Buchholz (1) Edvard Grieg (1) Edward Clug (1) Egisto Tango (3) Ékkövek (Juwels) (1) Eladott menyasszony (1) Elektra (2) elfeledett magyar énekesek (21) Elina Garanca (2) énekverseny (1) Engelbert Humperdinck (2) Enrico Caruso (10) Eötvös Péter (1) építészet (6) Erdélyi Hajnal (1) Erkel Ferenc (9) Erkel Színház (5) Ermanno Wolf-Ferrari (1) Ernani (2) Eugen dAlbert (1) Evelyn Herlitzius (3) évforduló (44) Fabio Luisi (2) Falstaff (3) Farsangi lakodalom (1) Faust (3) Fehér András (1) Feltámadás (1) Ferdinand Fellner (3) Ferrucio Furlanetto (5) Festspielhaus St. Pölten (1) Fierrabras (1) Figaro házassága (1) film (5) Fischer Ádám (1) Fjodor Saljapin (2) Flight (1) Florentine Klepper (2) Fodor Géza (2) Fosca (1) fotó (2) Frair Alessandro (1) Francesco Meli (2) Franco Zeffirelli (1) Franz Grundheber (1) Franz Schreker (1) Franz Schubert (3) Fráter Gedeon (1) Fricsay Ferenc (1) Friedmann Mór (1) Fülöp Attila (2) Gábory Magda (1) Gabriele Schnaut (1) Gaetano Donizetti (6) Gafni Miklós (1) Gál György Sándor (1) Gáncs Edit (1) Gárdonyi Géza (1) Gartnerplatztheater (2) Georges Bizet (1) George Balanchine (1) George Philipp Telemann (1) Georg Friedrich Handel (6) Georg Zeppenfeld (2) Gere Lola (1) Gerhard Siegler (2) Giacomo Meyerbeer (4) Giacomo Puccini (18) Gianni Schicchi (2) Gian Carlo Menotti (1) Gioacchino Rossini (8) Gioconda (1) Giovanna Casolla (1) Giovanni Paisiello (1) Giselle (3) Giuseppe Verdi (40) Goldmark Károly (7) Gombos Éva (1) Göre Gábor (1) Gottfried von Einem (2) Götz von Berlichingen (1) Grace Bumbry (2) gróf Esterházy Ferenc (1) gróf Esterházy Miklós József (1) Gulyás Dénes (1) Gun-Brit Barkmin (2) Gustav Mahler (3) Gyenge Anna (2) Győri Balett (1) Győri Nemzeti Színház (1) Gyurkovics Mária (1) Hágai Katalin (1) Halál Velencében (1) Halka (1) Hamari Júlia (1) Hamlet (1) Hans Heiling (1) Hans Pfitzner (1) Hans Werner Henze (1) Három nővér (1) Háry János (4) Hector Berlioz (1) Heinrich Marschner (1) Helen Traubel (1) Henry Purcell (1) Hermann Helner (3) Hermann Waltershausen (1) Hoffmann meséi (3) Horthy Miklós (1) Horvát Nemzeti Színház Zágráb (6) Hovanscsina (1) Hubay Jenő (3) Hugenották (2) Hunyadi László (4) I. világháború (5) Ian Bostridge (1) idézet (43) Idomeneo (1) ifj. Alexandre Dumas (1) ifj. Nagy Zoltán (1) Ifjú szerelmesek elégiája (1) Igor herceg (1) Igor Stravinsky (9) II. világháború (1) Il primo omicidio (1) Ingo Metzmacher (2) Innsbrucker Festwochen der Alten Musik (1) interjú (3) Iphigénia Tauriszban (2) István király (1) I pazzi per progetto (1) Jacques Fromental Halévy (1) Jacques Offenbach (5) Jane Archibald (1) János vitéz (1) Járay József (1) Jean-Christophe Malliot (2) Jennifer Wilson (2) Jenufa (1) Jiri Bubenicek (2) Johann Adolf Hasse (3) John Lundgren (2) John Osborn (2) John Relyea (2) Jolanta (1) Jonas Kaufmann (2) Jonathan Dove (1) José Carreras (1) Joyce DiDonato (3) Juan Diego Florez (3) Jules Massenet (4) Juliane Banse (1) Julius Caesar (2) Kacsoh Pongrác (1) Kálmán Imre (2) Kálmán Péter (3) kántor (1) Karel Burian (1) Karenina Anna (1) Karl Eilaszberg (1) Karol Szymanowski (1) Kárpáth Rezső (1) Kasper Holten (2) Kathleen Ferrier (1) Katonák (Die Soldaten) (3) Kelen Péter (1) Kelen Tibor (2) Keleti Éva (1) Kenéz Ernő (1) Kenneth MacMillan (1) képeslap (1) képregény (1) képzőművészet (1) Kerényi Mikós Dávid (8) Kertesi Ingrid (1) Kertész Iván (1) kiállítás (2) Királyi gyermekek (2) Királyi Operaház Stockholm (3) Kisvárosi Lady Macbeth (1) Kodály Zoltán (4) Kolonits Klára (1) Komische Oper Berlin (6) könyv (21) Kossuth Kiadó (2) Kovács János (1) Kovalik Balázs (24) Kováts Nóra (1) Kövesdy Pál (1) Kozmér Alexandra (1) Krénusz József (1) Krzystof Pendereczki (1) Kukely Júlia (1) Kukuska Tatjana (1) Kurt Weill (1) Laczkfi (1) Laczó István (1) Lamberto Gardelli (1) Lammermoori Lucia (2) Laurisin Lajos (1) Lauri Vasar (2) Lawrence Brownlee (3) Lazarus (1) Lear (1) lego (1) Lehár Ferenc (1) Lendvai Ervin (1) Leningrád szimfónia (1) Leonard Bernstein (1) Leos Janacek (4) Leo Mujić (3) Leo Nucci (3) Leo Slezák (2) Les Ballets de Monte Carlo (2) Le Bal (1) Lohengrin (5) Lucca (1) Luciano Pavarotti (2) Lucia Popp (1) Ludwig Karpath (1) Luisa Mandelli (2) Lulu (1) Macbeth (4) Madonna ékszere (1) magyar operák (21) Mahagonny (1) Makropulos-ügy (2) Manfred Trojahn (1) Manon (1) Maria Bergtsson (3) Maria Callas (2) Mariella Devia (2) Markgräfliches Opernhaus Bayreuth (1) Markus Marquardt (2) Martha Mödl (1) Massányi Viktor (1) Mats Ek (1) Mefistofele (2) Melissa Hamilton (2) Melis György (5) Metropolis (1) Metropolitan Opera New York (7) Mezey Béla (1) Michael Hofstetter (8) Michael Obst (1) Michael Schade (2) Michele Pertusi (1) Miskolci Nemzeti Színház (1) Misura Zsuzsa (1) Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (2) Moshe Leiser (3) Müller Katica (1) Nabucco (3) Nadar (1) Nádasdy Kálmán (2) Nadja Michael (1) Nagy Ferenc (1) Narciso (1) Narodni Divadlo Praha (2) Natalie Dessay (4) Neil Shicoff (3) nekrológ (21) Neményi Lili (1) Nemzeti Színház (2) Népszínház-Vígopera (1) népzene (1) Nina Stemme (3) Nino Machiadze (1) Nopcsa Elek (1) Norma (2) Nyári Zoltán (1) Nyikolaj Rimszkij-Korszakov (1) Oberammgau (1) Oberon (1) Oberto (1) Oláh Gusztáv (2) Olasz nő Algírban (1) OMIKE (1) opera (29) Operaház (108) operaházak (4) operaházi kronológia (40) operakultúra (4) opera abc (23) Opéra national de Paris (6) operett (4) Opern Köln (2) Oper Frankfurt (5) Oper Graz (6) Oper Leipzig (3) Orendt Gyula (1) Orfeusz (3) Orfeusz az alvilágban (1) Ory grófja (2) Oscar Strasnoy (1) Otello (5) Otto Klemperer (1) Ottrubay Melinda (1) Páka Jolán (1) Palcsó Sándor (1) Palestrina (1) Palló Imre (1) Paola Capriolo (1) Parasztbecsület (2) Parsifal (7) Patrice Caurier (3) Patrizia Ciofi (1) Paul Potts (1) Pécsi Balett (1) Pécsi Nemzeti Színház (1) Peer Gynt (2) Pelléas és Mélisande (1) Pelle Erzsébet (1) Perotti Gyula (2) Peskó Zoltán (1) Pesti Német Színház (1) Peter Grimes (4) Peter Konwitschny (4) Petrovics Emil (1) Philippe Jaroussky (2) Pietro Mascagni (2) Pietro Spagnoli (2) Pikk dáma (2) Pilinszky Zsigmond (2) Pillangókisasszony (1) Piotr Beczala (1) Pjotr Iljics Csajkovszkij (9) Plácido Domingo (4) Poldini Ede (1) Pol Plancon (1) popkultúra (1) Poppea megkoronázása (1) Rab István (1) Radnai Miklós (1) Ramon Vinay (1) recept (1) Renata Tebaldi (3) Renée Fleming (1) René Jacobs (2) René Pape (3) Ricarda Merbeth (2) Riccardo Muti (1) Richard Strauss (15) Richard Wagner (35) Rigoletto (2) Ripp van Winkle (1) Roberto Alagna (1) Roberto Aronica (1) Roberto Frontali (1) Roger király (1) Roland Geyer (3) Romeo Castellucci (1) Rómeó és Júlia (1) Rőser Orsolya (1) Rösler Endre (1) Rothauser Teréz (1) Roxana Contantinescu (2) Rózsa S. Lajos (2) Rudolf Nureyev (2) Ruggero Leoncavallo (4) Ruszalka (2) Sába királynője (4) Salomé (1) Salome (1) Salzburgi Ünnepi Játékok (4) Sámson és Delila (1) Samuel Ramey (1) Sámy Zoltán (1) Schiff Etel (1) Schilling Árpád (1) Sebeők Sári (3) Seidl Antal (2) Semiramide (1) Semperoper Drezda (18) Seregi László (1) Sergio Failoni (3) Simándy József (3) Simon Boccanegra (5) Simon István (8) Simon Keenlyside (1) Slovenské Narodné Divadlo Bratislava (3) SNG Opera in balet Ljubljana (1) Solaris (1) Solti György (1) St. Margarithen (1) Staatsballet Berlin (1) Staatsoper Bécs (41) Staatsoper Berlin (2) Staatsoper Hannover (4) Staatstheater Braunschweig (3) Staatstheater Nürnberg (1) Stadttheater Giessen (6) Stanislaw Moniuszko (1) Styriarte (1) Sudlik Mária (1) Susanna Mälkki (2) Susan Boyle (1) Sylvie Guillem (1) Szadko (1) Szamosi Elza (1) Szarvas Janina (2) Szegedi Nemzeti Színház (1) Szegedi Szabadtéri Játékok (4) Székely fonó (1) Székely Mihály (1) Széll Kálmán (1) Szerelmi bájital (2) Szergej Prokofjev (3) Szigeti László (1) Sziget vazullusa (1) szilveszter (2) színház (1) Szokolay Sándor (1) Szőnyi Olga (1) Tamássy Éva (1) Tannhäuser (3) Tatárjárás (1) Tata Várszínház (2) Teatro alla Scala Milano (6) Teatro Carlo Felice Genova (1) Teatro Comunale Bologna (1) Teatro dellOpera Roma (1) Teatro La Fenice Velence (2) Tell Vilmos (1) temető (6) Theater an der Wien (17) Theater Bielefeld (1) Theater Chemnitz (1) Theater Freiburg (1) The Rakes Progress (3) Thomas Hampson (2) Tirana (9) tíz kép (29) Tomasz Konieczny (1) Torre del Lago (1) Torsten Fischer (1) Tosca (2) Tóth Dénes (1) Traviata (4) Trisztán és Izolda (5) Trójaiak (1) Turandot (4) Tüzes angyal (1) Udvardy Tibor (1) ügynök (1) Új Színház (1) Ulf Schirmer (3) utazás (3) Valer Barna Sabadus (4) Vásáry André (1) Vérnász (1) vers (1) Vincent d Indy (1) Vincenzo Bellini (4) Vladimir Malakhov (1) Volksoper Bécs (1) Werner Egk (1) William Forsythe (1) Willi Boskovsky (1) Wolfgang Amadeus Mozart (10) Wolfgang Koch (2) Wozzeck (1) Xerxes (1) Zádor Dezső (1) Závodszky Zoltán (1) Zubin Mehta (1) Címkefelhő