Siegfried bukása

2017.02.06. 11:39 caruso_

zavodszky_zoltan_civil_001.jpgZávodszky Zoltánt nemzedékének legnépszerűbb Wagner-tenorjaként tartja számon az emlékezet. Halála előtt egy évvel, 1975-ben készült portréfilmjében a még mindig szálfa termetű, vakító kék szemű 83 éves művész gyönyörű szavakkal vall pályafutásáról. Nagy idők egyik utolsó hírmondója volt ekkori a tenorista, aki keserűen állapítja meg, hogy egykor pályatársai egyre kevesebb kolléga és néző emlékezetében élnek tovább. Maga az emlékező gyönyörű, már az 1970-es években is teljesen anakronisztikusnak ható modorban beszél pályafutásáról, mely az idős Závodszkyt nézve kerek egésznek tűnik. Ha pedig érdekes, amit elmond az egykori Wagner hős, még érdekesebb az, amit elhallgat, amit finoman a feledés jótékony homályába igyekszik taszítani.

Závodszky Zoltán már ifjú korában is nyitott volt a különféle művészeti ágak felé, hegedülni tanult, festett és szobrászkodott, sőt komponált is. Gyakorló tanítóként fedezik fel a hangját, s meglehetősen későn, 28 évesen fejezi be a Zeneakadémiát, a Magyarországon ragadt legendás Wagner-tenor Georg Anthes növendékeként. Az Operaház 1920-ban ösztöndíjasként, egy évvel később rendes tagként szerződteti. Az együttes zenei vezetője, Kerner István gondosan távol tartja a kezdő énekest a nagy szerepektől, de évadonként majd’ egy tucat új feladatot bíz rá. Már a második szezonban bemutatkozhat Melotként, Narraboth-ként és Ottóként. Az 1920-as években a súlyosabb Wagner-hősöket a két veterán – Anthes és Karel Burian – mellett a Závodszkynál egy évtizeddel idősebb, szintén későn induló Pilinszky Zsigmond énekelte, a könnyebbeket, Székelyhidy Ferenc és olykor Gábor József. Anthes 1922-ben, Burian 1924-ben meghal, Pilinszky 1928-ban Németországba szerződik, ezáltal szerepei (Hunyadi László, Sámson, Lohengrin, Tannhäuser, Siegmund és Max) gazda nélkül maradnak. A sűrűn változó igazgatók német vendégeket hívnak, hogy a Budapesten oly népszerű operákat többé-kevésbé zökkenőmentesen lehessen előadni.

zavodszky_zoltan_tannh_user_002.jpgRadnai Miklós, akit Klebelsberg Kuno 1925-ben azzal bíz meg, hogy stabilizálja az Operaházat, céljául tűzi ki egy tisztán magyar nyelvű Wagner-együttes kinevelését. Azonnal felismeri a jó kiállású, szépen deklamáló Závodszkyban a leendő Wagner-tenort. A bolygó hollandi Erikjeként (1926. február) még nem kelt nagy feltűnést, ám 1927 januárjában Siegmund alakítását már szenzációként üdvözli a sajtó és a közönség. Szeretetük a művész pályafutásának végéig kitart. A sikeren felbuzdulva Radnai sorban állítja be Závodszkyt Parsifal (1927. április), Loge (1928. január), Siegfried (Az istenek alkonya, 1928. április, Siegfried 1929. február), Tannhäuser (1929. május), Trisztán (1930. szeptember), Stolzingi Walter (1931. május) és végül Lohengrin (1931. október) szerepébe. Bár riportjában az idős művész úgy meséli, hogy ő szabta meg a szerepek sorrendjét, igazgatójának határozottságát ismerve ez kevéssé valószínű. A Wagner-feladatok mellett énekelte régi szerepeit, s néhány újat is kapott, így az Oedipus Rex címszerepét, a Karenina Anna Vronszkiját, az Egyiptomi Heléna Menelasát és Mosonyi Mihály Álmosának Árpádját, ám Radnai 1935-ös halála után már szinte kizárólag a német mester főhőseit kelti életre. Márkus Lászlótól a következő években mindössze három új feladatot – Golicin herceg (Hovanscsina), Pedro (Hegyek alján), István király (Kókai Rezső) – kap. A Radnai Miklós által megteremtett európai szintű magyar Wagner-együttes egyik oszlopa 1944-ig évadonként átlagosan 30 előadásban lépett fel. Utoljára október 31-én, két héttel Szálasi hatalomátvétele után állt az Operaház színpadán.

Október 26-án nevezték ki igazgatónak Sámy Zoltánt, aki azonnal hozzálátott az Operaház „végső megtisztításának”. Závodszky Wagner-tenorként a nélkülözhetetlen tagok közé tartozott, ezért az új direktor telefonon felszólította, hogy azonnal váljon el zsidó származású feleségétől, Z. Tábori Piroskától. Amikor művész ezt megtagadta, Sámy többet nem léptette fel. A decemberig hátralévő néhány előadáson Logét és Eriket Rösler Endre vette át, miközben egy fiatal énekkarosban, bizonyos Schulder Józsefben az igazgató már megtalálni vélte a jövő nagy ígéretét.

covers_46704.jpgTábori Piroska a maga korában jónevű ifjúsági írónak számított, ártalmatlan főhősei, mint Dugó Dani és Csavar Peti nagyszüleink kedves pajtásai lehettek. Másodgenerációs, asszimilálódott családba született, apja Tábori (Tauber) Róbert újságíró-szerkesztő, mostohaanyja Tutsek Anna a népszerű Cilike-leányregény sorozat írója (Bár egyes források összemossák, Tábori Piroska lehet azonos a hol Tábori, hol Kárpáti Piroska nevű állítólagos székely tanítónővel, akit egyes elbeszélések szerint a román katonák, mint az Üzenet Erdélyből című vers szerzőjét kivégeztek.). Závodszkyék házassága gyermektelen maradt. Sinkó György a szegedi Vaszy-éra basszistája, aki a tenorista tanítványa volt, 400 oldalas visszaemlékezéseiben úgy állítja be, mintha a kapcsolatban Tábori Piroska lett volna a biztos bázis, aki egykor jelentős összeget áldozott arra, hogy Závodszky Bécsbe járhasson, Josef von Manowardától ellesni a Wagner éneklés rejtelmeit. Sinkó szerint az asszony „süket és csúnyácska zsidó nő volt, de hallatlanul intelligens, több nyelven beszélő, és a fordítást is tőle tanulta Závodszky. (A fordítási tudományt, amely később megélhetésének része lett.)” Ennyi év távlatából természetesen nem lehet megfejteni két ember kapcsolatát, tény, hogy a tenorista a háború alatt kitartott hitvese mellett, Sámy felszólítására sem vált el, és akkor is mellette állt, amikor 1944. május 5-én Zsidókutató Magyar Intézet közzétette a zsidó írók névsorát. A listán Z. Tábori Piroska neve is szerepelt, a parancs szerint az ő könyvei is bevonásra, megsemmisítése kerültek.

 siegfried_zavodszky_002.jpgZávodszky Siegfriedként

Budapest ostroma után, 1945. május 21-én Závodszky Zoltán Golicin hercegként állt először az Operaház színpadán. Ősztől sorra visszakapta a régi kedves szerepeit: Pedrót, Trisztánt, Tannhäusert, Siegmundot és Lohengrint, 1947 tavaszán a fejújított Siegfriedben ünneplik. Ekkoriban történhetett, hogy a művészt egy rajongója meghívja a születésnapi zsúrjára.  A tenorista itt ismerkedik meg a lányka elvált édesanyjával, akivel egymásba szeretnek. A gyakran hurutos Závodszky visszatérő vendég volt egy szabadsághegyi hotelben, ahol hosszú sétákkal és gyógyszerekkel kúrálta hurutját, melyet a Damjanich utcai otthonában nem sikerült elmulasztania. Itt találkozott Erzsébet asszonnyal, ám barátnői figyelmeztették Tábori Piroskát a készülő románcra. Amikor a feleség május 2-án megérkezett a Szabadsághegyre, a szállodai szobában együtt találta 55 éves urát és a hölgyet. A háború gyötrelmeit sohasem kiheverő, reményvesztett Tábori Piroska gyógyszereket vett be, s mire Závodszky megtalálta, már nem lehetett megmenteni az életét.

zavodszky_zoltan_parsifal_002.jpgAlig tíz nappal később a tenorista ismét színpadon áll, Trisztánként. „Závodszky ismét meggyőzött, hogy mennyire nélkülözhetetlen tagja az együttesnek.”  „Závodszkyt meg kell becsülni, hisz tudjuk, milyen kevés a Wagner tenor a világban.” – írják róla ekkoriban. A következő évadban a művész (aki 1945 óta egyben zeneakadémiai tanár is) fellépései feltűnően megritkulnak. Ez Tóth Aladár igazgatásának második éve, ekkor került a színházhoz Otto Klemperer. A világhírű karmester több Wagner operát (Lohengrin, Tannhäuser, A nürnbergi mesterdalnokok) vezényel – mindegyiket Závodszky nélkül. 1947 decemberében robban be a Szegedről jött Simándy József Lohengrinként, 1948 áprilisában Laczó Istvánt próbálják ki (mindössze három előadás erejéig) Tannhäuserként, júniusban pedig az ösztöndíjas Joviczky József arat hatalmas sikert Siegmund szerepében. Sinkó György emlékei szerint Tábori Piroska fivérei hazajönnek Londonból (a geni.com családfakutató oldal ugyan egyetlen nővérről tud…), és elintézik – vagyon milyen fórumon tudtak az 1948-as Magyarországon hatékonyan tiltakozni? –, hogy Závodszkyt úgy az Operaházból, mind a Zeneakadémiáról elbocsássák. Tóth Aladár a csökkentett szubvencióra hivatkozva szeptemberben bejelenti, hogy néhány régi örökös tagtól – a tenoristán kívül Halász Gitta, Némethy Ella, Walter Rózsi, Halmos János és Farkas Sándor – kénytelen megválni.

Mára kideríthetetlen, hogy mi történt a háttérben, az tény, hogy Závodszky munka nélkül marad. Magas nyugdíja biztos megélhetést jelent, de a hirtelen rászakadt tétlenséget bizonyára nehezen tűri. Ekkor kezd el fordítani, az Aida és a Szöktetés a szerájból magyar változatain kívül 960 dalfordítás fűződik a nevéhez, majd dalesteket adni, s a Rádió is csak ekkor rögzít vele néhány Wagner áriát. Az Operaház 1951-ben hívja vissza, s egészen 1961-ig évente egy-két este még látható a művész. Utolsó, legendássá vált Trisztánját 40. jubileumán, néhány héttel 70. születésnapja előtt énekli. 1956 után külföldre is kiengedik, a bécsi konzervatóriumban majd a főiskolán 1962-ig tanít. Második felesége, Erzsébet Závodszky 1976-ban bekövetkezett haláláig társa marad.

zavodszky_lohengrin_001.jpgA magyar operatörténet úgy tartotta számon, hogy Wagner művei az 1948-as kommunista hatalomátvétel után politikai okokból kerültek le a színház műsoráról. A tények azonban mást is sejtetni engednek. A Lohengrin, A nürnbergi mesterdalnokok és A walkür mindvégig a színház repertoárján szerepelt, A bolygó hollandi, 1951-ben, Tannhäuser 1955-ben került vissza. A mélyen keresztény Parsifal egyetlen szocialista operaház műsorrendjén sem szerepelhetett, s az übermensch Siegfriedet sem nézték az 50-es években jó szemmel. Maradt a Trisztán és Izolda, melyet a Závodszly – Némethy pár nyugdíjazása után (az Amerikából hazahívott ereje teljében lévő 53 éves mezzoszoprán méltatlan mellőzése máig rejtély) megfelelő szereposztás híján előadhatatlan volt. Amint Joviczky József és Delly Rózsi elkészült a szólamokkal (1959-ben), a mű ismét a repertoár része lett. A hírhedten nehéz fejű Joviczky karrierje során mindössze tíz főszerepet tudott megtanulni. Lehetséges tehát, hogy a Wagner-repertoár 1948 utáni visszaszorulását nem kizárólag a hatalom szava, hanem egy magánéleti botlás következményei idézték elő!?

Fotók: Operaház Emlékgyűjtemény

Szólj hozzá!

Címkék: Richard Wagner Závodszky Zoltán

A bejegyzés trackback címe:

https://caruso.blog.hu/api/trackback/id/tr2112187690

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Címkék

#metoo (2) 1956 (6) Aalto Theater Essen (1) Ábrahám Pál (2) Adolphe Adam (3) Adrian Eröd (2) Agnes Baltsa (1) Agneta Eichenholz (2) Agrippina (1) Aida (7) Ailyn Perez (1) ajánló (7) Alban Berg (2) Alekszander Borodin (1) Alessandro Scarlatti (1) Alfred Sramek (1) Alice Herz-Sommer (1) Alszeghy Kálmán (3) Amahl és az éjszakai látogatók (1) Ambrogio Maestri (1) Ambroise Thomas (1) Amilcare Ponchielli (1) Amit akartok (Was ihr wollt) (1) Andreas Schager (2) Andreas Scholl (1) Andrea Chénier (2) André Schuen (2) Angela Denoke (2) Angelica nővér (1) Angerer Margit (1) Anja Kampe (2) Anna Larsson (2) Anna Netrebko (1) Anna Sophie von Otter (2) Anne Roselle (2) Antoine Mariotte (1) Antonín Dvorák (2) Antonio Carlos Gomes (1) Antonio Smareglia (1) Anyegin (1) Arabella (1) Arena di Verona (6) Ariadné Naxosz szigetén (1) Aribert Reimann (1) Arrigo Boito (2) Artaserse (1) Arturo Chacón-Cruz (2) Arturo Toscanini (1) Attila (2) autógramm (1) Az álarcosbál (2) Az arab éjszaka (1) Az árnyék nélküli asszony (2) Az idegen (L Étranger) (1) Az idegen nő (La stragniera) (1) Az istenek alkonya (1) Az öreg hölgy látogatása (1) A bajadér (2) A béke napja (1) A bolygó hollandi (7) A bűvös vadász (4) A csalogány (1) A csavar fordul egyet (3) A csodálatos mandarin (1) A diótörő (3) A fából faragott királyfi (2) A félresikerült menyasszonycsere (1) A hattyúk tava (1) A holtak házából (1) A játékos (1) A kaméliás hölgy (1) A kegyencnő (1) A kékszakállú herceg vára (4) A köpeny (1) A loudoni ördögök (1) A nagy Gatsby (1) A nürnbergi mesterdalnokok (2) A Nyugat lánya (2) A próféta (1) A puritánok (1) A Rajna kincse (4) A sevillai borbély (3) A szerelmeslevél (1) A távoli hang (1) A trubadúr (2) A varázsfuvola (3) A walkür (3) A zsidónő (2) Bajazzók (2) Balassa Sándor (1) balett (43) Bál a Savoyban (2) Bánffy Katalin (1) Bánffy Miklós (5) Bánk bán (1) Bánó András (1) Barabás Marianna (3) báró Orczy Bódog (1) báró Podmaniczky Frigyes (1) Barrie Kosky (5) Bársony Dóra (2) Bartók Béla (7) Bartók Péter (2) Bayerische Staatsoper (9) Bayerische Theaterakademie München (8) Bayreuth (7) Bécsi Újévi Koncert (1) Bedrich Smetana (1) Békés András (2) bélyeg (2) Benjamin Britten (10) Berczelly István (1) Berkes János (1) Bernd Alois Zimmermann (3) Bertrand de Billy (1) beszámoló (159) Billy Budd (1) Bohémélet (2) Borisz Godunov (1) Boris Christoff (1) Boross Csilla (1) Borsa Miklós (1) Bo Skovhus (4) Brandon Jovanovich (2) Bregenzer Festspiele (1) Bretz Gábor (3) Bubik Árpád (1) Buzás Viktor (1) Camilla Nylund (3) Camille Saint Saens (2) Carlo Bergonzi (1) Carl Maria von Weber (5) Carmen (2) Casa Verdi (3) cd (14) Cecilia Bartoli (3) Celeng Mária (1) Chabert ezredes (1) Charles Gounod (4) Christian Jost (1) Christian Thielemann (3) Christof Loy (2) Christopher Ventris (2) Christoph Eschenbach (2) Christoph Pohl (3) Christoph Willibald Gluck (3) Claude Debussy (3) Claudio Monteverdi (1) Conchita Wurst (1) Cosi fan tutte (3) Csinády Dóra (1) Csipkerózsika (2) Daniel Barenboim (1) Daniel Behle (1) Daniel Oren (1) Danton halála (1) Daphné (1) David Alden (2) debreceni Csokonai Színház (1) Deutsche Oper am Rein Düsseldorf (3) Deutsche Oper Berlin (6) Diana fája (L arbore di Diana) (1) Didone abbandonata (1) Dido és Aeneas (1) Dinorah (1) Diótörő és Egérkirály (8) Dmitrij Sosztakovics (4) Dmitri Hvorostovsky (4) Dmitry Korchak (1) Dohnányi Ernő (4) Domenico Scarlatti (1) Döme Zoltán (1) Donald Runnicles (1) Don Giovanni (1) Don Quijote (3) Dózsa György (1) dr. Tóth Aladár (1) E. T. A. Hoffmann (8) Edita Gruberova (1) Edith Haller (2) Eduard von Winterstein Theater Annaberg Buchholz (1) Edvard Grieg (1) Edward Clug (1) Egisto Tango (3) Ékkövek (Juwels) (1) Eladott menyasszony (1) Elektra (2) elfeledett magyar énekesek (21) Elina Garanca (2) énekverseny (1) Engelbert Humperdinck (2) Enrico Caruso (10) Eötvös Péter (1) építészet (6) Erdélyi Hajnal (1) Erkel Ferenc (9) Erkel Színház (5) Ermanno Wolf-Ferrari (1) Ernani (2) Eugen dAlbert (1) Evelyn Herlitzius (3) évforduló (44) Fabio Luisi (2) Falstaff (3) Farsangi lakodalom (1) Faust (3) Fehér András (1) Feltámadás (1) Ferdinand Fellner (3) Ferrucio Furlanetto (5) Festspielhaus St. Pölten (1) Fierrabras (1) Figaro házassága (1) film (5) Fischer Ádám (1) Fjodor Saljapin (2) Flight (1) Florentine Klepper (2) Fodor Géza (2) Fosca (1) fotó (2) Frair Alessandro (1) Francesco Meli (2) Franco Zeffirelli (1) Franz Grundheber (1) Franz Schreker (1) Franz Schubert (3) Fráter Gedeon (1) Fricsay Ferenc (1) Friedmann Mór (1) Fülöp Attila (2) Gábory Magda (1) Gabriele Schnaut (1) Gaetano Donizetti (6) Gafni Miklós (1) Gál György Sándor (1) Gáncs Edit (1) Gárdonyi Géza (1) Gartnerplatztheater (2) Georges Bizet (1) George Balanchine (1) George Philipp Telemann (1) Georg Friedrich Handel (6) Georg Zeppenfeld (2) Gere Lola (1) Gerhard Siegler (2) Giacomo Meyerbeer (4) Giacomo Puccini (18) Gianni Schicchi (2) Gian Carlo Menotti (1) Gioacchino Rossini (8) Gioconda (1) Giovanna Casolla (1) Giovanni Paisiello (1) Giselle (3) Giuseppe Verdi (40) Goldmark Károly (7) Gombos Éva (1) Göre Gábor (1) Gottfried von Einem (2) Götz von Berlichingen (1) Grace Bumbry (2) gróf Esterházy Ferenc (1) gróf Esterházy Miklós József (1) Gulyás Dénes (1) Gun-Brit Barkmin (2) Gustav Mahler (3) Gyenge Anna (2) Győri Balett (1) Győri Nemzeti Színház (1) Gyurkovics Mária (1) Hágai Katalin (1) Halál Velencében (1) Halka (1) Hamari Júlia (1) Hamlet (1) Hans Heiling (1) Hans Pfitzner (1) Hans Werner Henze (1) Három nővér (1) Háry János (4) Hector Berlioz (1) Heinrich Marschner (1) Helen Traubel (1) Henry Purcell (1) Hermann Helner (3) Hermann Waltershausen (1) Hoffmann meséi (3) Horthy Miklós (1) Horvát Nemzeti Színház Zágráb (6) Hovanscsina (1) Hubay Jenő (3) Hugenották (2) Hunyadi László (4) I. világháború (5) Ian Bostridge (1) idézet (43) Idomeneo (1) ifj. Alexandre Dumas (1) ifj. Nagy Zoltán (1) Ifjú szerelmesek elégiája (1) Igor herceg (1) Igor Stravinsky (9) II. világháború (1) Il primo omicidio (1) Ingo Metzmacher (2) Innsbrucker Festwochen der Alten Musik (1) interjú (3) Iphigénia Tauriszban (2) István király (1) I pazzi per progetto (1) Jacques Fromental Halévy (1) Jacques Offenbach (5) Jane Archibald (1) János vitéz (1) Járay József (1) Jean-Christophe Malliot (2) Jennifer Wilson (2) Jenufa (1) Jiri Bubenicek (2) Johann Adolf Hasse (3) John Lundgren (2) John Osborn (2) John Relyea (2) Jolanta (1) Jonas Kaufmann (2) Jonathan Dove (1) José Carreras (1) Joyce DiDonato (3) Juan Diego Florez (3) Jules Massenet (4) Juliane Banse (1) Julius Caesar (2) Kacsoh Pongrác (1) Kálmán Imre (2) Kálmán Péter (3) kántor (1) Karel Burian (1) Karenina Anna (1) Karl Eilaszberg (1) Karol Szymanowski (1) Kárpáth Rezső (1) Kasper Holten (2) Kathleen Ferrier (1) Katonák (Die Soldaten) (3) Kelen Péter (1) Kelen Tibor (2) Keleti Éva (1) Kenéz Ernő (1) Kenneth MacMillan (1) képeslap (1) képregény (1) képzőművészet (1) Kerényi Mikós Dávid (8) Kertesi Ingrid (1) Kertész Iván (1) kiállítás (2) Királyi gyermekek (2) Királyi Operaház Stockholm (3) Kisvárosi Lady Macbeth (1) Kodály Zoltán (4) Kolonits Klára (1) Komische Oper Berlin (6) könyv (21) Kossuth Kiadó (2) Kovács János (1) Kovalik Balázs (24) Kováts Nóra (1) Kövesdy Pál (1) Kozmér Alexandra (1) Krénusz József (1) Krzystof Pendereczki (1) Kukely Júlia (1) Kukuska Tatjana (1) Kurt Weill (1) Laczkfi (1) Laczó István (1) Lamberto Gardelli (1) Lammermoori Lucia (2) Laurisin Lajos (1) Lauri Vasar (2) Lawrence Brownlee (3) Lazarus (1) Lear (1) lego (1) Lehár Ferenc (1) Lendvai Ervin (1) Leningrád szimfónia (1) Leonard Bernstein (1) Leos Janacek (4) Leo Mujić (3) Leo Nucci (3) Leo Slezák (2) Les Ballets de Monte Carlo (2) Le Bal (1) Lohengrin (5) Lucca (1) Luciano Pavarotti (2) Lucia Popp (1) Ludwig Karpath (1) Luisa Mandelli (2) Lulu (1) Macbeth (4) Madonna ékszere (1) magyar operák (21) Mahagonny (1) Makropulos-ügy (2) Manfred Trojahn (1) Manon (1) Maria Bergtsson (3) Maria Callas (2) Mariella Devia (2) Markgräfliches Opernhaus Bayreuth (1) Markus Marquardt (2) Martha Mödl (1) Massányi Viktor (1) Mats Ek (1) Mefistofele (2) Melissa Hamilton (2) Melis György (5) Metropolis (1) Metropolitan Opera New York (7) Mezey Béla (1) Michael Hofstetter (8) Michael Obst (1) Michael Schade (2) Michele Pertusi (1) Miskolci Nemzeti Színház (1) Misura Zsuzsa (1) Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (2) Moshe Leiser (3) Müller Katica (1) Nabucco (3) Nadar (1) Nádasdy Kálmán (2) Nadja Michael (1) Nagy Ferenc (1) Narciso (1) Narodni Divadlo Praha (2) Natalie Dessay (4) Neil Shicoff (3) nekrológ (21) Neményi Lili (1) Nemzeti Színház (2) Népszínház-Vígopera (1) népzene (1) Nina Stemme (3) Nino Machiadze (1) Nopcsa Elek (1) Norma (2) Nyári Zoltán (1) Nyikolaj Rimszkij-Korszakov (1) Oberammgau (1) Oberon (1) Oberto (1) Oláh Gusztáv (2) Olasz nő Algírban (1) OMIKE (1) opera (29) Operaház (108) operaházak (4) operaházi kronológia (40) operakultúra (4) opera abc (23) Opéra national de Paris (6) operett (4) Opern Köln (2) Oper Frankfurt (5) Oper Graz (6) Oper Leipzig (3) Orendt Gyula (1) Orfeusz (3) Orfeusz az alvilágban (1) Ory grófja (2) Oscar Strasnoy (1) Otello (5) Otto Klemperer (1) Ottrubay Melinda (1) Páka Jolán (1) Palcsó Sándor (1) Palestrina (1) Palló Imre (1) Paola Capriolo (1) Parasztbecsület (2) Parsifal (7) Patrice Caurier (3) Patrizia Ciofi (1) Paul Potts (1) Pécsi Balett (1) Pécsi Nemzeti Színház (1) Peer Gynt (2) Pelléas és Mélisande (1) Pelle Erzsébet (1) Perotti Gyula (2) Peskó Zoltán (1) Pesti Német Színház (1) Peter Grimes (4) Peter Konwitschny (4) Petrovics Emil (1) Philippe Jaroussky (2) Pietro Mascagni (2) Pietro Spagnoli (2) Pikk dáma (2) Pilinszky Zsigmond (2) Pillangókisasszony (1) Piotr Beczala (1) Pjotr Iljics Csajkovszkij (9) Plácido Domingo (4) Poldini Ede (1) Pol Plancon (1) popkultúra (1) Poppea megkoronázása (1) Rab István (1) Radnai Miklós (1) Ramon Vinay (1) recept (1) Renata Tebaldi (3) Renée Fleming (1) René Jacobs (2) René Pape (3) Ricarda Merbeth (2) Riccardo Muti (1) Richard Strauss (15) Richard Wagner (35) Rigoletto (2) Ripp van Winkle (1) Roberto Alagna (1) Roberto Aronica (1) Roberto Frontali (1) Roger király (1) Roland Geyer (3) Romeo Castellucci (1) Rómeó és Júlia (1) Rőser Orsolya (1) Rösler Endre (1) Rothauser Teréz (1) Roxana Contantinescu (2) Rózsa S. Lajos (2) Rudolf Nureyev (2) Ruggero Leoncavallo (4) Ruszalka (2) Sába királynője (4) Salomé (1) Salome (1) Salzburgi Ünnepi Játékok (4) Sámson és Delila (1) Samuel Ramey (1) Sámy Zoltán (1) Schiff Etel (1) Schilling Árpád (1) Sebeők Sári (3) Seidl Antal (2) Semiramide (1) Semperoper Drezda (18) Seregi László (1) Sergio Failoni (3) Simándy József (3) Simon Boccanegra (5) Simon István (8) Simon Keenlyside (1) Slovenské Narodné Divadlo Bratislava (3) SNG Opera in balet Ljubljana (1) Solaris (1) Solti György (1) St. Margarithen (1) Staatsballet Berlin (1) Staatsoper Bécs (41) Staatsoper Berlin (2) Staatsoper Hannover (4) Staatstheater Braunschweig (3) Staatstheater Nürnberg (1) Stadttheater Giessen (6) Stanislaw Moniuszko (1) Styriarte (1) Sudlik Mária (1) Susanna Mälkki (2) Susan Boyle (1) Sylvie Guillem (1) Szadko (1) Szamosi Elza (1) Szarvas Janina (2) Szegedi Nemzeti Színház (1) Szegedi Szabadtéri Játékok (4) Székely fonó (1) Székely Mihály (1) Széll Kálmán (1) Szerelmi bájital (2) Szergej Prokofjev (3) Szigeti László (1) Sziget vazullusa (1) szilveszter (2) színház (1) Szokolay Sándor (1) Szőnyi Olga (1) Tamássy Éva (1) Tannhäuser (3) Tatárjárás (1) Tata Várszínház (2) Teatro alla Scala Milano (6) Teatro Carlo Felice Genova (1) Teatro Comunale Bologna (1) Teatro dellOpera Roma (1) Teatro La Fenice Velence (2) Tell Vilmos (1) temető (6) Theater an der Wien (17) Theater Bielefeld (1) Theater Chemnitz (1) Theater Freiburg (1) The Rakes Progress (3) Thomas Hampson (2) Tirana (9) tíz kép (29) Tomasz Konieczny (1) Torre del Lago (1) Torsten Fischer (1) Tosca (2) Tóth Dénes (1) Traviata (4) Trisztán és Izolda (5) Trójaiak (1) Turandot (4) Tüzes angyal (1) Udvardy Tibor (1) ügynök (1) Új Színház (1) Ulf Schirmer (3) utazás (3) Valer Barna Sabadus (4) Vásáry André (1) Vérnász (1) vers (1) Vincent d Indy (1) Vincenzo Bellini (4) Vladimir Malakhov (1) Volksoper Bécs (1) Werner Egk (1) William Forsythe (1) Willi Boskovsky (1) Wolfgang Amadeus Mozart (10) Wolfgang Koch (2) Wozzeck (1) Xerxes (1) Zádor Dezső (1) Závodszky Zoltán (1) Zubin Mehta (1) Címkefelhő