Főisten lánya a gróf titkos szeretője, avagy Szilágyi Arabella titokteli élete IV. – Mahler kedvence

2024.05.13. 07:40 caruso_

A Szilágyi Arabellánál alig egy évvel idősebb Gustav Mahler huszonnyolc múlt, amikor megérkezett Budapestre, immár háta mögött tudva a ljubljanai, olmützi, kasseli, prágai (itt vezényelt először Wagner és Mozart műveket) és lipcsei színházakat, melyek közül több helyről kisebb-nagyobb botrányok közepette távozott. Ekkorra annyit már megtanult, hogy csak akkor lehet valódi együttesvezető – tehát akkor tud érdemi munkát végezni –, ha olyan röghöz kötött, tíz hónapon keresztül együtt dolgozó szólistagárda áll a rendelkezésére, melyek tagjaival megvalósítható a teljes repertoár – azaz klasszikus társulatként tudja működtetni a rábízott művészkollektívát. Az 1880-as évek végén egy részben önkéntes, részben éppen Mahler által szorgalmazott generációváltás zajlott az Operaházban. Csak a szoprán fachba ő szerződtette a gyorsan eltűnő Eibenschütz Johannát, Müller Irmát, Raditz Céliát és Schiff Etelt, a kisebb szerepekben egy évtizedig működő Gábos Nellyt, a koloratúraként 1913-ig kiválóan használható Sz. Bárdossy Ilonát és mindenekelőtt az alig huszonegy éves Italia Vasquezt, aki mind olasz, mind német főszerepekben hosszútávon is főnyeremény lett (rövid távon viszont Szilágyi Arabella konkurenciája).

 szilagyi_arabella_walkur.jpgSzilágyi Arabella Brünnhildeként
Forrás: Operaház Emléktár

Mahler ambiciózus tervei között szerepelt az akkori operairodalom non plus ultrája, Wagner tetralógiájának magyarországi bemutatója is, mellyel egyszerre villanthatta fel tehetsége legjavát és bebiztosíthatta igazgatói székét. Viszont az a művészegyüttes, amelyik többé-kevésbé el tudja játszani a Hugenottákat, az Aidát vagy a Lohengrint, még közel sem biztos, hogy A walkür minden szerepére is tartogat megfelelő szólistagárdát. Az operakarmesterként már elég sokat látott Mahler nyilvánvalóan működése első heteiben ebből a szempontból is hallgatta az Operaház előadásait, s viszonylag gyorsan felfedezte, hogy a társulat egyetlen szopránja sem potens Brünnhilde. A végül 1889. január 27-én megvalósult premier körül hatalmas volt a sajtó érdeklődése, és a lapok már 1888. október 21-én hírül adták, hogy a karmester a félévvel korábban elbocsátott Szilágyi Arabellát szemelte ki Wotan legkedvesebb lánya szerepére.

Mahler és a szoprán viszonyrendszere a legendák ködébe vész. Nem tudni, ki hívta fel az igazgató-karmester figyelmét az Andrássy gróf által diszkréten patronált, az Operaházból alkalmatlanság miatt elbocsátott ambiciózus művésznőre. Az sem fog soha kiderülni, hogy Mahler hogyan látta meg a Szilágyi Arabellában szunnyadó tehetséget és milyen módszerekkel simogatta ki belőle, hiszen biztos, hogy korábban nem dolgozott ennyire intenzíven egyetlen énekessel sem. Noha Mahler többször elzarándokolt a bayreuthi ősforráshoz (ráadásul még Cosima királyságának megszilárdulása előtt), így tisztában volt a „kanonizált” Wagnerrel, éppen a magyar nyelvvel, a wagneri dikció alapjával állt hadilábon, ahogy valószínűleg a teljesen értelmetlen és gyakran énekelhetetlen műfordításokhoz szokott hazai énekesek is. A karmester – aki még maga sem számított rutinos Wagner-interpretátornak – valószínűleg nem csupán betanította a szerepeket, hanem énektechnikai és esetleg színpadi segítséget is adott Szilágyinak (bár ebben jelentős szerepe lehetett a Nemzeti Színházból játékmesternek szerződtetett Újházi Edének, a Parasztbecsület esetében pedig Jászai Marinak). A szoprán bizonyára az ő hathatós támogatásával fejlődött az Operaház vezető művészévé. Bár neve ma már csak adat, valaha Wagner és a verista szerepek első megszólaltatójaként messze ható viszonyítási pont volt. Felvételek híján (Szabó Ferenc János szíves közlése), csak a kritikák alapján tudjuk elképzelni, miféle hang lehetett. Biztos, hogy Mahler nem volt varázsló, egy Violetta-vocéból nem tudott olyan brünnhildei hangadást kinyerni, mint amilyet a 20. század második felétől (Birgit Nilssontól Marton Éváig) megszoktunk.

mahlerfoto_001.jpgForrás: Operaház Emléktár

Az utókor úgy könyvelte el Szilágyi Arabella életútját, mintha A säckingeni trombitás irgalmatlan bukása után két évvel A walkür-premier kolosszális diadal lett volna. Ahogyan a legendákkal lenni szokott, ennek is van valóságalapja, de ahogyan a Nessler-opera kudarca nem volt végzetes, a Wagner-debütálás sem aratott azonnal osztatlan sikert. Annyi bizonyos, hogy a pályafutás első nyolc kudarcos esztendejét 1889 után hét bőséggel teli év követte. ha a kritika kezdetben bizalmatlan is volt a gyakran ócsárolt művésszel szemben, de azért rögzíti a minőségi ugrást. „Brünnhilde szerepét Szilágyi Arabella kisasszonynak osztották, s ez egymaga merészebb vállalkozás volt, mint az egész Nibelung-ciklus színre hozatala. A kisasszony rendkívül szorgalmasan tanulta be a szerepet, gondot fordítva a szöveg jó ejtésére is. Kétségtelenül a leggyöngébb személyesítője Brünnhildének, aki valaha színpadon megfordult. De amit ma produkált, tőle az is sok, az is meglepő volt és mai sikere kétségtelenül nagy haladás pályáján. Részesült végre őszinte, egyhangú tapsban is, kiválóan zeneértő, előkelő közönségtől.” (Budapesti Hírlap) „Kíváncsian várta a közönség Szilágyi Bella k. a. újabb debütjét. A kisasszony hónapokig készült Brünnhilde szerepére és nem minden eredmény nélkül. Brünnhilde eszményét ugyan legföljebb külsőleg érte el, de azért voltak tagadhatatlanul sikerült mozzanatai.” (Pesti Hírlap) „Szilágyi Bella, Brünnhilde, mindenkit meglepett a nagy haladással, melyet rövid idő alatt tett a művészetben. Hangja e szerep igényeihez képest ugyan kissé vékony és bizonytalan, de frissen cseng és erőben is megüti a kellő mértéket. A művésznő jól énekelt és igen szépen játszott, valóságos színművészi tökéletességgel. Énekén és játékán meglátszott két jeles mesterének, Mahlernek és Újházinak kiváló gondja.” (Nemzet)

 1889walkur.JPGA walkür bemutató színlapja
Forrás: Operaház Emléktár

Szilágyi Arabella évad végéig nyolc előadásban énekli a walkürt, alakítását a kritika igazán csak ősszel kezdi etalonként emlegetni. Mahler 1891 márciusáig tartó budapesti regnálása alatt összesen tíz új főszerepet bíz rá – többet, mint bármelyik énekesnőre – s ezek javát ő maga tanítja be és vezényli. A szoprán korábbi repertoárját teljesen lecseréli erős, drámai hangot és alkatot kívánó őserejű hősnőkre. Nem minden alakítását kíséri siker. Szilágyi hangja nem lehetett különösebben képzett, sokszor volt bántóan hamis is, sokkal inkább az érzelmei, mintsem a technikája vezérelhette. Bár ez nem volt újkeletű jelenség a magyar operaszínpadon, a művésznek nemcsak Mahlerrel volt szerencséje, hanem az általa beérkezett Wagner és verista repertoárral is, mely Szilágyi tehetségének és habitusának is kedvezett.

 brunnhilde_001.jpgBrünnhilde 1889-es jelmezterve
Forrás: Operaház Emléktár

Az 1889/90-es évad első új feladata a Lohengrin „pogány főgonosza” volt. „Szilágyi Arabella Ortrudjáért teljes elismerést érdemel, van hozzá erőteljes drámai hangja és kifejező temperamentuma is.” (Pesti Napló) Decemberben azonban a Pesti Hírlap kritikusa nem minden él nélkül megjegyzi, hogy „Szilágyi Bella kisasszony ma egypárszor annyira disszonált, hogy a rózsafüzérek, amelyekkel Elza erkélye díszítve volt, ijedtükben lehullottak.” Goldmark Merlin című operájának főhősnője, Viviana az 1887-es premier óta „idegen kezekben” volt, ugyanis nem akadt a társulatban olyan drámai szoprán, aki meg tudott volna birkózni a szólammal. A nagy Lili Lehmann-nal való összehasonlításban Szilágyi is erősen alul maradt. Marschner Templomos és zsidónője Mahler balfogásai közé tartozik, bár a szopránt nem bírálták, a mű pedig gyorsan eltűnt a játékrendről. A csábos-csábító Sába királynője viszont Szilágyi jobb szerepei közé tartozott, ezúttal technikai fejlődését is elismerik. „Éneke biztosabb, játéka kifejezőbb lett. Orgánuma főleg a hevesebb szenvedélyek tolmácsolására igen alkalmas, de kissé éles a lágyabb érzelmek kifejezésére.” (Pesti Hírlap)

 lohengrin_ortrud_001.jpgOrtrud jelmezterve (1890)
Forrás: Operaház Emléktár

A következő szezon Mahler legendává lett Don Giovanni-premierjével indul. A Mozart-repríz szereposztásának papírforma szerinti legmeglepőbb pontja Szilágyi Arabella Donna Annaként, hiszen a szoprán hangképzése nagyon messze állhatott a szólam követelményeitől, a II. felvonás áriáját (Non mi dir, bell'idol mio) ki is hagyta. „Meglepő haladás, melyet a szünet alatt Szilágyi Arabella kisasszony tett. Hangja előnyösen megerősödött, az előadás titkaiba is jobban belehatolt. Donna Annája elfogadható ábrázolás, ha mindjárt hiányzik is belőle az igazi lélek és melegség.” (Fővárosi Lapok) „Szilágyi k. a. ma újból megmutatta, hogy ambícióval, erős akarattal és szorgalommal mit lehet elérni. Nagyszabású drámai vonásokat hiába keresnének az ő Donna Annájában, hangjának sincs meg az az édes sivatagsága, mely az igazi szép énekhez szükséges, de előadásában meg van a kellő temperamentum, s az az energia, a melyet ez a szerep megkíván. Különösen sikerült neki a híres elbeszélő recitativo és a Bosszúária.” (Budapesti Hírlap)

Nem tudni, Szilágyi hogyan és hol töltötte a nyarat 1889-ben, a kritikák hangneme mindenesetre fokozottan megengedőbbé, olykor barátságosabbá vált. Október 16-án Mahler egyetlen pesti Álarcosbál előadásán meglepően pozitív fogadtatás mellett debütál Ameliaként – a szerepet mégsem énekli többé. A karmester balsorsú premierjei közé tartozik Franchetti Asraelje is, mely mindössze négy előadást ért meg. Mahler mintha beleszerelmesedett volna Szilágyi Arabella hangjába vagy legalábbis a tehetségébe, mással nehéz ugyanis magyarázni, hogy válogatás nélkül osztja rá Donna Anna koloratúr, Amelia magas szoprán, Sába királynője és Ortrud mezzo szólamát éppúgy, mint az Asrael egyfelvonásnyi Lidoriájának altját – s mindezt két hónapon belül.

 parbecs.jpgSantuzza jelmezterve (1890)
Forrás: Operaház Emléktár

Mahler 1889 karácsonyára igen szerencsés módon választott premiert, amikor is hét hónappal (nem pedig három héttel, ahogy a fáma szól…) a római ősbemutató után, december 26-án műsorra tűzi a Parasztbecsületet, és Santuzza szólamát természetesen kedvenc szopránjának szánja. A közönségsiker váratlanul hatalmas, a kritikák elsősorban a mű újszerűségét elemzik, kevesebb szó esik a közreműködőkről. „Szilágyi Bella k. a. nagy gondot fordított szerepére. A játékban Jászai Mari asszony útmutatását követte s ez meg is látszott alakításán. Santuzzát igazán művészileg játszotta meg. Zeneileg azonban nem állt hasonló magaslaton. Előadásában meg volt ugyan a kellő drámai erő és szenvedély, de hangja nem elég lágy és simulékony a nyugodt kantilénához.” (Pesti Hírlap) Szilágyi énektechnikailag bizonyára nem képes túllépni a saját korlátain, azt azonban ekkor még egyetlen kritikus sem tudhatta megmondani, hogy hogyan is kellene vokálisan megformálni a mű szólamait, hiszen a Parasztbecsület indította el azt a hatalmas lavinát, mely a 19. század végi olasz énekstílus teljes átalakulásához vezetett. Itthon – éppúgy, mint A walkür esetében – Szilágyi Arabella (és a magyarul nemigen értő-beszélő Mahler) a szerepek első megszólaltatójaként úttörőnek számított, sőt, a szerepeibe később beálló kolleginának viszonyítási, a kritikusoknak pedig összehasonlítási alap lesz.

 bolond_istok_001.jpgA Bolond Istók karikatúrája

1891 január végén távozik Beniczky Ferenc intendáns, utódjául gróf Zichy Gézát nevezik ki. Március 1-én kerül sor az utolsó Mahler–Szilágyi premierre, Mendelssohn Loreley című röpke töredékét kétszer szólaltatják meg – sikerrel. A március 10-i Parasztbecsület előadást megtiszteli jelenlétével Ferenc József császár. Talán ez az este Szilágyi Arabella pályafutásának csúcsa. A sárvári zsidó lány, Andrássy gróf balkézről való lányának anyja, aki tizenegy éve debütált a Nemzeti Színházban még csak harminc éves lesz ősszel. Karrierje elérte a tetőpontot. Botrányok közepette március 16-án reggel Gustav Mahler hamburgi szerződéssel a zsebében elhagyja Budapestet. Nincs adat arról, hogy ezután találkozott-e még valaha a szoprán és a karmester. Aznap Szilágyi Arabella Erkel Sándor vezényletével Ortrudot énekel. A karzat Mahlert, a földszint Erkelt élteti. A szezonban még egy Lohengrin előadás várja Szilágyit, a következő éves szerződését – melyben 2000 forinttal több szerepelt annál a megalázó összegnél, melyet az előző két évadban kapott – nem írja alá. Két nappal utolsó fellépése után Gorziában elhunyt Andrássy Manó gróf. Szilágyi Arabella május elején az Új (ma Zichy Jenő) 35. számú telekre építési engedélyt kér. A Mészner és Arndt cég által kivitelezett háromemeletes bérháza ma is áll. Ilyen ingatlanbefektetést egyetlen hajadon magyar operaénekes sem engedhetett meg abban a korban. Nem csoda, hogy a szoprán nem sietett vissza az Operaházba.

Szólj hozzá!

Címkék: Operaház elfeledett magyar énekesek Gustav Mahler Szilágyi Arabella

A bejegyzés trackback címe:

https://caruso.blog.hu/api/trackback/id/tr4218400139

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Címkék

#metoo (2) 1956 (6) 4.48 Psychosis (1) Aalto Theater Essen (1) Ábrahám Pál (3) Adler Adelina (1) Adolphe Adam (3) Adrian Eröd (3) Agnes Baltsa (1) Agneta Eichenholz (4) Agrippina (1) Aida (7) Ailyn Perez (2) ajánló (7) Alban Berg (3) Alcina (1) Alekszander Borodin (1) Alessandro De Marchi (1) Alessandro Scarlatti (1) Alexander Vinogradov (1) Alfred Sramek (1) Alice Herz-Sommer (1) Almási Sári (1) Alszeghy Kálmán (3) Amahl és az éjszakai látogatók (1) Ambrogio Maestri (1) Ambroise Thomas (3) Amilcare Ponchielli (1) Amit akartok (Was ihr wollt) (1) Andreas Bauer Kanabas (5) Andreas Homoki (1) Andreas Schager (2) Andreas Scholl (1) Andrea Breth (1) Andrea Chénier (2) André Schuen (3) Angela Denoke (2) Angelica nővér (3) Angerer Margit (1) Anita Rachvelishvili (1) Anja Harteros (1) Anja Kampe (2) Anna Larsson (2) Anna Netrebko (1) Anna Sophie von Otter (2) Anne Roselle (2) Ante Jerkunica (2) Antoine Mariotte (1) Antonín Dvorák (3) Antonio Carlos Gomes (1) Antonio Pappano (1) Antonio Smareglia (1) Anyegin (2) Arabella (1) Arena di Verona (6) Ariadné Naxosz szigetén (1) Aribert Reimann (1) Arrigo Boito (2) Artaserse (1) Arturo Chacón-Cruz (2) Arturo Toscanini (1) Asmik Grigorian (1) Attila (2) autógramm (1) Az álarcosbál (2) AZ Antikrisztus bukása (1) Az arab éjszaka (1) Az árnyék nélküli asszony (2) Az idegen (L Étranger) (1) Az idegen nő (La stragniera) (1) Az istenek alkonya (1) Az öreg hölgy látogatása (1) Az Orléans-i szűz (1) A bajadér (2) A béke napja (1) A bolygó hollandi (8) A bűvös vadász (4) A csalogány (1) A csavar fordul egyet (4) A csodálatos mandarin (1) A diótörő (4) A fából faragott királyfi (2) A félresikerült menyasszonycsere (1) A genti kovács (1) A három narancs szerelmese (1) A hattyúk tava (3) A holtak házából (1) A játékos (1) A kaméliás hölgy (1) A kegyencnő (1) A kékszakállú herceg vára (4) A köpeny (3) A loudoni ördögök (1) A nagy Gatsby (1) A nürnbergi mesterdalnokok (2) A Nyugat lánya (2) A próféta (1) A puritánok (1) A Rajna kincse (5) A sevillai borbély (3) A szerelmeslevél (1) A távoli hang (1) A trubadúr (2) A varázsfuvola (3) A varázslónő (1) A walkür (3) A windsori víg nők (1) A zsidónő (2) Bajazzók (2) Balassa Sándor (1) balett (51) Bál a Savoyban (3) Bánffy Katalin (1) Bánffy Miklós (5) Bánk bán (1) Bánó András (1) Barabás Marianna (4) báró Orczy Bódog (1) báró Podmaniczky Frigyes (1) Barrie Kosky (8) Bársony Dóra (2) Bartók Béla (7) Bartók Péter (2) Bayerische Staatsoper (14) Bayerische Theaterakademie München (11) Bayreuth (7) Bécsi Újévi Koncert (1) Bedrich Smetana (1) Bejun Mehta (1) Békés András (2) bélyeg (2) Benjamin Britten (13) Berczelly István (1) Berkes János (1) Bernd Alois Zimmermann (4) Bertrand de Billy (2) beszámoló (231) Billy Budd (1) Birgit Nilsson (1) Bogdan Volkov (1) Bohémélet (2) Borisz Godunov (1) Boris Christoff (1) Boross Csilla (1) Borsa Miklós (1) Bo Skovhus (4) Brandon Jovanovich (2) Bregenzer Festspiele (1) Bretz Gábor (3) Brigitte Fassbaender (1) Bubik Árpád (1) Buzás Viktor (1) Calixto Bieito (3) Camilla Nylund (3) Camille Saint-Saëns (2) Camille Saint Saens (2) Capriccio (1) Carlo Bergonzi (1) Carl Heinrich Graun (1) Carl Maria von Weber (5) Carmen (2) Casa Verdi (3) cd (15) Cecilia Bartoli (3) Celeng Mária (2) Chabert ezredes (1) Charles Castronovo (1) Charles Gounod (4) Chrisopher Maltman (1) Christian Jost (2) Christian Thielemann (3) Christof Loy (3) Christopher Ventris (2) Christoph Eschenbach (2) Christoph Pohl (4) Christoph Willibald Gluck (3) Claude Debussy (3) Claudia Mahnke (2) Claudio Monteverdi (1) Claus Guth (2) Conchita Wurst (1) Cosi fan tutte (4) Csinády Dóra (1) Csipkerózsika (2) Daniel Barenboim (1) Daniel Behle (1) Daniel Oren (1) Danton halála (1) Dan Ettinger (1) Daphné (1) David Alden (2) David T. Little (1) debreceni Csokonai Színház (1) Der Schatzgräber (1) Deutsche Oper am Rein Düsseldorf (4) Deutsche Oper Berlin (9) Diana Damrau (1) Diana fája (L arbore di Diana) (1) Didone abbandonata (1) Dido és Aeneas (1) Die andere Frau (A másik nő) (1) Die ensten Menschen (1) Dinorah (1) Diótörő és Egérkirály (8) Diskay József (1) Dmitrij Sosztakovics (5) Dmitri Hvorostovsky (4) Dmitri Tcherniakov (3) Dmitry Korchak (1) Dog Days (1) Dohnányi Ernő (4) Domenico Scarlatti (1) Döme Zoltán (1) Donald Runnicles (1) Don Giovanni (1) Don Quijote (4) Doris Soffel (2) Dózsa György (1) Dózsa Imre (1) dr. Tóth Aladár (1) E. T. A. Hoffmann (8) Edita Gruberova (2) Edith Haller (2) Eduard von Winterstein Theater Annaberg Buchholz (1) Edvard Grieg (1) Edward Clug (1) Egisto Tango (3) Ékkövek (Juwels) (1) Eladott menyasszony (1) Elbphilharmonie (1) Elektra (3) elfeledett magyar énekesek (33) Elina Garanca (2) Elza van den Heever (1) Enea Scala (1) énekverseny (1) Engelbert Humperdinck (3) Enrico Caruso (10) Eötvös Péter (1) építészet (6) Erdélyi Hajnal (1) Eric Cutler (2) Erkel Ferenc (11) Erkel Színház (6) Ermanno Wolf-Ferrari (1) Ernani (2) Ernst Krenek (2) Erwin Schrott (1) Erwin Schulhoff (1) Eugen dAlbert (1) Evelino Pidò (1) Evelyn Herlitzius (3) évforduló (53) Fabio Luisi (2) Falstaff (3) Farsangi lakodalom (1) Faust (3) Fehér András (1) Feld Kálmán (1) Félkegyelmű (1) Feltámadás (1) Ferdinand Fellner (3) Ferrucio Furlanetto (5) Festspielhaus St. Pölten (1) Fidelio (1) Fierrabras (1) Figaro házassága (2) film (7) Fischer Ádám (1) Fjodor Saljapin (2) Flight (1) Florentine Klepper (2) Fodor Géza (2) Fosca (1) fotó (2) Frair Alessandro (1) Francesco Lanzillotta (1) Francesco Meli (2) Francis Poulenc (1) Franco Zeffirelli (1) Frank Martin (1) Franz Grundheber (1) Franz Schreker (3) Franz Schubert (5) Fráter Gedeon (1) Fricsay Ferenc (1) Friedmann Mór (1) Fülöp Attila (2) Gábory Magda (1) Gabriele Schnaut (1) Gaëlle Arquez (1) Gaetano Donizetti (6) Gafni Miklós (1) Gál György Sándor (1) Gáncs Edit (1) Gárdonyi Géza (1) Gartnerplatztheater (3) Georges Bizet (1) George Balanchine (1) George Petean (2) George Philipp Telemann (1) Georg Friedrich Handel (9) Georg Niggl (1) Georg Nigl (1) Georg Zeppenfeld (3) Gera István (1) Gere Lola (1) Gerhard Siegel (3) Giacomo Meyerbeer (5) Giacomo Puccini (22) Gianni Schicchi (4) Gian Carlo Menotti (1) Gioacchino Rossini (8) Gioconda (1) Giorgio Battistelli (1) Giovanna Casolla (1) Giovanni Paisiello (1) Giselle (3) Giuseppe Giacomini (1) Giuseppe Verdi (41) Goldmark Károly (7) Gombos Éva (1) Göre Gábor (1) Gottfried von Einem (2) Götz von Berlichingen (1) Grace Bumbry (2) gróf Esterházy Ferenc (1) gróf Esterházy Miklós József (1) Gulyás Dénes (1) Gun-Brit Barkmin (2) Gustavo Dudamel (1) Gustav Mahler (5) Gyenge Anna (2) Győri Balett (1) Győri Nemzeti Színház (1) Gyurkovics Mária (1) Hágai Katalin (1) Halál Velencében (1) Halka (1) Hamari Júlia (1) Hamlet (3) Hankiss Ilona (1) Hans Heiling (1) Hans Pfitzner (1) Hans Werner Henze (1) Három nővér (1) Háry János (4) Hector Berlioz (1) Heinrich Marschner (1) Helen Traubel (1) Henry Purcell (1) Hermann Helner (3) Hermann Waltershausen (1) Himnusz (1) Hoffmann meséi (5) Horthy Miklós (1) Horvát Nemzeti Színház Zágráb (6) Hovanscsina (1) Hubay Jenő (3) Hugenották (3) Hunyadi László (4) Húzd rá Jonny! (1) I. világháború (5) Iain MacNeil (3) Ian Bostridge (2) Ian Koziara (2) idézet (47) Idomeneo (1) ifj. Alexandre Dumas (1) ifj. Nagy Zoltán (1) Ifjú szerelmesek elégiája (1) Igor herceg (1) Igor Stravinsky (9) II. világháború (1) Il primo omicidio (1) Il Teorema di Pasolini (1) Immo Karaman (5) Ingo Metzmacher (2) Innsbrucker Festwochen der Alten Musik (2) interjú (3) Intolleranza (1) Iphigénia Tauriszban (2) István király (1) I pazzi per progetto (1) Jacques Fromental Halévy (1) Jacques Offenbach (7) Jane Archibald (1) János vitéz (1) Járay József (1) Jaromír Weinberger (2) Jean-Christophe Malliot (3) Jennifer Holloway (2) Jennifer Wilson (2) Jenufa (1) Jiri Bubenicek (2) Johann Adolf Hasse (3) John Lundgren (2) John Osborn (2) John Relyea (2) Jolanta (1) Jonas Kaufmann (3) Jonathan Dove (1) José Carreras (1) Joyce DiDonato (3) Juan Diego Florez (3) Jules Massenet (4) Juliane Banse (1) Julius Caesar (3) Kacsoh Pongrác (1) Kálmán Imre (2) Kálmán Péter (4) kántor (1) Karácsony-éj (1) Karel Burian (2) Karenina Anna (1) Karine Deshayes (1) Karl Eilaszberg (1) Karol Szymanowski (1) Kárpáth Rezső (1) Karsten Januschke (2) Kasper Holten (2) Kathleen Ferrier (1) Katonák (Die Soldaten) (4) Katya Kabanova (1) Kelen Péter (1) Kelen Tibor (2) Keleti Éva (1) Kenéz Ernő (1) Kenneth MacMillan (1) Kent Nagano (3) képeslap (1) képregény (1) képzőművészet (2) Kerényi Mikós Dávid (8) Kertesi Ingrid (1) Kertész Iván (1) kiállítás (2) Királyi gyermekek (3) Királyi Operaház Stockholm (3) Kirill Petrenko (2) Kirill Serebrennikov (2) Kishegyi Árpád (1) Kisvárosi Lady Macbeth (1) Klaus Florian Vogt (1) Kodály Zoltán (4) Kolonits Klára (1) Komische Oper Berlin (12) könyv (24) Kossuth Kiadó (2) Kovács János (1) Kovalik Balázs (30) Kováts Nóra (1) Kövesdy Pál (1) Kozmér Alexandra (1) Krénusz József (1) Krzystof Pendereczki (1) Kukely Júlia (1) Kukuska Tatjana (1) Kurt Weill (2) Laczkfi (1) Laczó István (1) Lamberto Gardelli (1) Lammermoori Lucia (2) Lángok (Plameny) (1) Laurence Kilsby (1) Laurent Pelly (1) Laurisin Lajos (1) Lauri Vasar (2) Lawrence Brownlee (3) Lazarus (1) Lear (1) Lea Desandre (1) lego (1) Lehár Ferenc (1) Lendvai Ervin (1) Leningrád szimfónia (1) Leonard Bernstein (1) Leos Janacek (5) Leo Hussain (3) Leo Mujić (3) Leo Nucci (3) Leo Slezák (2) Les Ballets de Monte Carlo (3) Le Bal (1) Le Grand Macabre (1) Le vin herbé (1) Ligeti György (1) Lisette Oropesa (1) Lohengrin (5) Louis Langrée (1) Luca Pisaroni (3) Lucca (1) Luciano Pavarotti (2) Lucia Popp (1) Ludwig Karpath (1) Ludwig van Beethoven (1) Luigi Cherubini (1) Luigi Dallapiccola (1) Luigi Nono (1) Luisa Mandelli (2) Lulu (1) Macbeth (4) Madonna ékszere (1) Magdalena Kožená (1) magyar operák (21) Mahagonny (2) Makropulos-ügy (2) Manfred Trojahn (1) Manon (1) Marc Minkowski (1) Maria Bergtsson (4) Maria Callas (3) Mariella Devia (2) Markgräfliches Opernhaus Bayreuth (1) Markus Marquardt (3) Martha Mödl (1) Márton Dávid (2) Massányi Viktor (1) Mathis a festő (1) Mats Ek (1) Medea (1) Mefistofele (2) Melissa Hamilton (3) Melis György (6) Mese Szaltán cárról (2) Metropolis (1) Metropolitan Opera New York (8) Mezey Béla (1) Michael Hofstetter (8) Michael Nagy (3) Michael Obst (1) Michael Schade (3) Michele Pertusi (1) Mieczysław Weinberg (1) Mikó András (1) Miskolci Nemzeti Színház (1) Misura Zsuzsa (1) Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (2) Mojka Erdmann (1) Moshe Leiser (3) Müller Katica (1) Mundruczó Kornél (1) Nabucco (3) Nadar (1) Nádasdy Kálmán (2) Nadja Michael (1) Nagy Ferenc (1) Nagy Zoltán (4) Narciso (1) Narodni Divadlo Praha (5) Natalie Dessay (4) Neil Shicoff (3) nekrológ (24) Neményi Lili (1) Nemzeti Színház (2) Népszínház-Vígopera (1) népzene (1) Nikolaus Lehnhoff (1) Nina Stemme (3) Nino Machiadze (1) Nopcsa Elek (1) Norma (2) Nyári Zoltán (2) Nyikolaj Rimszkij-Korszakov (4) Oberammgau (1) Oberon (1) Oberto (1) Oksana Lyniv (1) Oláh Gusztáv (2) Olasz nő Algírban (1) Olivier Py (1) OMIKE (1) opera (30) Opéra-Comique (2) Operaház (132) operaházak (4) operaházi kronológia (41) operakultúra (4) opera abc (23) Opera Ballet Vlaanderen (2) Opéra national de Paris (9) operett (4) Opern Köln (3) Oper Frankfurt (11) Oper Graz (6) Oper Leipzig (4) Oper Wuppertal (1) Orendt Gyula (1) Orfeusz (3) Orfeusz az alvilágban (1) Orr (1) Ory grófja (2) Oscar Strasnoy (1) Otello (5) Otto Klemperer (1) Otto Nicolai (1) Ottrubay Melinda (1) Páka Jolán (1) Palcsó Sándor (2) Palestrina (1) Palló Imre (1) Paola Capriolo (1) Parasztbecsület (2) Parsifal (7) Patrice Caurier (3) Patricia Petibon (1) Patrizia Ciofi (1) Paul Hindemith (1) Paul Potts (1) Pavol Breslik (2) Pécsi Balett (1) Pécsi Nemzeti Színház (1) Peer Gynt (2) Pelléas és Mélisande (1) Pelle Erzsébet (1) Perotti Gyula (2) Peskó Zoltán (1) Pesti Német Színház (1) Peter Grimes (6) Peter Konwitschny (5) Petrovics Emil (1) Philippe Jaroussky (2) Philipp Venables (1) Pier Giorgio Morandi (2) Pietro Mascagni (2) Pietro Spagnoli (2) Pikk dáma (2) Pilinszky Zsigmond (2) Pillangókisasszony (2) Piotr Beczala (2) Pjotr Iljics Csajkovszkij (14) Plácido Domingo (6) Pogány László (1) Poldini Ede (1) Pol Plancon (1) popkultúra (1) Poppea megkoronázása (1) Rab István (1) Radnai Miklós (1) Radnay György (1) Rainer Trost (2) Ramon Vinay (1) Raphaël Pichon (1) recept (1) Renata Tebaldi (3) Renée Fleming (1) René Jacobs (2) René Pape (3) Ricarda Merbeth (2) Riccardo Muti (1) Richard Strauss (18) Richard Wagner (40) Rigoletto (2) Ripp van Winkle (1) Roberto Alagna (1) Roberto Aronica (1) Roberto Frontali (1) Roger király (1) Roland Geyer (3) Romeo Castellucci (1) Rómeó és Júlia (1) Rőser Orsolya (1) Rösler Endre (1) Rote Laterne (1) Rothauser Teréz (1) Roxana Contantinescu (2) Rózsa S. Lajos (2) Rudi Stephan (1) Rudolf Nureyev (2) Ruggero Leoncavallo (4) Russell Braun (1) Ruszalka (3) Sába királynője (4) Sabine Devieilhe (1) Salome (1) Salomé (1) Salzburgi Ünnepi Játékok (5) Sámson és Delila (2) Samuel Marino (1) Samuel Ramey (1) Sámy Zoltán (1) Sara Jakubiak (2) Schiff Etel (1) Schilling Árpád (1) Sebastian Weigle (2) Sebeők Sári (3) Seidl Antal (2) Semiramide (1) Semperoper Drezda (21) Seregi László (1) Sergio Failoni (3) Silla (1) Simándy József (3) Simon Boccanegra (6) Simon István (9) Simon Keenlyside (1) Slávka Zámečníková (1) Slovenské Narodné Divadlo Bratislava (3) SNG Opera in balet Ljubljana (1) Solaris (1) Solti György (1) Sólyom-Nagy Máté (1) Sólyom-Nagy Sándor (1) Sonya Yoncheva (2) St. Margarithen (1) Staatsballet Berlin (1) Staatsoper Bécs (42) Staatsoper Berlin (5) Staatsoper Hamburg (3) Staatsoper Hannover (6) Staatstheater Braunschweig (4) Staatstheater Nürnberg (3) Stadttheater Giessen (6) Stanislaw Moniuszko (1) Stefan Herheim (1) Stéphane Degout (2) Styriarte (1) Sudlik Mária (1) Susanna Mälkki (2) Susan Boyle (1) Svanda a dudás (2) Sylvie Guillem (1) Szadko (1) Szamosi Elza (1) Szarvas Janina (2) Szegedi Nemzeti Színház (1) Szegedi Szabadtéri Játékok (4) Székely fonó (1) Székely Mihály (2) Széll Kálmán (1) Szende Ferenc (1) Szerelmi bájital (2) Szergej Prokofjev (4) Szigeti László (1) Sziget vazullusa (1) Szilágyi Arabella (5) szilveszter (9) színház (1) Szokolay Sándor (1) Szőnyi Olga (1) Tamássy Éva (1) Tanja Ariane Baumgartner (2) Tannhäuser (4) Tatárjárás (1) Tata Várszínház (2) Tatjana Gürbaca (1) Teatro alla Scala Milano (6) Teatro Carlo Felice Genova (1) Teatro Comunale Bologna (1) Teatro dellOpera Roma (1) Teatro di San Carlo Napoli (1) Teatro La Fenice Velence (4) Teatro Regio di Parma (1) Tell Vilmos (1) temető (7) Theater an der Wien (20) Theater Bielefeld (1) Theater Chemnitz (2) Theater Erfurt (1) Theater Freiburg (2) Theater Münster (1) Théâtre du Châtelet (1) Théâtre Royal de la Monnaie (4) The Rakes Progress (3) Thomas Guggeis (1) Thomas Hampson (2) Tirana (9) Tiroler Festspiele Erl (2) tíz kép (30) Tobias Kratzer (3) Tomasz Konieczny (1) Torre del Lago (1) Torsten Fischer (1) Torsten Rasch (1) Tosca (2) Tóth Dénes (1) Traviata (4) Triptichon (2) Trisztán és Izolda (6) Trójaiak (1) Turandot (4) Tüzes angyal (1) Udvardy Tibor (1) ügynök (1) Új Színház (1) Ulf Schirmer (3) Ulisse (1) utazás (3) Valer Barna Sabadus (5) Varga András (1) Vásáry André (1) Vasily Barkhatov (3) Vera-Lotte Boecker (1) Vérnász (1) vers (1) VIII. Henrik (1) Viktor Ullmann (2) Vincent d Indy (1) Vincenzo Bellini (4) Vittorio Prato (1) Vladimir Jurowski (1) Vladimir Malakhov (1) Volksoper Bécs (1) Werner Egk (1) William Forsythe (1) Willi Boskovsky (1) Wolfgang Amadeus Mozart (12) Wolfgang Koch (2) Wozzeck (2) Xerxes (2) Zádor Dezső (1) Závodszky Zoltán (1) Željko Lučić (1) Zubin Mehta (1) Címkefelhő
süti beállítások módosítása