Gombos Éva köszöntése

2013.10.18. 11:35 caruso_

80 éves a kiváló operaénekes és pedagógus  

Gombos_Eva_FSZM_Ortrud.JPG„Kivételes jelenség, tele energiával, életkedvvel.” Gombos Éváról ezt 1963 októberében írta a Film Színház Muzsika, melynek címlapján közölt képe is a Lohengrin Ortrudjának fenséges színpadi jelenségét sugározza.

Az opera már gyermekkoromban vonzott, szerettem gazdag világát és változatosságát ennek a – ma már tudom – legösszetettebb színpadi műfajnak. Leginkább a mezzoszoprán karakterek bűvöltek el igazán és bevallom, ha „az” énekesnőre gondolok, ma is egy drámai mezzoszoprán jut elsőre az eszembe. Még inkább és végérvényesen így van ez azóta, hogy személyesen is megismertem Évát.

Gombos Évát már ifjúkorában magával ragadta az éneklés és az opera világa, a zene és Wagner szeretete. Értelmiségi család leányaként nevelkedett Budapesten, édesapja megbecsült orvos volt, ő pedig – bár egy ideig filozófiai és történelem tanulmányokat is folytatott az egyetemen – már nagyon korán, komolyan és kitartóan a zene és az éneklés mellett kötelezte el magát, amikor 16 évesen elkezdte zeneakadémiai tanulmányait. Diplomájának megszerzését követően egy sikeres próbaéneklést követően 22 esztendősen azonnal szerződtette a Magyar Állami Operaház ösztöndíjas tagnak. Míg férjével, Krasznai István Liszt-díjas hegedűművésszel az 1960-as évek második felében úgy döntöttek, Zürichben, majd Baselben folytatják pályafutásukat, Gombos Éva az operairodalom számos jelentős mezzoszoprán szerepét énekelte el a magyar színpadon is, lépett sikerrel a koncerttermek pódiumára, majd vendégszerepelt Európa nagy dalszínházi színpadain.

Gombos_Eva_Ceprano_grofne.jpg1956 személyes szempontból is emlékezetes időszak életében, hiszen életét a zenekar elsőhegedűsével, Weiner Leó tanítványával, Krasznai Istvánnal köti össze; és ekkoriban énekli első szerepét, a Rigoletto Ceprano grófnéját az Operaház színpadán Radnai György, Koltay Valéria és Komáromi László oldalán. Ha megnézzük a régi fényképfelvételt, Márk Tivadar jelmezében már a fiatal énekesnőből is elegancia és egyéniség árad. Sokoldalúsága már ekkor szembeötlő és változatos. Nemcsak volumenében – melyben a kezdő énekes kis szerepeit már a kezdetektől felváltják jelentős feladatok –, hanem milyenségében is. A verista operák világától Wagneren, Beethovenen, Richard Strausson át a kortárs operákig hangban és alakításban is ötösre vizsgázik a rábízott szerepek megoldásában. Példaképe Astrid Varnay, a „nagy Verdi- és Wagner-énekesnő, aki egyaránt tüneményes hatással szólaltatja meg a drámai szoprán és a drámai mezzo szerepeket” – nyilatkozza a Film Színház Muzsikának. „Hosszas tanulás és ösztöndíjas évek sora után most eljutottam olyan szerepekig – mondja –, mint Eboli, Gertrudis, Brünnhilde, és más nagyigényű drámai mezzo szerepek. A világ operaházaiban állandóan tanúi lehetünk annak, hogy a szerepek nem határolódnak el élesen. Sokat köszönhetek Németh Annának, aki felfigyelt bizonyos szélesebb körű adottságaimra. Tanácsait követve új szereplehetőségek nyíltak meg előttem. Természetesen boldogan vettem tudomásul, hogy Senta balladája, Ortrud átka és Brünnhilde búcsúja szépen megférnek egymás mellett egy énekes repertoárján. Lankadatlan erővel dolgozom, hogy senki se csalódjon bennem.” Gombos Éva 1958 szeptemberében Wagner Walkürjében Nádasdy Kálmán rendezésében és Lukács Miklós vezényletével Joviczky József Sigmundja, Delly Rózsi Brünnhildéje és Fodor János Wotanja mellett Heimwigét énekel, ugyanezen év novemberében már Manasah a Saloméban; szerepel  A rózsalovagban, a Farsangi lakodalomban, később Suchon Örvényében. A Tannhäuserben 1959. március 26-án énekli először Vénuszt. Hermann Antalffy Albert, Erzsébet Warga Lívia, Tannhäuser Király Sándor, Wolfram Palló Imre. Sokszor, nagy sikerrel énekli a szerepet később is. Szerepel Horusitzky Zoltán Báthory Zsigmond című operájában és énekli Lolát a Parasztbecsületben, 1960. november 12-én pedig Santuzzát formálja meg, Simándy József Turiddujának oldalán. A Film Színház Muzsika november 18-ai száma erről a következőképpen számol be: „Santuzza szerepét először énekelte a Parasztbecsületben Gombos Éva. A fiatal operaénekesnőnek ez az újabb bemutatkozása – jelentős feladatban –, szép sikerrel járt. Elsősorban az orgánum művészi és drámai kezelése mutatott arra, hogy Gombos Éva tisztán látja szerepét a verista operaszínpadon, és teljes igyekezettel bele is éli magát Santuzza tragédiájába. Hangja is erősödött, színesedett, nagyobb effektusokban is kifejezővé vált.” Lányuk 1961. áprilisi születését megelőzően pár hónappal még a leendő anya több szerepben áll színpadon. Pár hónapos kihagyás után már vissza is tér, párhuzamosan énekelve Walkürt, Don Carlost, Bolygó hollandit. Ez utóbbi előadás Sentájaként együtt énekelhet tanárával, a Mary-t alakító Németh Annával.

Gombos_Eva_Herodias_2.JPG„Fiatal énekesek az operaház színpadán” a szalagcím, mely a Lohengrin harmadik szereposztását hirdeti 1963. szeptember 17-én, a két új női főszereplő, az Ortrudot éneklő Gombos Éva és az Elzát alakító Dunszt Mária pedig kiemelt kritikát kap. „Meglepetés Gombos Éva, mint Ortrud. Sokat fejlődött, színesedett a hangja, előadásmódja.” – írja Szenthegyi István. „Évek óta a színház ösztöndíjas tagja s már mint Senta, Santuzza és a Tannhäuser Venus-a bizonyította tehetségét. Kivételes színpadi jelenség.” A kritika szerint a fiatal énekesek szereplése „meggyőzően bizonyította, hogy az elmúlt években tehetséges művészgeneráció nőtt fel, melyre a színház vezetői magas színvonalú művészi tervek megvalósításában számíthatnak.” Még ugyanezen a télen Heródiásként is bemutatkozik a Saloméban. „Legjobban Gombos Éva Heródiása tetszett.” – írja Kovács János a Magyar Nemzet hasábjain. „Alakítása sem kiforrott még, szerepmegoldása mégis egy értékes hangú és drámai beállítottságú fiatal énekesnő máris sikeres és formás próbálkozásaként hatott.” Pár nappal később a Film Színház Muzsika is górcső alá veszi az új beállókat: Szőnyi Ferenc Heródesében wagneri színeket vél felfedezni, Déry Gabriella Saloméját kibontakoztatottnak, ugyanakkor túlságosan kiszámítottnak, Gombos Éva Heródiását pedig érdekes jelenségnek értékeli. „Ő képviseli itt az igazi drámát a nőalakok sorában.” – fogalmazta meg Szenthegyi István.

Gombos_Eva_Fidelio_1.jpgKorán kiderül és folyamatosan érik, bontakozik tehát ki Gombos Éva drámai ereje ezekben a nagy volumenű szerepekben. Tehetsége, adottsága, szorgalma és kifejlesztett légzéstechnikája – melyet azóta növendékeinek is továbbad – lehetővé tette számára, hogy hangját viszonylag gyorsan kipihentesse és hihetetlen változatosságú repertoárral dolgozzék folyamatosan. Alban Berg Büchner drámájából készült Wozzeck című operájának a bemutatója 1964 februárjában ünnepi művészi eseménynek minősült a korabeli kritika szerint, mely üdvözölte az operai repertoár stiláris frissítését, utalva arra, hogy „a sokszor emlegetett „rejtett művészi tartalékok” csak így szabadulhatnak fel az együttesben.” Minden bizonnyal ott játszott elsőhegedűsként Ferencsik János vezénylete mellett Krasznai István is a zenekarban, melyet a kritika a következőképpen magasztalt: „Legnagyobb élményünket ennek a színekben, kifejezési árnyalatokban hallatlanul érzékeny és virtuóz zenekari remeklésnek köszönhettük. Ferencsik személyében pedig az együttes élén azt a szuggesztív, nagy egyéniséget üdvözölhettük, aki az újra-alkotás hőfokán tudja az alkotó gondolatait közvetíteni.” Míg a főszereplők nem győzték meg teljes mértékben az ítészeket, Gombos Éva Margret karakter-alakításáról elismeréssel nyilatkoztak. Számos sikeres főszerep és karakterszerep után, közvetlenül 1964. áprilisi A végzet hatalma-beli Preziosilla alakítását követően az ösztöndíjas évek után júliusban válik állandó operaházi taggá. Érthetetlen, hogy miért csak ekkor. Elkerülhetetlen, hogy tehetsége utat tör magának és hamarosan elfogadja a Zürichi Operaház által felkínált szerződést, férje pedig a Svájci Rádiózenekar tagja lesz, mindketten foglalkoztatott és elismert művészek. Előtte azonban még várnak rá szép feladatok itthon is. Az 1964/65-ös, valamint az 1965/66-os évadban párhuzamosan nyolc darabban énekel kisebb és nagyon nagy szerepeket: Sosztakovics Katyerina Izmajlovájának Fegyencnőjét csakúgy, mint Beethoven Fideliójának címszerepét. Közel tíz tevékeny esztendő telt el pályakezdése óta és az egykori Rigoletto óta ismét Lamberto Gardelli áll a zenekari árok karmesteri pulpitusán 1965. január 1-jén, Aida-felújítással ünnepelve meg az újévet. A kritika szerint izgalmassá válik e szereposztás, melyről a szakma és a közönség is sokat beszél. Szellő Lajos meglepetés, mint Radames, Melis György viszont szereposztási tévedés, mint Amonasro. Amíg a kritikus az egyébként kiemelkedő jelenséget képviselő címszereplőn számon kéri a nem eléggé izzó „drámai érzést”, rögvest megtalálja azt Gombos Éva Amnerisében, aki álláspontja szerint „minden igyekezetével a dráma, az Aida-dráma nagy volumenének kifejezésére törekszik, s már-már át is lépi hangjának természetes keretét.” A csúcson lévő énekesnőt és muzsikust búcsúztatja tehát a magyar közönség, amikor Gombos Éva és Krasznai István Svájcban lelnek második otthonra, Zürich után pedig a barátságos Baselben találva meg jelenüket és jövőjüket.

Gombos_Eva_portre_1.jpgMiután többéves szerződés köti a Zürichi Operaházhoz, az élet úgy hozza, hogy életében a művészet egy új, de nem kevésbé hálás dimenziója: az oktatás, a tudás átadása kerül előtérbe. A művészet életre hívásának művészete. „Született énekpedagógus” – jellemzi találóan tanítványa, Gabriela Doerfler, mestere énektanítási módszerének alapjairól írott 1996-os német nyelvű diplomamunkájában. Már a budapesti sikerekkel párhuzamosan előtérbe kerül pedagógiai tehetsége az énekesnőnek, amikor kollégák, barátok kérik ki tanácsait. Tanítványa érdekfeszítően, ugyanakkor szakmai nézőpontból elemzi énektanítási módszerét, a támasztás jelentőségét, az egyszerű és természetes közvetítés igényét, speciálisan kidolgozott és felépített gyakorlatait, kiemelve, hogy egy énektanár egy kicsit talán pszichológus is. Sokszor több mint heti 50 tanítvánnyal dolgozott, akik elismert művészek lettek az operaszínpadokon, a koncerttermekben vagy éppen a barokk zene területén. Növendékei tisztelték benne azt, hogy nem saját művészetét akarta rájuk erőltetni, megtanítani számukra, hanem az egyénileg és egyedileg jellemzőt kívánta kihozni belőlük a közös munka során. Férje közben szintén oktatott, hegedűjátékát pedig számos koncert és stúdiófelvétel is rögzítette. A munkában is összeszokott párosként növendékekkel is foglalkoztak közösen, egyikük a hangképzésre, másikuk az előadásmódra fókuszálva. Baseli óráikon túl spanyolországi nyári mesterkurzusaik is rendkívül népszerűek voltak. Egyéni művészi sikerei mellett Gombos Évának megadatott az oktatás kiváltsága és tehetsége. Azé az oktatásé, mely a színpad művészetét egy felsőbb szintre emelve maradandó módon tudja konzerválni a pillanat varázsát és tudja továbbadni a műfaj szeretetét és mesterségbeli fortélyát. Mint igazi művész sohasem élt, és ma sem él a múltban. Emberként, művészként és pedagógusként is tevékeny és sikeres volt mindig, túllendülve a felmerülő problémákon és akadályokon. Boldog család veszi körül és három, szinte felnőtt unoka, akik tehetségesek a zenében, az írásban, az idegen nyelvekben, egyikük pedig orvosnak készül, akárcsak a dédapa. Évát közvetlen, korrekt, őszinte és melegszívű embernek ismertem meg. Olyannak, akinek jó a közelében lenni. Sajnálom, hogy én magam nem láthattam színpadon, de valahogy érzem, magam előtt látom, milyen lehetett… Sokan emlékeznek még Vénuszára vagy Ortrudjára, vagy a C’est la guerre-ben nyújtott alakítására, melyet őriz a hangfelvétel az utókor számára. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy élete első meghatározó gyermekkori élménye, amiért megszerette az operát nem más volt, mint Gombos Éva 1957-es Ébresztőtündér alakítása a Jancsi és Juliskában. A meseopera tömeges szereplői a szerzői instrukció szerint: „Angyalok, elvarázsolt gyermekek.” És elvarázsolt gyermekek és felnőttek a nézőtéren. Mi más lehetne a művészet értelme? „Kivételes jelenség, tele energiával, életkedvvel.”

Írta: dr. Góg Laura

 

1 komment

Címkék: évforduló elfeledett magyar énekesek Gombos Éva

A bejegyzés trackback címe:

https://caruso.blog.hu/api/trackback/id/tr285581652

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Marton Tamás 2015.03.14. 16:28:20

Nagyon nagy szeretettel emlékezem Gombos Évára,akivel jó barátságban voltam még akkos is,amikor kislányával itthon volt korcsolyázni.(De régen volt.... )
Nagyon jó volt mint Ortrud,de a többi szerepeiben is kiváló volt.
Sajnos nem tudom a cimét,mert jelentkeztem volna gratulálni a születésnapjára,de ez cim nélkül sajnos nem megy
Sok boldogságot kivánok Neki és egész családjának
Márton Tamás
az Állami Operaház volt főmérnöke

Címkék

#metoo (2) 1956 (6) Aalto Theater Essen (1) Ábrahám Pál (2) Adolphe Adam (3) Adrian Eröd (2) Agnes Baltsa (1) Agneta Eichenholz (2) Agrippina (1) Aida (7) Ailyn Perez (1) ajánló (7) Alban Berg (2) Alekszander Borodin (1) Alessandro Scarlatti (1) Alfred Sramek (1) Alice Herz-Sommer (1) Alszeghy Kálmán (3) Amahl és az éjszakai látogatók (1) Ambrogio Maestri (1) Ambroise Thomas (1) Amilcare Ponchielli (1) Amit akartok (Was ihr wollt) (1) Andreas Schager (2) Andreas Scholl (1) Andrea Chénier (2) André Schuen (2) Angela Denoke (2) Angelica nővér (1) Angerer Margit (1) Anja Kampe (2) Anna Larsson (2) Anna Netrebko (1) Anna Sophie von Otter (2) Anne Roselle (2) Antoine Mariotte (1) Antonín Dvorák (2) Antonio Carlos Gomes (1) Antonio Smareglia (1) Anyegin (1) Arabella (1) Arena di Verona (6) Ariadné Naxosz szigetén (1) Aribert Reimann (1) Arrigo Boito (2) Artaserse (1) Arturo Chacón-Cruz (2) Arturo Toscanini (1) Attila (2) autógramm (1) Az álarcosbál (2) Az arab éjszaka (1) Az árnyék nélküli asszony (2) Az idegen (L Étranger) (1) Az idegen nő (La stragniera) (1) Az istenek alkonya (1) Az öreg hölgy látogatása (1) A bajadér (2) A béke napja (1) A bolygó hollandi (7) A bűvös vadász (4) A csalogány (1) A csavar fordul egyet (3) A csodálatos mandarin (1) A diótörő (3) A fából faragott királyfi (2) A félresikerült menyasszonycsere (1) A hattyúk tava (1) A holtak házából (1) A játékos (1) A kaméliás hölgy (1) A kegyencnő (1) A kékszakállú herceg vára (4) A köpeny (1) A loudoni ördögök (1) A nagy Gatsby (1) A nürnbergi mesterdalnokok (2) A Nyugat lánya (2) A próféta (1) A puritánok (1) A Rajna kincse (4) A sevillai borbély (3) A szerelmeslevél (1) A távoli hang (1) A trubadúr (2) A varázsfuvola (3) A walkür (3) A zsidónő (2) Bajazzók (2) Balassa Sándor (1) balett (43) Bál a Savoyban (2) Bánffy Katalin (1) Bánffy Miklós (5) Bánk bán (1) Bánó András (1) Barabás Marianna (3) báró Orczy Bódog (1) báró Podmaniczky Frigyes (1) Barrie Kosky (5) Bársony Dóra (2) Bartók Béla (7) Bartók Péter (2) Bayerische Staatsoper (9) Bayerische Theaterakademie München (8) Bayreuth (7) Bécsi Újévi Koncert (1) Bedrich Smetana (1) Békés András (2) bélyeg (2) Benjamin Britten (10) Berczelly István (1) Berkes János (1) Bernd Alois Zimmermann (3) Bertrand de Billy (1) beszámoló (159) Billy Budd (1) Bohémélet (2) Borisz Godunov (1) Boris Christoff (1) Boross Csilla (1) Borsa Miklós (1) Bo Skovhus (4) Brandon Jovanovich (2) Bregenzer Festspiele (1) Bretz Gábor (3) Bubik Árpád (1) Buzás Viktor (1) Camilla Nylund (3) Camille Saint Saens (2) Carlo Bergonzi (1) Carl Maria von Weber (5) Carmen (2) Casa Verdi (3) cd (14) Cecilia Bartoli (3) Celeng Mária (1) Chabert ezredes (1) Charles Gounod (4) Christian Jost (1) Christian Thielemann (3) Christof Loy (2) Christopher Ventris (2) Christoph Eschenbach (2) Christoph Pohl (3) Christoph Willibald Gluck (3) Claude Debussy (3) Claudio Monteverdi (1) Conchita Wurst (1) Cosi fan tutte (3) Csinády Dóra (1) Csipkerózsika (2) Daniel Barenboim (1) Daniel Behle (1) Daniel Oren (1) Danton halála (1) Daphné (1) David Alden (2) debreceni Csokonai Színház (1) Deutsche Oper am Rein Düsseldorf (3) Deutsche Oper Berlin (6) Diana fája (L arbore di Diana) (1) Didone abbandonata (1) Dido és Aeneas (1) Dinorah (1) Diótörő és Egérkirály (8) Dmitrij Sosztakovics (4) Dmitri Hvorostovsky (4) Dmitry Korchak (1) Dohnányi Ernő (4) Domenico Scarlatti (1) Döme Zoltán (1) Donald Runnicles (1) Don Giovanni (1) Don Quijote (3) Dózsa György (1) dr. Tóth Aladár (1) E. T. A. Hoffmann (8) Edita Gruberova (1) Edith Haller (2) Eduard von Winterstein Theater Annaberg Buchholz (1) Edvard Grieg (1) Edward Clug (1) Egisto Tango (3) Ékkövek (Juwels) (1) Eladott menyasszony (1) Elektra (2) elfeledett magyar énekesek (21) Elina Garanca (2) énekverseny (1) Engelbert Humperdinck (2) Enrico Caruso (10) Eötvös Péter (1) építészet (6) Erdélyi Hajnal (1) Erkel Ferenc (9) Erkel Színház (5) Ermanno Wolf-Ferrari (1) Ernani (2) Eugen dAlbert (1) Evelyn Herlitzius (3) évforduló (44) Fabio Luisi (2) Falstaff (3) Farsangi lakodalom (1) Faust (3) Fehér András (1) Feltámadás (1) Ferdinand Fellner (3) Ferrucio Furlanetto (5) Festspielhaus St. Pölten (1) Fierrabras (1) Figaro házassága (1) film (5) Fischer Ádám (1) Fjodor Saljapin (2) Flight (1) Florentine Klepper (2) Fodor Géza (2) Fosca (1) fotó (2) Frair Alessandro (1) Francesco Meli (2) Franco Zeffirelli (1) Franz Grundheber (1) Franz Schreker (1) Franz Schubert (3) Fráter Gedeon (1) Fricsay Ferenc (1) Friedmann Mór (1) Fülöp Attila (2) Gábory Magda (1) Gabriele Schnaut (1) Gaetano Donizetti (6) Gafni Miklós (1) Gál György Sándor (1) Gáncs Edit (1) Gárdonyi Géza (1) Gartnerplatztheater (2) Georges Bizet (1) George Balanchine (1) George Philipp Telemann (1) Georg Friedrich Handel (6) Georg Zeppenfeld (2) Gere Lola (1) Gerhard Siegler (2) Giacomo Meyerbeer (4) Giacomo Puccini (18) Gianni Schicchi (2) Gian Carlo Menotti (1) Gioacchino Rossini (8) Gioconda (1) Giovanna Casolla (1) Giovanni Paisiello (1) Giselle (3) Giuseppe Verdi (40) Goldmark Károly (7) Gombos Éva (1) Göre Gábor (1) Gottfried von Einem (2) Götz von Berlichingen (1) Grace Bumbry (2) gróf Esterházy Ferenc (1) gróf Esterházy Miklós József (1) Gulyás Dénes (1) Gun-Brit Barkmin (2) Gustav Mahler (3) Gyenge Anna (2) Győri Balett (1) Győri Nemzeti Színház (1) Gyurkovics Mária (1) Hágai Katalin (1) Halál Velencében (1) Halka (1) Hamari Júlia (1) Hamlet (1) Hans Heiling (1) Hans Pfitzner (1) Hans Werner Henze (1) Három nővér (1) Háry János (4) Hector Berlioz (1) Heinrich Marschner (1) Helen Traubel (1) Henry Purcell (1) Hermann Helner (3) Hermann Waltershausen (1) Hoffmann meséi (3) Horthy Miklós (1) Horvát Nemzeti Színház Zágráb (6) Hovanscsina (1) Hubay Jenő (3) Hugenották (2) Hunyadi László (4) I. világháború (5) Ian Bostridge (1) idézet (43) Idomeneo (1) ifj. Alexandre Dumas (1) ifj. Nagy Zoltán (1) Ifjú szerelmesek elégiája (1) Igor herceg (1) Igor Stravinsky (9) II. világháború (1) Il primo omicidio (1) Ingo Metzmacher (2) Innsbrucker Festwochen der Alten Musik (1) interjú (3) Iphigénia Tauriszban (2) István király (1) I pazzi per progetto (1) Jacques Fromental Halévy (1) Jacques Offenbach (5) Jane Archibald (1) János vitéz (1) Járay József (1) Jean-Christophe Malliot (2) Jennifer Wilson (2) Jenufa (1) Jiri Bubenicek (2) Johann Adolf Hasse (3) John Lundgren (2) John Osborn (2) John Relyea (2) Jolanta (1) Jonas Kaufmann (2) Jonathan Dove (1) José Carreras (1) Joyce DiDonato (3) Juan Diego Florez (3) Jules Massenet (4) Juliane Banse (1) Julius Caesar (2) Kacsoh Pongrác (1) Kálmán Imre (2) Kálmán Péter (3) kántor (1) Karel Burian (1) Karenina Anna (1) Karl Eilaszberg (1) Karol Szymanowski (1) Kárpáth Rezső (1) Kasper Holten (2) Kathleen Ferrier (1) Katonák (Die Soldaten) (3) Kelen Péter (1) Kelen Tibor (2) Keleti Éva (1) Kenéz Ernő (1) Kenneth MacMillan (1) képeslap (1) képregény (1) képzőművészet (1) Kerényi Mikós Dávid (8) Kertesi Ingrid (1) Kertész Iván (1) kiállítás (2) Királyi gyermekek (2) Királyi Operaház Stockholm (3) Kisvárosi Lady Macbeth (1) Kodály Zoltán (4) Kolonits Klára (1) Komische Oper Berlin (6) könyv (21) Kossuth Kiadó (2) Kovács János (1) Kovalik Balázs (24) Kováts Nóra (1) Kövesdy Pál (1) Kozmér Alexandra (1) Krénusz József (1) Krzystof Pendereczki (1) Kukely Júlia (1) Kukuska Tatjana (1) Kurt Weill (1) Laczkfi (1) Laczó István (1) Lamberto Gardelli (1) Lammermoori Lucia (2) Laurisin Lajos (1) Lauri Vasar (2) Lawrence Brownlee (3) Lazarus (1) Lear (1) lego (1) Lehár Ferenc (1) Lendvai Ervin (1) Leningrád szimfónia (1) Leonard Bernstein (1) Leos Janacek (4) Leo Mujić (3) Leo Nucci (3) Leo Slezák (2) Les Ballets de Monte Carlo (2) Le Bal (1) Lohengrin (5) Lucca (1) Luciano Pavarotti (2) Lucia Popp (1) Ludwig Karpath (1) Luisa Mandelli (2) Lulu (1) Macbeth (4) Madonna ékszere (1) magyar operák (21) Mahagonny (1) Makropulos-ügy (2) Manfred Trojahn (1) Manon (1) Maria Bergtsson (3) Maria Callas (2) Mariella Devia (2) Markgräfliches Opernhaus Bayreuth (1) Markus Marquardt (2) Martha Mödl (1) Massányi Viktor (1) Mats Ek (1) Mefistofele (2) Melissa Hamilton (2) Melis György (5) Metropolis (1) Metropolitan Opera New York (7) Mezey Béla (1) Michael Hofstetter (8) Michael Obst (1) Michael Schade (2) Michele Pertusi (1) Miskolci Nemzeti Színház (1) Misura Zsuzsa (1) Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (2) Moshe Leiser (3) Müller Katica (1) Nabucco (3) Nadar (1) Nádasdy Kálmán (2) Nadja Michael (1) Nagy Ferenc (1) Narciso (1) Narodni Divadlo Praha (2) Natalie Dessay (4) Neil Shicoff (3) nekrológ (21) Neményi Lili (1) Nemzeti Színház (2) Népszínház-Vígopera (1) népzene (1) Nina Stemme (3) Nino Machiadze (1) Nopcsa Elek (1) Norma (2) Nyári Zoltán (1) Nyikolaj Rimszkij-Korszakov (1) Oberammgau (1) Oberon (1) Oberto (1) Oláh Gusztáv (2) Olasz nő Algírban (1) OMIKE (1) opera (29) Operaház (108) operaházak (4) operaházi kronológia (40) operakultúra (4) opera abc (23) Opéra national de Paris (6) operett (4) Opern Köln (2) Oper Frankfurt (5) Oper Graz (6) Oper Leipzig (3) Orendt Gyula (1) Orfeusz (3) Orfeusz az alvilágban (1) Ory grófja (2) Oscar Strasnoy (1) Otello (5) Otto Klemperer (1) Ottrubay Melinda (1) Páka Jolán (1) Palcsó Sándor (1) Palestrina (1) Palló Imre (1) Paola Capriolo (1) Parasztbecsület (2) Parsifal (7) Patrice Caurier (3) Patrizia Ciofi (1) Paul Potts (1) Pécsi Balett (1) Pécsi Nemzeti Színház (1) Peer Gynt (2) Pelléas és Mélisande (1) Pelle Erzsébet (1) Perotti Gyula (2) Peskó Zoltán (1) Pesti Német Színház (1) Peter Grimes (4) Peter Konwitschny (4) Petrovics Emil (1) Philippe Jaroussky (2) Pietro Mascagni (2) Pietro Spagnoli (2) Pikk dáma (2) Pilinszky Zsigmond (2) Pillangókisasszony (1) Piotr Beczala (1) Pjotr Iljics Csajkovszkij (9) Plácido Domingo (4) Poldini Ede (1) Pol Plancon (1) popkultúra (1) Poppea megkoronázása (1) Rab István (1) Radnai Miklós (1) Ramon Vinay (1) recept (1) Renata Tebaldi (3) Renée Fleming (1) René Jacobs (2) René Pape (3) Ricarda Merbeth (2) Riccardo Muti (1) Richard Strauss (15) Richard Wagner (35) Rigoletto (2) Ripp van Winkle (1) Roberto Alagna (1) Roberto Aronica (1) Roberto Frontali (1) Roger király (1) Roland Geyer (3) Romeo Castellucci (1) Rómeó és Júlia (1) Rőser Orsolya (1) Rösler Endre (1) Rothauser Teréz (1) Roxana Contantinescu (2) Rózsa S. Lajos (2) Rudolf Nureyev (2) Ruggero Leoncavallo (4) Ruszalka (2) Sába királynője (4) Salomé (1) Salome (1) Salzburgi Ünnepi Játékok (4) Sámson és Delila (1) Samuel Ramey (1) Sámy Zoltán (1) Schiff Etel (1) Schilling Árpád (1) Sebeők Sári (3) Seidl Antal (2) Semiramide (1) Semperoper Drezda (18) Seregi László (1) Sergio Failoni (3) Simándy József (3) Simon Boccanegra (5) Simon István (8) Simon Keenlyside (1) Slovenské Narodné Divadlo Bratislava (3) SNG Opera in balet Ljubljana (1) Solaris (1) Solti György (1) St. Margarithen (1) Staatsballet Berlin (1) Staatsoper Bécs (41) Staatsoper Berlin (2) Staatsoper Hannover (4) Staatstheater Braunschweig (3) Staatstheater Nürnberg (1) Stadttheater Giessen (6) Stanislaw Moniuszko (1) Styriarte (1) Sudlik Mária (1) Susanna Mälkki (2) Susan Boyle (1) Sylvie Guillem (1) Szadko (1) Szamosi Elza (1) Szarvas Janina (2) Szegedi Nemzeti Színház (1) Szegedi Szabadtéri Játékok (4) Székely fonó (1) Székely Mihály (1) Széll Kálmán (1) Szerelmi bájital (2) Szergej Prokofjev (3) Szigeti László (1) Sziget vazullusa (1) szilveszter (2) színház (1) Szokolay Sándor (1) Szőnyi Olga (1) Tamássy Éva (1) Tannhäuser (3) Tatárjárás (1) Tata Várszínház (2) Teatro alla Scala Milano (6) Teatro Carlo Felice Genova (1) Teatro Comunale Bologna (1) Teatro dellOpera Roma (1) Teatro La Fenice Velence (2) Tell Vilmos (1) temető (6) Theater an der Wien (17) Theater Bielefeld (1) Theater Chemnitz (1) Theater Freiburg (1) The Rakes Progress (3) Thomas Hampson (2) Tirana (9) tíz kép (29) Tomasz Konieczny (1) Torre del Lago (1) Torsten Fischer (1) Tosca (2) Tóth Dénes (1) Traviata (4) Trisztán és Izolda (5) Trójaiak (1) Turandot (4) Tüzes angyal (1) Udvardy Tibor (1) ügynök (1) Új Színház (1) Ulf Schirmer (3) utazás (3) Valer Barna Sabadus (4) Vásáry André (1) Vérnász (1) vers (1) Vincent d Indy (1) Vincenzo Bellini (4) Vladimir Malakhov (1) Volksoper Bécs (1) Werner Egk (1) William Forsythe (1) Willi Boskovsky (1) Wolfgang Amadeus Mozart (10) Wolfgang Koch (2) Wozzeck (1) Xerxes (1) Zádor Dezső (1) Závodszky Zoltán (1) Zubin Mehta (1) Címkefelhő