A bolygó hollandi Pesten I.

2013.01.18. 09:50 caruso_

Bolygó hollandi_Kőszeghy Károly_1888_001_1.jpg
Wagner a Lohengrin bemutatója után levelet írt Huber Károlynak, melyben a Rienzit ajánlotta a Nemzeti Színháznak. Hogy a szerzőt művészi érdekek vezették, vagy pusztán anyagi megfontolásból próbálta eladni kevéssé népszerű ifjúkori művét, jó kérdés. A színház vezetése nem hallgatott Wagnerre, végül csak 1874-ben mutatták be a Rienzit, s meg is bukott, négy előadás után örökre eltűnt a pesti színpadokról. A Wagner operái közül Lohengrin (1866) után a Tannhäuser (1871) következett, csak ezután A bolygó hollandi. Az 1873. május 10-i magyarországi bemutatót a színház első karmestere, a Münchenből szerződött Richter János vezényelte, aki később Bayreuth egyik nagyágyúja lett. Wagner librettóját id. Ábrányi Kornél fordította magyarra, az előadást Böhm Gusztáv rendezte, a szerepeket Kőszeghy Károly (Daland), Tannerné Szabó Rózsa (Senta), Pauli Richárd (Erik), Saxlehner Emma (Mary), Verbőczy Károly (Kormányos), Angyalfi Sándor (Hollandi) énekelték. A közönség csalódott volt, modernebb operát vártak. Ach sie sind die guten alten Zeiten! „E dalmű minden benne foglalt szépség, lángeszűség és érdekesség mellett sem képes úgy hatni a közönségre, hogy egyéb részei bő kárpótlást nyújtanának a leghatásosabb mozzanatok mellőzéséért.” – szólt a korabeli bírálat. Valóban lehettek problémák az előadással, ugyanis a rendelkezésre álló kisszámú karszemélyzet miatt a III. felvonás eleji nagy kórusrészt egyszerűen mellőzték. 1874. szeptemberében Ilma Murska vendégként énekelte Sentát, Odry Lehet Hollandija oldalán. A művésznő furcsa módon előbb Az alvajáróban és a Lammermoori Luciában lépett fel. Amikor Wagner 1875-ben Pestre látogatott megnézte az egyik előadást, véleményét nem ismerjük. A Nemzeti Színházban mindössze huszonkét előadást ért meg a darab.

Az Operaház viszonylag későn, 1888. április 21-én vette fel játékrendjébe A bolygó hollandit, melyhez Spannraft Ágoston tervezett gyönyörű új díszleteket, az egyik terve szerencsénkre fennmaradt.. A címszerepet Odry Lehel énekelte, Sentát vendégként Maria Schröder Halfstängl, Dalandot Ney Dávid, Eriket még mindig Pauli Richárd. A német művésznő távozása után a jeles olasz szoprán, Gemma Bellincioni is bemutatkozott Sentaként, tőle ÍRotter Gizella vette át a szólamot, majd 1891-ben Krammer Teréz állt be a szerepbe.

Hosszabb szünet után, 1894-ben, Wagner halálának tizenegyedik évfordulóján új betanulásban került színre A bolygó hollandi. Előtte eljátszották Siegfreid gyászindulóját, Nikisch Artur vezényletével. A régi szereposztásból csak Odry maradt, aki évtizedek óta énekelte a címszerepet. Mellette nagy sikert aratott Vasquez Itala Sentaként, aki olaszul énekelt. A többi szerepben Szendrői Lajos, Broulik Ferenc, Válent Vilma és Kiss Béla lépett fel. Az előadáson egy kisebb baleset is történt: „Az első felvonás végén Daland hajója a nyílt tengeren és nyílt színen a szó legszorosabb értelmében hajótörést szenvedett. A mikor ugyanis büszkén elvitorláznia kellett volna, a hajó egyszerre fenyegető reccsenéssel – ketté tört, orra levált a törzsről, s az egész gyönge fatákolmány oldalt fordult. A gyorsan legördülő függöny könyörületesen elfedte a katasztrófát, melyet a nézőtéren nem csekély derültséggel fogadtak.” Az évek során beállt még Arányi Dezső, Kiss Béla, Broulik Ferenc és Bohnicsek Gyula (Erik),  Beck Vilmos és Ney Dávid (Hollandi), Márkus Dezső és Kerner István (karmester).

Bolygó hollandi_Szemere Árpád_1921001.jpgIsmét némi kihagyás után 1908. február 22-én került színre a korai Wagner-opus, szintén új betanulásban. A színlapon Alszeghy Kálmán szerepel rendezőként, de munkáját a korabeli kritikák egy szóval sem említik. Annál több szó esik a két fiatal főszereplőről, Medek Annáról és Szemere Árpádról. Medek ekkor még vendégként lépett fel második operaházi szerepében, akkora sikerrel, hogy nyolcszor kellett meghajolnia. Néhány ítész Szemerén számon kéri a rutintalanságot, s azt említi, hogy agyonmozogta a szerepet nyitó monológot. Dalandot Erdős Richárd, Eriket az idősebb nemzedékhez tartozó Arányi Dezső énekelte, Márkus Dezső vezényelt. Nem sokkal később a nagy német bariton, Fritz Feinhals is elénekelte néhányszor a címszerepet. A későbbiek során bemutatkozott: Lichtenberg Emil, ifj. Ábrányi Emil karmesterek, Venczell Béla, Daland, Pichler Elemér, Balta Károly és Pilinszky Zsigmond Erik szerepében.

„Érthetetlen, hogy a világ operaszínházainak állandó műsordarabjai minden ok nélkül egyszerre csak eltűnnek a mi Operánk színpadáról, holott sem a közönség magatartása, sem pedig a szereplők hiánya nem indokolja az elsüllyesztését.” – kezdi cikkét a Magyarország hírlapírója. Ám a feltámadásra a címszereplő, Farkas Sándor betegsége miatt még néhány napot várni kellett – addig a Lohengrinnel kárpótolta magát a pesti közönség Anthes Györggyel. Végül 1919. december 20-án újították fel A bolygó hollandit, mely Dalnoki Viktor „hagyományokon alapuló, gondos rendezésében pergett le”, ifj. Ábrányi Emil vezényletével – „Az egész előadás olyan volt, mint egy művészkézre valló, jól elkent tusrajz”. „A tenger keskeny folyam, a hajók szánalmas bárkák, a rémhajó elsüllyedése, mely azelőtt látványosság volt, mai formájában komikusnak látszik.” – írja a Budapesti Hírlap. A címszerepet Farkas Sándor személyesítette meg „inkább a színlapon, mint a színpadon”. Az est oszlopa ismét Medek Anna volt, akinek Senta az egyik legjobb szerepe lett. Dalandként Kálmán Oszkár, Erikként Pilinszky Zsigmond mutatkozott be.

Bolygó1919.jpg

Jelenet a III. felvonásból, 1919

Medek Anna_Bolygó002.jpgAlig másfél évvel később, 1921. május 8-án, ismét új betanulásban hirdette a színház A bolygó hollandit, noha a főszereplők nagy része már régebb óta fellépett a darabban. Rendezőként ezúttal Anthes Györgyöt tűntették fel, az előadást a kor nagy karmestere, Kerner István vezényelte. „Vannak az Operaháznak előadása, melyeknek hallatán valami szomorú büszkeség elálmosító hangulata lepi meg az embert, és hatása alatt szinte elfeledkezik arról, hogy hogy voltaképpen az Operaházban van, és zenét hallgat.”- írta a Magyar Hírlap. „Az évek múltak s a Bolygó hollandi újra partra szállt. Sivár parton, régi, kopottas sziklák közt kötött ki pirosvitorlás rozoga hajója. Sebaj, hisz a hollandi nem a festői partokat, hanem megértő, megbocsátó lelkeket keres. De azt ugyancsak nem találta meg tegnap sem az Operaház színpadán, sem a nézőtéren.” – szellemeskedik a Magyarország tudósítója. Lehetséges volna, hogy még mindig az 1888-as díszlettel játszották az operát? A főszereplők közül, sok év után még mindig Medek Annáé a legtöbb dicsérő szó, mellette Szemere Árpád alakítása is beérett. Két nagyágyú, Venczell Béla és Budanovits Mária lépett még fel, mellettük két pályakezdő tenor: a szép reményekre jogosító Szentmihályi Tibor, és Závodszky Zoltán, aki néhány éven belül a teljes Wagner repertoárt magáévá teszi majd. A huszas években több vendégművész is fellépett  a produkcióban, így Maria Jeritza, Német Mária, Josef von Manowarda, Wilhelm Rode és Franz Schalk karmester. A színház művészei közül beállt a produkcióba: Bohóy Zóra, Hubert Etel, Tihanyi Vilma (Senta), Urkel Péter, Nasta Mihály, Závodszky Zoltán, Somló József (Erik), Szende Ferenc (Hollandi),  Fleischer Antal, Tittel Bernát (karmester). Rendezőként 1923-ban Mihályi Ferenc, 1925-ben Gábor József van feltüntetve a színlapokon.

A bolygó hollandi valódi leporolására végül 1930. október 14-én került sor. A címszerep egykori birtokosa, az énekléstől időközben visszavonult Szemere Árpád állította színpadra a művet Oláh Gusztáv „stílusos és határos” díszleteivel és jelmezeivel. „Jól sikerült a hollandus hajó érkezése vetítés segítségével.” „Ötletes újítás volt a viharzó tenger dübörgésének megafonokkal történő közvetítése is.”A szereposztás ismét csak részben frissült, hiszen Szende Ferenc (Hollandi) és Kálmán Oszkár (Daland) már egy ideje énekelték szerepeiket. Új volt viszont Bodó Erzsi Sentaként, s az est legnagyobb sikerét learató Székelyhidy Ferenc Erikként. A felújítást Berg Ottó vezényelte, visszaállítva a III. felvonás eddigi húzásait. Mai füllel jobb bele sem gondolni, milyen részeket nyeshettek ki valaha. A következő évekbe többen álltak be a főszerepekbe: Székely Mihály, Koréh Endre, Vitéz Tibor (Daland), Relle Gabriella, Báthy Anna, Rigó Magda (Senta), Ney Dávid, Rösler Endre (Erik), Losonczy György, Penninger Antal (Hollandi). Neves vendégek is jártak Pesten: Németh Mária és Huszka Rózsi Sentát, Friedrich Schorr, Rudolf Bockelmann és Joel Berglund A hollandit énekelték.

Bolygó_1944002.jpgDaland jelenete a II. felvonásból, 1944

Nem sokkal a német bevonulás előtt, Wagner halálának hatvanegyedik évfordulóján, 1944. február 16-án újították fel ismét A bolygó hollandit. Ezúttal Oláh Gusztáv a rendezést is magárra vállalta, az előadást pedig egy fiatal karmester, Ferencsik János vezényelte. Oláh új díszleteit a kritikák általában indokolatlanul túlméretezettnek tartották. „…zavar a hollandi hajójának tatja, melyről nem tudtuk megállapítani, hogy kápolna-e vagy mauzóleum, s csupán az induláskor derült ki, hogy hajófar.” A német-magyar megbonthatatlan barátság jegyében két jeles vendégművész is érkezett: Maria Müller és Torsten Ralf. Müller – korának egyik legjobb jugendramatisch szopránját egyöntetű elragadtatással fogadja a szakma és a közönség, Ralf kedvesebb figyelmet kapott a hálátlan szerepben. Hozzájuk csatlakozott Losonczy György, aki „szuggesztív erővel, komor méltósággal” ábrázolta a Hollandit, s a Dalandot éneklő Koréh Endre. „Az ünnepi est fényét Magyarország Kormányzójának megjelenése emelte.” A világháború végéig még játszották néhányszor az előadást, melyeket 1944. őszén a kolozsvári színház bezárása után "hontalanná vált" Vaszy Viktor vezényelt, bemutatkozott még Angyal-Nagy Gyula Erikként és Horváth László Dalandként.

Fotók: Operaház Archívum

Szólj hozzá!

Címkék: operaházi kronológia Richard Wagner A bolygó hollandi

A bejegyzés trackback címe:

https://caruso.blog.hu/api/trackback/id/tr405024638

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Címkék

1956 (6) Aalto Theater Essen (1) Ábrahám Pál (1) Adolphe Adam (3) Adrian Eröd (2) Agnes Baltsa (1) Agneta Eichenholz (2) Agrippina (1) Aida (7) Ailyn Perez (1) ajánló (7) Alban Berg (1) Alekszander Borodin (1) Alfred Sramek (1) Alice Herz-Sommer (1) Alszeghy Kálmán (3) Amahl és az éjszakai látogatók (1) Ambrogio Maestri (1) Ambroise Thomas (1) Amit akartok (Was ihr wollt) (1) Andreas Scholl (1) Andrea Chénier (2) André Schuen (2) Angela Denoke (2) Angelica nővér (1) Angerer Margit (1) Anna Larsson (2) Anna Netrebko (1) Anna Sophie von Otter (2) Anne Roselle (2) Antoine Mariotte (1) Antonio Carlos Gomes (1) Antonio Smareglia (1) Anyegin (1) Arabella (1) Arena di Verona (6) Ariadné Naxosz szigetén (1) Aribert Reimann (1) Arrigo Boito (1) Artaserse (1) Arturo Chacón-Cruz (2) Arturo Toscanini (1) Attila (2) autógramm (1) Az álarcosbál (2) Az arab éjszaka (1) Az árnyék nélküli asszony (1) Az idegen (L Étranger) (1) Az idegen nő (La stragniera) (1) Az istenek alkonya (1) Az öreg hölgy látogatása (1) A bajadér (2) A béke napja (1) A bolygó hollandi (7) A bűvös vadász (4) A csalogány (1) A csavar fordul egyet (3) A csodálatos mandarin (1) A diótörő (2) A fából faragott királyfi (2) A félresikerült menyasszonycsere (1) A hattyúk tava (1) A holtak házából (1) A játékos (1) A kaméliás hölgy (1) A kegyencnő (1) A kékszakállú herceg vára (4) A köpeny (1) A loudoni ördögök (1) A nürnbergi mesterdalnokok (2) A Nyugat lánya (1) A puritánok (1) A Rajna kincse (4) A sevillai borbély (3) A szerelmeslevél (1) A távoli hang (1) A trubadúr (2) A varázsfuvola (3) A walkür (3) A zsidónő (2) Bajazzók (2) Balassa Sándor (1) balett (36) Bál a Savoyban (1) Bánffy Katalin (1) Bánffy Miklós (5) Bánk bán (1) Bánó András (1) Barabás Marianna (3) báró Orczy Bódog (1) báró Podmaniczky Frigyes (1) Barrie Kosky (4) Bársony Dóra (2) Bartók Béla (7) Bartók Péter (2) Bayerische Staatsoper (8) Bayerische Theaterakademie München (7) Bayreuth (6) Bécsi Újévi Koncert (1) Bedrich Smetana (1) Békés András (2) bélyeg (2) Benjamin Britten (10) Berczelly István (1) Berkes János (1) Bernd Alois Zimmermann (3) Bertrand de Billy (1) beszámoló (136) Billy Budd (1) Bohémélet (2) Borisz Godunov (1) Boris Christoff (1) Boross Csilla (1) Borsa Miklós (1) Bo Skovhus (4) Bretz Gábor (2) Bubik Árpád (1) Buzás Viktor (1) Camille Saint Saens (2) Carlo Bergonzi (1) Carl Maria von Weber (5) Carmen (1) Casa Verdi (3) cd (14) Cecilia Bartoli (3) Celeng Mária (1) Chabert ezredes (1) Charles Gounod (4) Christian Jost (1) Christian Thielemann (2) Christof Loy (1) Christopher Ventris (2) Christoph Eschenbach (2) Christoph Pohl (2) Christoph Willibald Gluck (3) Claude Debussy (2) Claudio Monteverdi (1) Conchita Wurst (1) Cosi fan tutte (3) Csinády Dóra (1) Csipkerózsika (2) Daniel Behle (1) Daniel Oren (1) Danton halála (1) Daphné (1) debreceni Csokonai Színház (1) Deutsche Oper am Rein Düsseldorf (3) Deutsche Oper Berlin (1) Diana fája (L arbore di Diana) (1) Didone abbandonata (1) Dido és Aeneas (1) Diótörő és Egérkirály (8) Dmitrij Sosztakovics (4) Dmitri Hvorostovsky (4) Dmitry Korchak (1) Dohnányi Ernő (4) Domenico Scarlatti (1) Donald Runnicles (1) Don Giovanni (1) Don Quijote (2) Dózsa György (1) dr. Tóth Aladár (1) E. T. A. Hoffmann (8) Edita Gruberova (1) Edith Haller (2) Eduard von Winterstein Theater Annaberg Buchholz (1) Edvard Grieg (1) Edward Clug (1) Egisto Tango (3) Ékkövek (Juwels) (1) Eladott menyasszony (1) Elektra (2) elfeledett magyar énekesek (17) Elina Garanca (2) énekverseny (1) Engelbert Humperdinck (2) Enrico Caruso (9) Eötvös Péter (1) építészet (6) Erdélyi Hajnal (1) Erkel Ferenc (9) Erkel Színház (5) Ermanno Wolf-Ferrari (1) Ernani (2) Eugen dAlbert (1) Evelyn Herlitzius (2) évforduló (43) Fabio Luisi (2) Falstaff (3) Farsangi lakodalom (1) Faust (3) Fehér András (1) Ferdinand Fellner (3) Ferrucio Furlanetto (5) Festspielhaus St. Pölten (1) Fierrabras (1) Figaro házassága (1) film (3) Fischer Ádám (1) Fjodor Saljapin (2) Flight (1) Florentine Klepper (2) Fodor Géza (2) Fosca (1) fotó (2) Frair Alessandro (1) Francesco Meli (2) Franco Zeffirelli (1) Franz Grundheber (1) Franz Schreker (1) Franz Schubert (3) Fráter Gedeon (1) Fricsay Ferenc (1) Friedmann Mór (1) Fülöp Attila (1) Gabriele Schnaut (1) Gaetano Donizetti (6) Gafni Miklós (1) Gál György Sándor (1) Gáncs Edit (1) Gárdonyi Géza (1) Gartnerplatztheater (2) George Balanchine (1) George Philipp Telemann (1) Georg Friedrich Handel (5) Georg Zeppenfeld (2) Gere Lola (1) Gerhard Siegler (2) Giacomo Puccini (17) Gianni Schicchi (2) Gian Carlo Menotti (1) Gioacchino Rossini (8) Giovanna Casolla (1) Giovanni Paisiello (1) Giselle (3) Giuseppe Verdi (39) Goldmark Károly (7) Gombos Éva (1) Göre Gábor (1) Gottfried von Einem (2) Götz von Berlichingen (1) Grace Bumbry (2) gróf Esterházy Ferenc (1) gróf Esterházy Miklós József (1) Gulyás Dénes (1) Gun-Brit Barkmin (2) Gustav Mahler (3) Gyenge Anna (2) Győri Balett (1) Győri Nemzeti Színház (1) Gyurkovics Mária (1) Hágai Katalin (1) Halál Velencében (1) Hamari Júlia (1) Hamlet (1) Hans Heiling (1) Hans Pfitzner (1) Hans Werner Henze (1) Három nővér (1) Háry János (4) Hector Barlioz (1) Heinrich Marschner (1) Helen Traubel (1) Henry Purcell (1) Hermann Helner (3) Hermann Waltershausen (1) Hoffmann meséi (3) Horthy Miklós (1) Horvát Nemzeti Színház Zágráb (6) Hovanscsina (1) Hubay Jenő (3) Hunyadi László (4) I. világháború (5) Ian Bostridge (1) idézet (39) Idomeneo (1) ifj. Alexandre Dumas (1) ifj. Nagy Zoltán (1) Ifjú szerelmesek elégiája (1) Igor herceg (1) Igor Stravinsky (8) II. világháború (1) Ingo Metzmacher (2) Innsbrucker Festwochen der Alten Musik (1) interjú (3) Iphigénia Tauriszban (2) István király (1) I pazzi per progetto (1) Jacques Fromental Halévy (1) Jacques Offenbach (5) Jane Archibald (1) János vitéz (1) Járay József (1) Jean-Christophe Malliot (2) Jennifer Wilson (2) Jenufa (1) Jiri Bubenicek (2) Johann Adolf Hasse (3) John Osborn (1) Jolanta (1) Jonas Kaufmann (2) Jonathan Dove (1) José Carreras (1) Joyce DiDonato (3) Juan Diego Florez (3) Jules Massenet (3) Juliane Banse (1) Julius Caesar (2) Kacsoh Pongrác (1) Kálmán Imre (2) Kálmán Péter (3) kántor (1) Karel Burian (1) Karenina Anna (1) Karl Eilaszberg (1) Kárpáth Rezső (1) Kasper Holten (2) Kathleen Ferrier (1) Katonák (Die Soldaten) (3) Kelen Péter (1) Kelen Tibor (2) Keleti Éva (1) Kenéz Ernő (1) Kenneth MacMillan (1) képeslap (1) képregény (1) képzőművészet (1) Kerényi Mikós Dávid (8) Kertesi Ingrid (1) Kertész Iván (1) kiállítás (2) Királyi gyermekek (2) Királyi Operaház Stockholm (3) Kisvárosi Lady Macbeth (1) Kodály Zoltán (4) Kolonits Klára (1) Komische Oper Berlin (4) könyv (20) Kossuth Kiadó (2) Kovács János (1) Kovalik Balázs (21) Kováts Nóra (1) Kövesdy Pál (1) Kozmér Alexandra (1) Krénusz József (1) Krzystof Pendereczki (1) Kukely Júlia (1) Kukuska Tatjana (1) Kurt Weill (1) Laczkfi (1) Laczó István (1) Lamberto Gardelli (1) Lammermoori Lucia (2) Laurisin Lajos (1) Lauri Vasar (2) Lawrence Brownlee (3) Lazarus (1) Lear (1) lego (1) Lehár Ferenc (1) Lendvai Ervin (1) Leningrád szimfónia (1) Leonard Bernstein (1) Leos Janacek (4) Leo Mujić (2) Leo Nucci (3) Leo Slezák (2) Les Ballets de Monte Carlo (2) Le Bal (1) Lohengrin (4) Lucca (1) Luciano Pavarotti (2) Lucia Popp (1) Ludwig Karpath (1) Luisa Mandelli (2) Lulu (1) Macbeth (4) Madonna ékszere (1) magyar operák (21) Mahagonny (1) Makropulos-ügy (2) Manfred Trojahn (1) Manon (1) Maria Bergtsson (2) Maria Callas (1) Mariella Devia (2) Markgräfliches Opernhaus Bayreuth (1) Markus Marquardt (2) Martha Mödl (1) Massányi Viktor (1) Mats Ek (1) Mefistofele (1) Melissa Hamilton (2) Melis György (5) Metropolis (1) Metropolitan Opera New York (7) Mezey Béla (1) Michael Hofstetter (7) Michael Obst (1) Michael Schade (2) Michele Pertusi (1) Miskolci Nemzeti Színház (1) Misura Zsuzsa (1) Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (2) Moshe Leiser (3) Müller Katica (1) Nabucco (3) Nadar (1) Nádasdy Kálmán (2) Nadja Michael (1) Nagy Ferenc (1) Narciso (1) Narodni Divadlo Praha (2) Natalie Dessay (4) Neil Shicoff (3) nekrológ (16) Neményi Lili (1) Nemzeti Színház (2) Népszínház-Vígopera (1) népzene (1) Nina Stemme (2) Nino Machiadze (1) Nopcsa Elek (1) Norma (2) Nyári Zoltán (1) Nyikolaj Rimszkij-Korszakov (1) Oberammgau (1) Oberon (1) Oberto (1) Oláh Gusztáv (2) Olasz nő Algírban (1) OMIKE (1) opera (29) Operaház (99) operaházak (4) operaházi kronológia (39) operakultúra (4) opera abc (23) Opéra national de Paris (3) operett (4) Opern Graz (5) Opern Köln (2) Oper Frankfurt (3) Oper Leipzig (3) Orendt Gyula (1) Orfeusz (3) Orfeusz az alvilágban (1) Ory grófja (2) Oscar Strasnoy (1) Otello (4) Otto Klemperer (1) Páka Jolán (1) Palcsó Sándor (1) Palestrina (1) Palló Imre (1) Paola Capriolo (1) Parasztbecsület (2) Parsifal (6) Patrice Caurier (3) Patrizia Ciofi (1) Paul Potts (1) Pécsi Balett (1) Pécsi Nemzeti Színház (1) Peer Gynt (2) Pelléas és Mélisande (1) Pelle Erzsébet (1) Perotti Gyula (2) Pesti Német Színház (1) Peter Grimes (4) Peter Konwitzny (3) Petrovics Emil (1) Philippe Jaroussky (2) Pietro Mascagni (2) Pietro Spagnoli (2) Pikk dáma (2) Pilinszky Zsigmond (2) Pillangókisasszony (1) Pjotr Iljics Csajkovszkij (8) Plácido Domingo (3) Poldini Ede (1) Pol Plancon (1) popkultúra (1) Poppea megkoronázása (1) Rab István (1) Radnai Miklós (1) Ramon Vinay (1) recept (1) Renata Tebaldi (3) Renée Fleming (1) René Pape (2) Ricarda Merbeth (2) Riccardo Muti (1) Richard Strauss (14) Richard Wagner (34) Rigoletto (2) Ripp van Winkle (1) Roberto Alagna (1) Roberto Aronica (1) Roberto Frontali (1) Roland Geyer (3) Rómeó és Júlia (1) Rőser Orsolya (1) Rösler Endre (1) Rothauser Teréz (1) Roxana Contantinescu (2) Rózsa S. Lajos (1) Rudolf Nureyev (2) Ruggero Leoncavallo (4) Sába királynője (4) Salome (1) Salomé (1) Salzburgi Ünnepi Játékok (4) Sámson és Delila (1) Samuel Ramey (1) Sámy Zoltán (1) Schiff Etel (1) Schilling Árpád (1) Sebeők Sári (3) Seidl Antal (2) Semiramide (1) Semperoper Drezda (15) Sergio Failoni (3) Simándy József (2) Simon Boccanegra (5) Simon István (7) Simon Keenlyside (1) Slovenské Narodné Divadlo Bratislava (3) Solaris (1) Solti György (1) St. Margarithen (1) Staatsballet Berlin (1) Staatsoper Bécs (38) Staatsoper Berlin (1) Staatsoper Hannover (4) Staatstheater Braunschweig (3) Staatstheater Nürnberg (1) Stadttheater Giessen (5) Styriarte (1) Sudlik Mária (1) Susan Boyle (1) Sylvie Guillem (1) Szadko (1) Szamosi Elza (1) Szarvas Janina (2) Szegedi Nemzeti Színház (1) Szegedi Szabadtéri Játékok (4) Székely fonó (1) Székely Mihály (1) Széll Kálmán (1) Szerelmi bájital (2) Szergej Prokofjev (3) Szigeti László (1) Sziget vazullusa (1) szilveszter (2) színház (1) Szokolay Sándor (1) Szőnyi Olga (1) Tamássy Éva (1) Tannhäuser (3) Tatárjárás (1) Tata Várszínház (2) Teatro alla Scala Milano (6) Teatro Carlo Felice Genova (1) Teatro Comunale Bologna (1) Teatro dellOpera Roma (1) Teatro La Fenice Velence (2) Tell Vilmos (1) temető (6) Theater an der Wien (15) Theater Bielefeld (1) Theater Freiburg (1) The Rakes Progress (3) Thomas Hampson (2) Tirana (9) tíz kép (26) Torre del Lago (1) Torsten Fischer (1) Tosca (2) Tóth Dénes (1) Traviata (4) Trisztán és Izolda (4) Trójaiak (1) Turandot (4) Tüzes angyal (1) Udvardy Tibor (1) ügynök (1) Új Színház (1) Ulf Schirmer (3) utazás (3) Valer Barna Sabadus (4) Vásáry André (1) Vérnász (1) vers (1) Vincent d Indy (1) Vincenzo Bellini (4) Vladimir Malakhov (1) Volksoper Bécs (1) Werner Egk (1) William Forsythe (1) Willi Boskovsky (1) Wolfgang Amadeus Mozart (10) Xerxes (1) Zádor Dezső (1) Závodszky Zoltán (1) Zubin Mehta (1) Címkefelhő